Proje Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Proje Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplam Kalite Yönetimi hangi tür proje sınıfında yer alır?

A
Operasyonel proje
B
Uyum projesi
C
Acil proje
D
Stratejik proje
E
Yeni ürün geliştirme projesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminde kullanılan bilgi alanlarından biri değildir?

A
Proje mekan yönetimi
B
Proje risk yönetimi
C
Proje iletişim yönetimi
D
Proje kapsam yönetimi
E
Proje paydaş yönetimi
Soru 3

Projede kullanılacak personel, ekipman, fiziksel mekanlar gibi tüm bileşenler projenin hangi parametresini oluştururlar?

A
Zaman
B
Kalite
C
Maliyet
D
Kaynaklar
E
Kapsam
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi proje yaşam çevrimi sürecinin son aşamasıdır?

A
Uygulama
B
Kapanış
C
Tanımlama
D
Planlama
E
Başlangıç
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi D tipi bir projeye örnektir?

A
Örgütsel altyapının iyileştirilmesiyle ilgili küçük projeler
B
Küçük ölçekli bir işletmede ISO belgesi alınması
C
Evin boyanması
D
Ders içeriklerinin öğrenci değerlendirmelerine göre yeniden hazırlanması
E
Yeni bir otomobil tasarımı
Soru 6

Kapsamın tanımlanması ve iş kirilim yapısının oluşturulması alt süreci, proje kapsam yönetiminin hangi süreç grubu içinde yer alır?

A
Başlangıç/tanımlama
B
Planlama
C
Yürütme
D
izleme/kontrol
E
Kapanış
Soru 7

Proje zaman yönetiminde gerçekleştirilen faaliyetlerin tanımlanması alt sürecinde aşağıdakilerden hangisi bir girdi olarak değerlendirilmez?

A
iş kirilim yapısı
B
Çevresel işletme faktörleri
C
Proje kapsam belgesi
D
Proje zaman çizelgesi
E
Kurumsal süreç varlıkları
Soru 8

Proje ekibindeki personelin rolünü yerine getirme ve bu görev sonucunda elde edilecek sonuçlar hakkında proje yönetimine ve diğer paydaşlara hesap verme yükümlülüğüne ne ad verilir?

A
Görev
B
Uygulama
C
Sorumluluk
D
Rol
E
Talimat
Soru 9

Aşağıdaki alt süreç faaliyetlerinden hangisi proje kalite yönetimi yürütme süreç grubu içerisinde yer almaktadır?

A
Maliyet bütçelemesi
B
Maliyet kontrolü
C
Kalite kontrolünün uygulanması
D
Kalitenin planlanması
E
Kalite güvence uygulamasının yapılması
Soru 10

Aşağıdaki süreç gruplarından hangisi proje paydaş yönetiminde yer almaz?

A
Kapanış
B
Başlangıç/tanımlama
C
Planlama
D
izleme/kontrol
E
Yürütme
Soru 11

Paydaşların analizinde kullanılan güç/katılım tablosu, paydaşları hangi açıdan gruplandırır?

A
Projeye aktif katılımlarına ve projenin planlanmasında ya da yürütülmesinde ortaya çıkacak değişiklikleri etkileme yeteneklerine göre
B
Proje sonuçlarına ilişkin yetki ve ilgi seviyelerine göre
C
Projedeki yetki ve aktif katılım seviyelerine göre
D
Projeye katılma isteklerine ve hemen ilgilenme ihtiyaçlarına göre
E
Projeye doğrudan katılma dereceleri ve projedeki konumlarına göre
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi proje başlatma belgesinin girdilerinden biridir?

A
Uzman görüşü
B
Paydaş analizi
C
iş gerekçesi
D
Parametrik tahmin yöntemi
E
Risk listesi
Soru 13

Proje başlatma belgesinde yer alan ve bir projenin başarılı sayılabilmesi için gerekli olan çıktılara ne ad verilir?

A
Kalite standartları
B
Ölçülebilir proje hedefleri
C
Kilometre taşları
D
Kritik başarı faktörleri
E
Kapsamın doğrulanması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi birbirleriyle bağlantılı olan ya da olmayan bir grup proje ya da programın üst düzey yönetiminden sorumlu olan proje paydaşıdır?

A
Proje yönetim ofisi
B
Fonksiyonel yöneticiler
C
Portföy yöneticileri
D
Program yöneticileri
E
Operasyon yöneticileri
Soru 15

Paydaşlar, projeye katılım seviyelerinden hangisinde projenin nesnesi durumundadır?

A
Değerlendirme
B
Bilgilendirme
C
Ortaklık
D
Danışma
E
işbirliği
Soru 16


Yukarıdaki şekilde harfler faaliyetleri ve sayılar faaliyetlerin kaç gün sürdüğünü ifade etmektedir.
Yukarıdaki şekilde gösterilen proje için kritik yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
A-E-I
B
A-B-F
C
A-D-H
D
A-C-G
E
A-D-I
Soru 17


Kritik zaman kaç gündür?

A
22
B
29
C
30
D
34
E
45
Soru 18


H faaliyetinin sarkma süresi kaç gündür?

A
0
B
4
C
5
D
8
E
12
Soru 19

PERT ve CPM tekniklerinde kullanılan kritik zaman terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
En uzun zaman alan faaliyetin tamamlanması için gerekli olan süreyi
B
Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin tamamlanması için gerekli olan süreyi
C
En önemli faaliyetin tamamlanması için gerekli olan süreyi
D
Esnekliği fazla olan yol üzerindeki en uzun faaliyetin tamamlanması için gereken süreyi
E
Projenin son faaliyetinin tamamlanması için gerekli olan süreyi
Soru 20

Proje sırasında iş kirilim yapısının hazırlanmasının temel sebebi nedir?

A
Proje planını oluşturmak
B
Projenin amacını belirlemek
C
Proje ekibini belirlemek
D
Proje bütçesini ve finans kaynaklarını belirlemek
E
Projeyi yönetilebilir küçük parçalara ayırmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...