Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

RFID teknolojisi hangi yöntemle okunur?

A
Isı
B
Lazer
C
Optik
D
Radyo dalgası
E
Radyoaktif ışıma
1 numaralı soru için açıklama 
RFID teknolojisi RFID yöntemiyle okunur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi için gömülü sistem kullanılmaz?

A
Otomobil otomatik fren sistemi
B
ATM cihazı
C
El çırpma ile çalışan lamba
D
Buzdolabındaki sistem
E
Cep telefonu
2 numaralı soru için açıklama 
El çırpma ile çalışan lamba için gömülü sistem kullanılmaz.
Soru 3

IPv6 protokolü nde cihaz tanımlamak içn kaç byte uzunlugunda adres kullanılanılır?

A
8 Byte
B
32 Byte
C
16 Byte
D
128 Byte
E
4 Byte
3 numaralı soru için açıklama 
IPv6 protokolünde cihaz tanımlamak içn 16 byte uzunluğunda adres kullanılanılır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mobil cihaz değildir?

A
Tablet
B
Akıllı gözlük
C
Akıllı modem
D
Cep telefonu
E
Akıllı saat
4 numaralı soru için açıklama 
Akıllı modem mobil cihaz değildir.
Soru 5

Oyunların en fazla tercih edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğlence
B
Korku
C
Macera
D
Sürpriz
E
Merak
5 numaralı soru için açıklama 
Oyunların en fazla tercih edilme nedeni eğlencedir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dijital oyun geliştirme aşaması değildir?

A
Kaplama
B
Animasyon
C
Programlama
D
Modelleme
E
Zamanlama
6 numaralı soru için açıklama 
Zamanlama dijital oyun geliştirme aşaması değildir.
Soru 7

İnternet üzerindeki tüm standartların tanımlandığı dokümantasyon arşivine ne denir?

A
RF
B
RFC
C
RFID
D
RFIC
E
IAB Internet Architectural Board
7 numaralı soru için açıklama 
RFC
Soru 8

Elektronik postalar Sosyal medyadaki fotoğraf, video gibi paylaşımlar Çeşitli sensörlerden gelen sürekli bilgiler GSM operatörlerindeki arama kayıtları
Yukarıda sıralanan kaynaklar aşağıdakilerden hangisi kapsamında yer almaktadır?

A
Büyük veri kaynakları
B
Büyük veri analitiği
C
Hadoop
D
Büyük veri bileşenleri
E
Büyük veri analizleri
8 numaralı soru için açıklama 
Büyük veri kaynaklarının bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Web sunucu logları • Bloglar • Elektronik postalar • Sosyal medyadaki fotoğraf, video gibi paylaşımlar • Çeşitli sensörlerden gelen sürekli bilgiler • GSM operatörlerindeki arama kayıtları • Çeşitli mobil uygulamalardaki demografik bilgiler • Meteorolojik bilgiler • Uydu görüntüleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi büyük veri bileşenlerinden biri değildir?

A
Çeşitlilik (variety)
B
Değer (value)
C
Ton (tone)
D
Doğrulama (verification)
E
Hız (velocity)
9 numaralı soru için açıklama 
Büyük veri beş temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar çeşitlilik (variety), değer (value), doğrulama (verification), veri büyüklüğü (volume) ve hızdır (velocity).
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Scrum çatısındaki etkinlikler, eserler ve süreç sıralamasında doğru olarak verilmiştir.?

A
Sprint Planlama, Sprint, Ürün
B
Ürün Sahibi, Sprint Planlama, Potansiyel Kullanılabilir Ürün
C
Sprint İş Listesi, Sprint, Sprint Planlama
D
Potansiyel Kullanılabilir Ürün, Geliştirme Ekibi, Ürün İş Listesi
E
Sprint Değerlendirme, Geliştirme Ekibi, Sprint Planlama
10 numaralı soru için açıklama 
Scrum Çatısındaki Etkinlikler, Eserler ve Süreçler; Ürün Sahibi, Ürün İş Listesi, Sprint Planlama,Sprint İş Listesi,Sprint, Potansiyel Kullanılabilir Ürün şeklinde sıralanır. Doğrucevap B'dir.
Soru 11

GPU programlama için NVIDIA firmasının sunduğu C, C++, Fortran gibi programlama dilleriyle birlikte kullanılabilen mimari ve teknolojidir aşağıdakilerden hangisidir?

A
CUDA
B
GUDA
C
KUDA
D
YODA
E
RAM
11 numaralı soru için açıklama 
CUDA (Compute Unified Device Architecture), GPU programlama için NVIDIA firmasının sunduğu C, C++, Fortran gibi programlama dilleriyle birlikte kullanılabilen mimari ve teknolojidir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Veri Toplama Teknolojilerinden Sensörlerin özelliklerinden biridir?

A
Otomatik tanımlama, nesnelerin belirlenmesi ilkesi ile ortaya çıkmış bir teknoloji olarak ifade edilebilir.
B
Fiziksel ortamdan, yani çevreden gelen çeşitli türdeki girdileri algılayan ve bu algıyı elektronik sinyallere çeviren aygıttır.
C
Nesnelerin İnterneti kavramının alt yapısı şekillenmeye başlamaktadır.
D
Sinyalleri veriye dönüştürmek gerektiğinde değişiklikler yapmak ve sonuçta İnternet ağına iletmek için ortaya çıkmış yapılardır.
E
Tüm birimlerin bir araya geldiği ortak bir paydaya göre birlikte çalışan bir düzenleme olarak adlandırılabilir.
12 numaralı soru için açıklama 
Fiziksel ortamdan, yani çevreden gelen çeşitli türdeki girdileri algılayan ve bu algıyı elektronik sinyallere çeviren aygıttır. Bu girdiler, ısı, hareket, nem, basınç veya çok sayıda diğer çevresel olgudan herhangi biri olabilir. Çıktı genellikle, sensör aracılığıyla insan tarafından okunabilir gösterime dönüştürülen veya daha karmaşık işlemler için bir ağ üzerinden iletilen elektronik sinyallerdir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Gömülü Sistemlerde Uygulama Yazılımının özelliklerindendir?

A
Bir işletim sisteminin “gerçek zamanlı” olarak adlandırılabilmesi için sistemin gerçekleştirdiği kritik işlemlerin tanımlanmış maksimum sürede işlenmesi esastır.
B
Sistem üzerinde yazılımın ve gerektiğinde alınan verilerin saklanmasını sağlayan bir bellek yongası bulunmaktadır.
C
Gömülü sistem uygulama yazılımı, sadece donanım aygıtlarının sınırlı ve temel işlevlerini kontrol etmek için kullanılır ve genellikle kullanıcı girişine ihtiyaç duymaz.
D
İşletim sistemi, bir bilgisayarın donanım ve kaynaklarının kullanıcı programları tarafından paylaşılması ve yönetilmesini sağlar.
E
Ölçme ve otomasyon sistemlerindeki en ufak bir zamanlama hatasının çok kritik sonuçlara neden olacağı ortamlarda bu gerçek zamanlı işletim sistemlerinin çalıştığı modüllere güvenilmektedir.
13 numaralı soru için açıklama 
Gömülü sistem uygulama yazılımı, sadece donanım aygıtlarının sınırlı ve temel işlevlerini kontrol etmek için kullanılır ve genellikle kullanıcı girişine ihtiyaç duymaz. Yazılım çoğunlukla kullanıcıdan bağımsız işlemekte ve fonksiyonları harici kontrollerle etkinleştirilmektedir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Nesnelerin İnterneti bünyesinde iletim esnasında kullanılabilecek yöntem ve modellerden birisi değildir?

A
Nesne yönelimli model
B
Nesne-Ağ Geçidi İletişim Modeli
C
Arka Uç Veri Paylaşım Modeli
D
Nesne Bulut İletişimi
E
Nesneden Nesneye İletişim
14 numaralı soru için açıklama 
Nesne yönelimli model bir veritabanı modelidir, iletişim modeli değildir.
Soru 15

Dijital oyun geliştirme aşamalarından, aşağıdakilerden hangisi oyunlardaki karakterlerin ve ortamın itici olmaması, kendini kullanıcıya sevdirerek akılda kalmasını sağlamayı da amaçlar?

A
Hikâye, Oynanabilirlik
B
Donanım Kaynakları Tüketimi
C
Hedef Kitle
D
Fikir ve Senaryo Belirleme
E
Rekabet Ortamı
15 numaralı soru için açıklama 
Dijital oyunlarda alışıldık öğelerden ilham alınması ancak monotonluktan uzak bir tasarım yapılması tercih edilmelidir. Bu durumda fikirlerin değişik bir hikayeyle süslenmemesi, oyunun benzeri oyunlar arasında kaybolmasına neden olacaktır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, Üç Türk kardeşin kurduğu Crytek adlı firma tarafından geliştirilmiş oyun motoru CryEngine' nin özelliklerinden biridir?

A
Üç boyutlu oyun motoru olan, gelişmiş özelliklere sahip üç boyutlu dijital oyunların cihaza kurulmadan oynanmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. 3D motorunu kullanan oyunlar, oyun Eklentisi sayesinde hiçbir kurulum işlemi olmadan bir tarayıcı üzerinden çalışabilmektedir.
B
Piyasadaki çoğu birinci şahıs nişancı (FPS) türü oyunların yapımında kullanılmıştır. Programlama dili olarak C++ kullanılsa da birçok kütüphane ve script dillerini desteklemektedir. Çoklu platform desteğinin de gelmesiyle dijital oyun programcıları arasında popülerliğini arttırmaktadır.
C
NET çatısını kullanarak iki boyutlu ve üç boyutlu oyunlar geliştirmek için piyasaya sürdüğü bir başka çatıdır. bir programlama dili olmayıp içerisinde yüzlerce sınıf barındırmaktadır. Bu sayede nesneye yönelik programlama yapısıyla sınıflar sunacak şekilde yapılandırılmıştır.
D
Oldukça yeni grafik editörü ve oyun motorudur. Piyasadakilerden farklı olarak hiçbir teknik kodlama ve profesyonel üç boyut bilgisi gerektirmeden üç boyutlu dijital oyunlar oluşturulabilmesini sağlamaktadır. İçerisinde birçok üç boyutlu model, kamera setleri, malzemeler, yapay zekâ davranışları ve daha pek çok yapı bulunmaktadır.
E
Yüksek grafik kalitesini sağlarken dışarıdan fizik motoru veya kütüphane ihtiyacının duyulmaması motorunu popüler yapan özelliklerindendir. Öte yandan dezavantaj olarak, geliştirilen dijital oyunların yüksek kapasiteli donanım gereksinimi olması gösterilebilir.
16 numaralı soru için açıklama 
Üç Türk kardeşin kurduğu Crytek adlı firma tarafından geliştirilmiş oyun motorudur. Yüksek grafik kalitesini sağlarken dışarıdan fizik motoru veya kütüphane ihtiyacının duyulmaması CryEngine motorunu popüler yapan özelliklerindendir. Öte yandan dezavantaj olarak, geliştirilen dijital oyunların yüksek kapasiteli donanım gereksinimi olması gösterilebilir. CryEngine 4 ile bu optimizasyon sorunları indirgenmiş olsa da hala piyasada donanım altyapısı açısından yüksek gereksinim isteyen oyun motorlarından biridir.
Soru 17

Merkezi İşlem Biriminin boş kalma süresini en aza indirmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?

A
kaynak paylaşımlı erişim
B
bellek paylaşımlı erişim
C
ön bellek paylaşımlı erişim
D
zaman paylaşımlı erişim
E
monitör paylaşımlı erişim
17 numaralı soru için açıklama 
CPU : İngilizce dilinde Central Processing Unit ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçedeki karşılığı Merkezi İşlem Birimidir..... Bu terminaller zaman paylaşımlı olarak birden fazla kullanıcının anaçatı bilgisayar yapılarına erişip, CPU gücünü kullanmasını sağlıyordu. Böylelikle anaçatı bilgisayarın CPU’sunun boş kalma süresi en aza indirilerek, bu pahalı bilgisayarlardan en yüksek verim alınması sağlanmıştır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi CUDA ile heterojen hesaplamada gerçekleşen eylemlerden biri değildir?

A
Giriş verisi CPU’nun belleğinden GPU belleğine kopyalanır.
B
GPU programı yüklenir.
C
Giriş verisine göre işlemler yapılır.
D
İşlem sonuçları GPU belleğinden CPU belleğine kopyalanır.
E
CUDA standart C kütüphanelerini tamamen destekler.
18 numaralı soru için açıklama 
CUDA’nın avantajları olduğu gibi bazı kısıtları da vardır. Bunlardan en önemlisi standart C kütüphanelerini tamamen desteklememesidir. Standart C’de derlenebilen bazı kodlar, CUDA C’de derlenememektedir.
Soru 19

Web sayfalarının görünümü, aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak farklılık gösterebilir?

A
kullanıcı sayısına
B
kullanılan web tarayıcıya
C
işletim sistemine
D
internet hızına
E
internet sağlayıcısına
19 numaralı soru için açıklama 
HTML ile yazılmış web sayfaları, web tarayıcılar tarafından yorumlanarak görsel hale getirilir. Bu sebeple web sayfalarının görünümü, kullanılan web tarayıcıya bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Soru 20

'Sayfamızda başka web sayfalarına link vermek için kullanabileceğimiz HTML etiketi' olarak tanımlanan aşağıdakilerden hangisidir?

A
ekran görüntüsü
B
arayüz
C
başlık etiketi
D
paragraf etiketi
E
bağlantı ekleme
20 numaralı soru için açıklama 
Bağlantı Ekleme: başka web sayfalarına bağlantı (link) vermek için kullanabileceğimiz HTML etiketidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x