Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kariyer yönetiminin planlanması süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kariyer planı geliştirme aşamasına geçilmesi için gelişim alanlarının benimsenmiş olması gerekir.
B
iş dünyasının keşif ve analizi, kişinin kendini analiz etmesinin sonrasında yapılır.
C
Gelişim alanlarını belirlendikten sonra kendini analiz ve keşfetme yapılır.
D
Tüm süreç kişinin kendini analiz ve keşfetmesi ile başlar.
E
Gelişim alanlarının belirlenmesinde önce kişinin kendini analiz etmesi gerekir.
Soru 2

________ , kişi kendi başına mesleği yürütecek yeterliliğe ulaşır ve meslektaş statüsü kazanır, iş yaşamında bu aşama için genellikle “uzman” unvanı kullanılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Eğitim aşamasında
B
Birinci aşamada
C
ikinci aşamada
D
Üçüncü aşamada
E
Dördüncü aşamada
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi profesyonel yaşamda sahip olunması gereken temel yetkinliklerden biri değildir?

A
Adrenalin sporlarına yatkınlık
B
iletişim becerisi
C
Problem çözme
D
Duygusal zeka
E
Takım çalışmasına yatkınlık
Soru 4

Bireyler açısından ele alındığında ________ , bir kişinin kariyerinde nasıl hareket edeceğini gösteren yollardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kişisel imaj
B
kariyer patikası
C
kariyer çıpaları
D
kariyer aşamaları
E
kariyer başarısı
Soru 5

I. Arkadaşlarım kendilerini nasıl ifade ediyorlar?
II. insanlar hakkımda ne düşünüyor?
III. Beni doğru tanıyorlar mı?
IV. Mesleğimde beni nasıl görüyorlar?
Yukarıdakilerden hangileri kişisel itibarı yansıtan sorulardan değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II, III ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde tanınan ve anlaşılan altı yüz ifadesinden biri değildir?

A
Korku
B
Sevinç
C
Üzüntü
D
Telaş
E
Tiksinme (iğrenme)
Soru 7

Sözsüz iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Algılanan mesaj hem sözlü hem de sözsüz iletişim unsurlarından kaynaklanabilir.
B
iletişim sürecinde bireylerin algıları önemlidir.
C
iletişim sürecinde anlam, taraflar arasında sözler vasıtasıyla oluşur.
D
Sosyal alan anlamın oluşumunda etkilidir.
E
Anlamın ortak paylaşımında sözsüz iletişimin önemli bir yer vardır.
Soru 8

Bireylerarası mesafe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mesafe kullanımı bireylerarası ilişkilerde tarafların birbirine verdikleri değerin göstergesidir.
B
Kişisel alan, bireyin duygusal ilişkide olduğu bireylerle paylaştığı alandır.
C
Genel alan, birbirini tanımayan insanların halka açık mekanlardaki korumaya çalıştıkları alandır.
D
iletişim sürecinde alıcıya olan uzaklığımız ve yakınlığımız aradaki ilişkinin düzeyini belirler.
E
Her bireyin bir kişisel mekân algısı vardır.
Soru 9

Tarafların aynı anlam üzerinde uzlaşmaları iletişim sürecinin doğru işlediğini göstermektedir. Bu durumun sağlanamaması iletişim sürecinin herhangi bir noktasında sürecin içsel veya dışsal etkenlerden dolayı kesintiye uğramasından kaynaklanmaktadır, iletişim sürecinin kesintiye uğraması “ ________ ” kavramıyla ifade edilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kanal
B
kaynak
C
hedef
D
gürültü
E
alıcı
Soru 10

Bir kişi ya da topluluğun diğer kişi ya da topluluk üzerinde belli bir etki yaratmak için bazı bilgi, bulgu ve izlenimlerini aktarması sürecine ne ad verilir?

A
iletişim
B
Bilgilendirme
C
Sözsüz ileti
D
Mesaj
E
Kaynak
Soru 11

Dilin, etkili ve güzel bir şekilde kullanılması sanatına Batı kültüründe ne ad verilir?

A
Beyan
B
Belagat
C
Kelam
D
Retorik
E
Söylev
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını eğreti olarak kullanma, eğretileme olarak tanımlanan söz sanatıdır?

A
Betimleme
B
Retorik
C
imgeleme
D
Metafor
E
Öyküleme
Soru 13

Müzakere süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Müzakere aşamasına geçildiğinde artık bir iletişim süreci başlamış olur.
B
Müzakerelerde mümkün olduğunca fazla konuya değinilerek önemli noktaların aydınlatılması için detaylandırma yapılmalıdır.
C
Müzakere edildikten sonra elde edilen bilgiler ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır.
D
Müzakere sürecinde kullanılan bazı taktik ve stratejiler süreç dâhilinde yeniden şekillendirilebilir.
E
Müzakere aşamasından sonra bilgi toplama aşamasına geçilir.
Soru 14

Göndericinin fikir, düşünce, istek ve verilerini belirten sembollere ne ad verilir?

A
Geribildirim
B
Sunum
C
Gürültü
D
Kaynak
E
Mesaj
Soru 15

İkna sürecinde önemli rol oynayan kaynak ve mesaj ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güvenilirlik, iknacının uzmanlığı ve ikna edilecek tarafın iknacı ile ilgili algısının toplamından oluşur.
B
iknada kaynağın inanılır olmasını sağlayan iki önemli faktör saygınlık ve güvenilirliktir.
C
insanlar saygın olarak algıladıkları kişilerin mesajlarını daha dikkatli bir şekilde değerlendirirler.
D
Mesaj, iletilebilir olan her türlü içeriği niteler.
E
Mesajın içeriğindeki argümanlar ne kadar güçlüyse o kadar fazla tutum değişiminin ortaya çıkması beklenir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Aristo ve klasik yazarların konuşmada bulunması gerektiğini savundukları beş temel kuraldan biri değildir?

A
Buluş
B
Düzenleme
C
Bellek
D
Üslup
E
Derleme
Soru 17

Bir vapurda satış yapan işportacı önce bir ürün tanıtıp fiyatını söylemiştir. Daha sonra ise bu ilk ürünün yanına sırayla başka ürünler de ekleyerek teklifini geliştirmiştir. Fakat bu eklemelere rağmen satışçının fiyatı değişmemiştir. Bu örnekte kullanılan ikna edici taktik aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyi hissettirme
B
Önce sen ver
C
Hepsi bu değil
D
Önce küçük sonra büyük rica
E
Önce büyük sonra küçük rica
Soru 18

Aşağıdaki örgütsel iletişimde kullanılan ikna yöntemlerinden hangisinde, karşı tarafı ikna etmek için yasal, politik veya örgüt kültürüne uygun olan sebeplerin dayanak olarak sunulması söz konusudur?

A
Koalisyon
B
Yasal dayanak sunmak
C
Rasyonel ikna
D
ilham vericilik
E
Müzakere
Soru 19

Uzun dönemli iknanın başarılmasında gerekli olan adımlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Motivasyon-Manipülasyon-Ödül
B
Manipülasyon-Ödül -ikna
C
Katılım-Motivasyon-ikna
D
Ödül-Manipülasyon-Sonuç
E
Motivasyon-Katılım-Ödül
Soru 20

I. ________ , davranış veya tutumun değiştirilmesini amaçlayan bir eylemdir.
II. insanları istenilen noktaya getirmek adına hile ve kandırmaya başvurmak ________ ________ olarak tanımlanır.
III. ________ , insanların istediğinin aksine ve baskıyı yapanın istediği yönde karar vermesini zorla sağlamaktır.
Yukarıdaki tanımlarda boşluk bırakılan yerleri doğru şekilde tamamlayan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
I. ikna,II. Baskı,III. Manipülasyon
B
I. ikna,II. Manipülasyon,III. Baskı
C
I. Manipülasyon,II. Baskı,III. ikna
D
I. Manipülasyon,II. ikna,III. Baskı
E
I. Baskı,II. Manipülasyon,III. ikna
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...