Proje Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Proje Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Faaliyet gösterilecek bölgedeki satış şartlarını ve gerekli standartları yerine getirmek amacıyla gerçekleştirilen projeler işletmelerde hangi proje sınıfında yer alır?

A
Uzun vadeli proje
B
Stratejik proje
C
Orta vade projesi
D
Operasyonel proje
E
Uyum projesi
Soru 2

Proje yönetim sisteminin prosedürel olarak takip edilen proje kapsamını, iş kirilim yapısını ve proje ilerleme raporları gibi bölümlerini içeren proje yönetim süreci boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyokültürel boyut
B
Teknik boyut
C
Bütçe boyutu
D
Sosyal boyut
E
Kültürel boyut
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi projelerin sınıflandırılmasında kullanılan parametrelerden biri değildir?

A
Projenin nerede yapılacağı
B
Karmaşıklık derecesi
C
Teknoloji seviyesi
D
Risk seviyesi
E
Proje süresi
Soru 4

Projenin planlama süreçleri arasında yer alan planlama toplantılarının düzenlenmesi aşağıdaki proje tiplerinden hangisi için zorunlu bir süreç niteliği taşır?

A
A tipi
B
B tipi
C
D tipi
D
E tipi
E
F tipi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi projelerin sahip olması gereken temel niteliklerden biri değildir?

A
Projeyi oluşturan faaliyetlerin tıpatıp aynı olmaması
B
Tanımlanmış bir bütçelerinin olması
C
istenen özelliklere göre tamamlanması istenen bir hedeflerinin olması
D
Başlangıç ve bitiş zamanlarının belirsiz olması
E
Özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç üretmeleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi proje risk yönetiminde izleme/kontrol grubunda yer alan süreçtir?

A
Risklere cevap stratejilerinin planlanması
B
Risk yönetiminin planlanması
C
Niteliksel risk analizi
D
Risklerin belirlenmesi
E
Risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi
Soru 7

I. Planlama
II.İzleme/Kontrol
III.Başlangıç/Tanımlama
IV.Yürütme
Proje kapsam yönetimi, yukarıdaki proje yönetim süreç gruplarından özellikle hangilerinde uygulanmaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve IV
E
1,111 ve IV
Soru 8

Aşağıdaki bilgi yönetim alanlarından hangisi proje ile ilgili tüm kişilerin projede bir arada yer almasını sağlar?

A
Proje iletişim yönetimi
B
Proje entegrasyon yönetimi
C
Proje tedarik yönetimi
D
Proje kapsam yönetimi
E
Proje kalite yönetimi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi proje süreç gruplarından biridir?

A
Proje insan kaynakları yönetimi
B
Proje maliyet yönetimi
C
Başlangıç/tanımlama
D
Proje tedarik yönetimi
E
Proje kalite yönetimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi proje paydaş yönetimi alt süreç gruplarından biridir?

A
iletişimin yönetilmesi
B
iletişimin kontrolü
C
Risklerin izlenmesi
D
Paydaşların belirlenmesi
E
iletişim yönetiminin planlanması
Soru 11

1. Kritik Başarı Faktörleri
2. Tasarlanan Kilometre Taşları
3. Riskler
4. Kısıtlar
K Projede önemli gelişmeleri gösteren olayların tasarlandığı bölümdür.
L Bir projenin başarılı sayılabilmesi için gerekli olan çıktılardır.
M Proje yöneticilerinin doğrudan kontrol edemeyeceği fakat projenin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülen olayların belirlendiği bölümdür.

Proje başlatma belgesinde yer alan bilgilere ilişkin başlıklar ve bunlara ilişkin açıklamaların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-L, 2-K, 3-M
C
1-L, 2-M, 4-K
D
2-K, 3-L, 4-M
E
2-L, 3-M, 4-K
Soru 12

Projenin hedef kitlesi olan ________, proje sürecinden ve/veya çıktılarından olumlu olarak etkilenecek birincil paydaşlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
rakipler ve tedarikçiler
B
sivil toplum kuruluşları
C
projeyle ilgili resmi kurumlar
D
müşteriler ve kullanıcılar
E
projeye fon sağlayan kuruluşlar
Soru 13

Kurum içindeki başka birimler, danışmanlar, paydaşlar, mesleki ve teknik birlikler ve sektör kuruluşları proje başlatma belgesinin oluşturulmasında yararlanılan araç ve tekniklerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Kurumsal süreç varlıkları
B
iletişim yönetimi
C
Kolaylaştırma teknikleri
D
Uzman görüşü
E
Çevresel işletme faktörleri
Soru 14

I. Her bir faaliyet için kritik süre belirlenir.
II.Projenin süresi, projede kimlerin hangi görevleri üstleneceği ana hatlarıyla belirlenir.
III.Hangi faaliyetlerin delege edileceği belirlenir.
IV.Ölçülebilir proje hedefleri ve başarı ölçütleri belirlenir.
V.Projenin kısıtları ve varsayımları ortaya konur.
Yukarıdakilerden yönetiminde aşamasında faaliyetlerdendir? hangileri bir proje Başlangıç/Tanımlama gerçekleştirilen

A
I ve III
B
I ve IV
C
III ve V
D
I, III ve IV
E
II, IV ve V
Soru 15

Araştırma ve geliştirme, tasarım, imalat, tedarik, test ya da bakım gibi temel iş alanlarında yönetimi üstlenmiş kişiler olarak tanımlanan proje paydaşları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonel yöneticiler
B
Operasyon yöneticileri
C
Proje ekibi
D
Program yöneticileri
E
Portföy yöneticileri
Soru 16

Bir proje esnasında bir faaliyet tamamlanmadan diğer bir faaliyete başlanamayacağı durumlarda bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisi doğru tanımlar?

A
Paralel iş
B
Öncül iş
C
Kritik iş
D
Birincil iş
E
Bağımsız iş
Soru 17

Projenin nasıl yürütüleceği, izleneceği ve kontrol edileceğini açıklayan belgeye ne ad verilir?

A
Proje yönetim planı
B
Sözleşme konuları
C
Risk değerlendirmesi
D
Proje takvimi
E
Tedarik yönetim planı
Soru 18

Adım No <-----> No
1 <-----> Kapsamın kontrolü
2 <-----> iş kirilim yapısının hazırlanması
3 <-----> Kapsamın doğrulanması
4 <-----> ihtiyaçların toplanması
5 <-----> Kapsam yönetiminin planlanması
6 <-----> Kapsamın tanımlanması

Proje kapsam yönetimi adımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-2-4-6-3-5
B
3-5-4-1-6-2
C
4-3-2-6-1-5
D
5-2-3-4-6-1
E
5-4-6-2-3-1
Soru 19

En iyimser 6 günde, en kötümser 30 günde, yüksek ihtimalle 12 günde bitirilebileceği değerlendirilen bir proje faaliyetinin beklenen süresi kaç gündür?

A
6
B
12
C
14
D
20
E
30
Soru 20


Yukarıdaki tabloya göre analizlerin yapılması sorumluluğu kime aittir?

A
Mehmet
B
Şükriye
C
Can
D
Asu
E
Ahmet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...