Psikoloji 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Psikoloji 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Neden sonuç ilişkisi gösterebilen bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Korelasyonel çalışma
B
Saha araştırması
C
Anket
D
Deney
E
Test
Soru 2

Yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkisini araştırmanın bilimsel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açıklama
B
Betimleme
C
Değiştirme
D
Değerlendirme
E
Tahmin etme
Soru 3

Uyaranların taşıdığı bilgilerin analiz edilmesi, tanınması, yorumlanması ve organize edilmesini kapsayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktarım
B
Duyum
C
Dönüşüm
D
Duyu
E
Algı
Soru 4

Beyinde öğrenme ve hafıza gelişimi sağlayan temel uyarıcı nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serotonin
B
Dopamin
C
Adrenalin
D
Glutamat
E
GABA
Soru 5

Bireyin zorluklarla karşılaştığında ayakta kalma gücü ve olumlu beklentiler taşıma potansiyeline ne ad verilir?

A
Öz yeterlilik
B
insan sermayesi
C
Psikolojik duyarlılık
D
Güçlendirme
E
Psikolojik sermaye
Soru 6

Önündeki arabanın yavaş gitmesine sinirlenen ilhan bunu sürücünün araba kullanmaktan anlamayan beceriksiz bir kişi olmasıyla açıklıyor. O sürücünün ehliyetini yeni almış olabileceği ve trafikte ilk gününü geçirdiği aklına bile gelmiyor.
Yukarıdaki örnekte İlhan’ın davranışını en iyi açıklayan sosyal psikolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendine yontan atıf hatası
B
Normatif sosyal etki
C
Temel atıf hatası
D
Dışsal atıf
E
Bilgilendirici sosyal etki
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi takım çalışmasının faydalarından biridir?

A
Sorunlara daha iyi çözümler üretmek
B
Örgütsel adaleti sağlamak
C
iş güvencesi sağlamak
D
Etkin personel seçimi yapmak
E
Küçülmeyi engellemek
Soru 8

Bir şirketin yöneticilerinin sendikaya üye olan çalışanlarının hepsinin birbirine benzer özellikler taşıdığına inanması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A
Kendine yontan atıf hatası
B
Ayrımcılık
C
Dış grup homojenliği yanılgısı
D
Dış gruba yönelik önyargı
E
Asgari grup etkisi
Soru 9

Markalı ürünlerin, somut ve soyut temel özelliklerinin, tüketicinin zihninde yerleşmesini ve kolayca hatırlanmasını sağlamaya yönelik iletişim çabasına ne ad verilir?

A
Anlamlandırma
B
Konumlandırma
C
Yorumlama
D
Değerlendirme
E
Kodlama
Soru 10

Şirket toplantısında pazarlama departmanı şirketin sponsorluk faaliyetlerine ağırlık vermesi gerektiğini savunurken, finans departmanının bu faaliyetler için maddi güçlerinin olmadığını savunması ve toplantı sonunda geçen tartışmalar sonucu sağlıksız bir karara varılması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A
Kitlelerin bilgeliği
B
itaat
C
Sosyal kolaylaştırma
D
Grup kutuplaşması
E
Sosyal kolaylaştırma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gruplararası ön yargı ve düşmanlığı körükleyen unsurlardan biri değildir?

A
Kişinin ait olduğu grupları başka gruplardan daha üstün görme ihtiyacının olması
B
Diğer grubun üyeleriyle temasın olmaması, onların tanınmaması ve bilinmemesi
C
Diğer grubun üyeleriyle sınırlı kaynaklara ulaşmak için rekabet halinde olunması
D
Sosyal hayatı “biz ve onlar” ekseninde algılamaya doğal eğilim gösterilmesi
E
Ortak hedeflere ulaşmak için dış gruplarla beraber hareket etmenin gerekmesi
Soru 12

İşlerin nasıl ve hangi kurallar içerisinde yapıldığının tanımlandığı, üst pozisyonlara çıkıldıkça güç ve karar verme sorumluluğunun kazanıldığı hiyerarşik örgüt kültürü tipi Trompenaars’a göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güdümlü füze
B
Eyfel kulesi
C
Aile
D
Rol odaklı
E
Kuluçka makinesi
Soru 13

Sendikaların fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iş gücünün, iş yerine ve patronlarına olan bağlılıklarını azaltarak sendikalaşma oranının artmasını sağlar.
B
iş gücünün sosyal risklerinin kontrol altına alınmasını, sosyal risklerin olası sonuçlarının yönetilmesini, sosyal dışlanma ve fakirlik ile mücadeleyi sağlar.
C
iş yeri, iş kolu ve ulusal düzeyde yaratılan ekonomik değerin, toplu pazarlık sürecinde adalet ve eşitlik anlayışı içinde paylaşılmasını sağlar.
D
iş gücünün iş yeri düzeyinde çalışma şartları ve toplumsal düzeyde de ekonomik ve sosyal politikalar üzerine söz hakkı elde etmesini sağlar.
E
Emeğin dayanışma bilincinin güçlenmesini, ortak değer ve amaçların tanımlanmasını sağlar.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çalışma psikolojisinin gelişimini etkileyen tarihsel olaylardan biri değildir?

A
Bilimsel yönetim akımının kullanılması
B
Sanayi devrimi
C
işletmelerde yeni pazarlama yaklaşımlarının kullanılması
D
insan ilişkileri akımıyla ilgili çalışmalar
E
Protestan iş etiği anlayışının hâkim olması
Soru 15

Çevreye duyarlı olan bir kişinin piyasaya yeni çıkan bir ürünün yenilenebilir malzemelerden üretildiği haberine ilgi duyması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A
Merkezi ikna
B
Bilişsel çelişki
C
Dengeleme
D
Zıtlık etkisi
E
Özümseme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının bir ürünün pazarlanma sürecine sağlayacağı öncelikli faydalardan biridir?

A
Tanıtmak
B
itibar kazandırmak
C
Fiyatını artırmak
D
Yeniden konumlandırmak
E
Satışları artırmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi X kuşağının özelliklerinden biri değildir?

A
Katılımcı ruha önem vermeleri
B
Daha şüpheci olmaları
C
Girişimci olmaları
D
Çalışmayı meydan okuma olarak görmeleri
E
Kendi bildikleri gibi çalışmak istemeleri
Soru 18

Schwartz’ın değerler düzenine göre geleneksellik, güvenlik ve uyum değerlerinden oluşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrenselcilik
B
Özgenişletim
C
Korumacı
D
Yenilik
E
Özaşkınlık
Soru 19

Sigara tiryakisi bir kişinin sigaranın zararlarıyla ilgili mesajları kendisiyle ilgisi olmadığı için algılamaması aşağıdaki kuramlardan hangisinin varsayımıdır?

A
Sosyal yargı kuramı
B
Bilişsel çelişki kuramı
C
Planlı davranış kuramı
D
Detaylandırma olasılığı kuramı
E
Düşünülmüş eylem kuramı
Soru 20

Yöneticinin kurumu dışarıda temsil etmesi, çalışanların motivasyonundan sorumlu olması aşağıdaki yönetici rollerinden hangisini ifade eder?

A
Denetlemeye dayalı roller
B
Kişilere yönelik roller
C
Bilgiye dayalı roller
D
Karar almayla ilgili roller
E
Örgütlemeye yönelik roller
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...