Proje Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Proje Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi proje sınıflandırılmasında kullanılan teknoloji seviyelerinden biri değildir?

A
Yeni geliştirilecek ileri teknoloji
B
ileri teknoloji
C
Orta teknoloji
D
Mevcut teknolojinin en iyisi
E
Pratik bilgi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim planının temel unsurlarından biridir?

A
Deney tasarımı
B
Süre
C
Kalite güvence
D
Balık kılçığı
E
Kalite maliyeti
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi proje iletişim yönetiminin alt süreç gruplarının içinde yer alır?

A
insan kaynakları planının oluşturulması
B
Bilginin dağıtılması
C
Zaman çizelgesinin geliştirilmesi
D
Maliyet tahmini
E
Kalitenin planlanması
Soru 4

Proje çalışma bildirimi içinde yer alan bilgiler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Maliyet kalemleri, iş kirilim yapısı, Proje zaman çizelgesi
B
Gantt, PERT, CPM
C
Risk listesi, Bütçe, CPM
D
Sözleşme, Uzman görüşü, ISO 9000 sertifikası
E
iş ihtiyacı, Ürün kapsamının tanımı, Stratejik plan
Soru 5

Riske karşı bir eylemde bulunmanın maliyeti beklenen zarardan daha fazla ise hiçbir şey yapmadan sonuçlara katlanmaya razı olmaya ne ad verilir?

A
Riski kabullenme
B
Riski reddetme
C
Riski önemsememe
D
Riski izleme
E
Riski azaltma
Soru 6

Bir projede yer alan bir iş 15 saat işçilik gerektirmektedir, işçilik saat ücreti 100 TL, bu iş için gereken hammadde-malzeme maliyeti ise 2.550 TL olarak belirlenmiştir. Bu işe genel üretim maliyetlerinden de doğrudan işçilik maliyetlerinin %50 si oranında pay verilecektir.
Bu durumda işin toplam maliyeti kaç TL'dir?

A
2.250
B
3.300
C
4.800
D
5.625
E
6.075
Soru 7

Onaylanmış bir maliyet temeli veya maliyet performans temel çizgisi belirlemek üzere aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Her bir faaliyetin ya da iş paketinin tahmini maliyetleri bir araya getirilir.
B
Proje için kurumun başka bir birimindeki makinesi kullanıldığında söz konusu makineye ilişkin amortisman giderleri belirli bir oranda projeye yansıtılır.
C
Sadece belirli bir proje için gerekli olan hammadde-malzeme ve makine gibi doğrudan kaynakların maliyeti, projeye genel üretim maliyetleri eklenmeden yüklenir.
D
Projenin başarısız olmasına yol açabilecek unsurların maliyetleri bir araya getirilir.
E
Projeye yüklenecek genel yönetim giderlerinden pay verilir.
Soru 8

Belirli bir dönemde işletmenin gerekli olan kaynakları nasıl elde edeceğini ve bu kaynakların nasıl kullanılacağını belirten ve bunu sayısal olarak açıklayan ayrıntılı plana ne ad verilir?

A
Proje
B
Bütçe
C
Standart maliyetleme tablosu
D
iş kirilim yapısı
E
Proje zaman çizelgesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mikroyönetimin belirtilerinden biridir?

A
Yöneticilerin işleri delege etmeye çok istekli olması
B
Yöneticilerin delege ettikleri işleri oluşan ufak hatalara rağmen geri almaması
C
Yöneticilerin olaylarda büyük resmi unutmamaları
D
Yöneticilerin kendilerine danışılmadan karar verilmesine izin vermemesi
E
Yöneticilerin gereksiz ayrıntılara takılmamaları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’e göre motivasyon araçlarından biridir?

A
Başarısızlıklar
B
Gelir
C
Teknik yönlendirme
D
iş güvencesi
E
ilerleme ve büyüme
Soru 11

MALİYET ÖNEMLİ firmasında UCUZ projesi sırasında bir kalite problemi yaşanır. Problemle ilgili proje yöneticisi hemen ilgili kayıtları araştırır, konu ile ilgili bir ekip oluşturur. Ekibin problemle ilgili tüm verileri araştırmasını talep eder. Ekip ilgili verileri bulup, inceler. Ardından çözüm önerilerini getirir. Ekibin çözüm önerileri hemen uygulanır ve kalite problemi çözümlendi diye proje ile ilgili yöneticilere bilgi verilir.
Proje kalite yönetimi açısından bakıldığında yukarıda anlatılan kalite yönetimi PUKÖ sürecinin hangi aşamalarını içermektedir?

A
Uygula-Kontrol Et
B
Planla-Uygula
C
Planla-Kontrol Et
D
Kontrol et-Önlem Al
E
Planla-Önlem Al
Soru 12

Sözleşmeli ekip elemanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Proje süresince projede görev alan ve görevleri tamamlandığında projeden ayrılan elemanlardır.
B
Proje yöneticisinden bağımsız çalışan elemanlardır.
C
Yüksek ücret alan elemanlardır.
D
işçi seviyesindeki elemanlardır.
E
Üst düzey elemanlardır.
Soru 13

Bir projede çizelge sapması 14.000 ve planlanmış değer 17.000 olarak ortaya çıktığına göre, bu projenin çizelge sapması oranının (SVP) değeri nedir?

A
0,64
B
0,77
C
0,82
D
1,21
E
1,29
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi projenin izlenmesi ve kontrolü aşamasında proje yöneticisinin karşılaşabileceği süreçlerden biri değildir?

A
Kapsam doğrulaması
B
Planın kontrolü
C
Tedarik izleme
D
Riskin izlenmesi ve kontrolü
E
Sağlık sigortası işlemleri
Soru 15

Planlama süreçlerinin çıktısı olan tüm alt yönetim planlarını ve temel çizgileri bütünleştiren ve birleştiren plana ne ad verilir?

A
Performans raporu planı
B
Proje yönetim planı
C
Çevre işletme faktör planı
D
Maliyet planı
E
Risk planı
Soru 16

Risk ile başa çıkmak üzere uygulanan ve mühendislik çözümlerine ihtiyaç duyulan durumlarda mühendislik sonuçlarının teknik ayrıntılarının incelenmesine ne ad verilir?

A
Teknik performans izleme
B
Teknik alım değerleme analizi
C
Bütçelenen fiyat analizi
D
Kazanılmış değer analizi
E
Program ölçütü değerlendirmesi
Soru 17

Projenin kapatılması sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrenilmiş dersler belgesi hazırlama
B
Projenin onayını alma
C
Kutlama yapma
D
Nihai proje raporu hazırlama
E
Tedarik kapatma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi projenin kapatılması sürecinin araç ve tekniklerinden biridir?

A
Kurumsal süreç varlıkları
B
Nihai ürün bilgisi
C
Proje yönetim planı
D
Toplantılar
E
Servis
Soru 19

PMBOK 2013’e göre projenin kapatılması süreci, aşağıdaki bilgi alanlarından hangisi ile ilişkilidir?

A
Proje entegrasyon yönetimi
B
Proje kapsam yönetimi
C
Proje iletişim yönetimi
D
Proje risk yönetimi
E
Proje insan kaynakları yönetimi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi projenin tamamlanması için yürütülmesi beklenen faaliyetlerden biri değildir?

A
Paydaşlardan son onay alınması
B
Proje çalışanlarına görev tamamlanma tarihi bildirilmesi
C
Tüm sonuçların belgelenmesi
D
Gantt grafiği hazırlanması
E
Tüm sözleşmelerin kapatılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...