Psikoloji 2016-2017 Final Sınavı

Psikoloji 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin özelliklerinden biri değildir?

A
Bilgilerin gözlem ve akıl yürütmeye dayalı olması
B
Bilgilerin birikerek gelişmesi
C
Bilgilerin eleştiriye kapalı olması
D
Bilgilerin diğer insanlarla paylaşılması
E
Bilgilerin genellenebilir olması
Soru 2

Eskişehir’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmayı Türkiye’deki diğer üniversite öğrencilerine de genelleyebilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A
iç geçerlilik
B
Test-tekrar test güvenilirliği
C
içsel tutarlılık
D
Dış geçerlilik
E
Yapı geçerliliği
Soru 3

Davranışçı akım içerisinde şartlanmanın öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köhler
B
Skinner
C
VVundt
D
Freud
E
Ebbinghaus
Soru 4

Çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisine odaklanarak, ölçülebilen birey davranışları ile ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik
B
insancıl
C
Davranışsal
D
Evrimsel
E
Psikodinamik
Soru 5

Duygu durumlarını düzenleyen, iştah ve uykusuzluk gibi güdüleri tetikleyen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dopamin
B
GABA
C
Aseltilkolin
D
Glutamat
E
Serotonin
Soru 6

Ormanda yürüyüş yaparken burnumuza gelen kokunun duman kokusu olduğunu kavramamız aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

A
Tanıma
B
Algılama
C
Dönüşüm
D
Etiketleme
E
Duyumsama
Soru 7

Omurilikle bağlantılı olan çevresel sinirlere ne ad verilir?

A
Merkezi sinir
B
Motor sinir
C
Spinal sinir
D
Kafa siniri
E
Duysal sinir
Soru 8

Bireyin karar verme sürecinde kendi çıkarlarını maksimize edecek en akılcıl kararı alacaklarını savunan karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Normatif
B
Duyusal
C
Zihinsel
D
Betimleyici
E
Mantıksal
Soru 9

Parça başı ücret sistemini geliştiren bilimsel yönetim akımının öncüsü kimdir?

A
Mayo
B
Hawthorne
C
Weber
D
Marx
E
Taylor
Soru 10

Annenin çocuğunun olumlu davranışlarının sebebini kendisiyle ilişkilendirerek, olumsuz davranışlarının sebebini ise “Kime çekmiş, bilmiyorum!” diyerek açıklamaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A
içsel saplanma
B
Kendine yontan atıf hatası
C
içsel bastırma
D
içsel atıf
E
Temel atıf hatası
Soru 11

İşyerinde beşeri sermayenin yükselmesine ve yeni bilgilerin öğrenilmesine doğrudan yardımcı olan insan kaynakları faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş tasarımı
B
Güdüleme
C
Yetki delege etme
D
iş güvencesi
E
Eğitim programı
Soru 12

Eski hükümlülerin bir şirkette çalışmaya başladıklarında çalışma huzurunu bozacaklarına inanmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Grup birliği
B
Mobbing
C
Grup kutuplaşması
D
Önyargı
E
Düşmanlık
Soru 13

'Emeğe saygı ve dayanışma bilincinin kazandırılması, ortak değer yaratılması' durumu sendikanın hangi fonksiyonunu ifade eder?

A
Sosyal
B
Etik
C
Kültürel
D
Ekonomik
E
Demokratik
Soru 14

Bir şirketin yöneticilerinin sendikaya üye olan çalışanlarının hepsinin birbirine benzer özellikler taşıdığına inanması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

A
Kendine yontan atıf hatası
B
Ayrımcılık
C
Dış gruba yönelik önyargı
D
Asgari grup etkisi
E
Dış grup homojenliği yanılgısı
Soru 15

Bireylerin davranışlarının içinde bulundukları sosyal çevreden ne kadar kabul görüp görmeyeceğiyle ilgili düşünülmüş eylem kuramı bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel uyumsuzluk
B
Davranışsal niyet
C
Davranışsal kontrol algısı
D
Öznel norm
E
Bilişsel tutum
Soru 16

Sadece markasına sempati duyduğu için bireyin o marka telefon satın almak istemesi aşağıdaki tutum bileşenlerinden hangisidir?

A
Duygusal
B
Bilişsel
C
Davranışsal
D
Yargısal
E
işlevsel
Soru 17

Çalışanlara ilham vererek, yüksek hedefler belirleyerek ve onları zihinsel olarak destekleyerek vizyonunu gerçekleştirmeye çalışan lider türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkileşimci
B
Geleneksel
C
Karizmatik
D
Dönüştürücü
E
Çalışan odaklı
Soru 18

Bir ürüne talebi arttırmak için indirimler yapılması, hediye kuponlar verilmesi pazarlama iletişimi bileşenlerinden hangisidir?

A
Satış promosyonu
B
Halkla ilişkiler
C
Kişisel satış
D
Bütünleşik pazarlama
E
Doğrudan pazarlama
Soru 19

Schwartz’ın değerler düzenine göre geleneksellik, güvenlik ve uyum değerlerinden oluşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgenişletim
B
Korumacı
C
Evrenselcilik
D
Yenilik
E
Özaşkınlık
Soru 20

İşlerin nasıl ve hangi kurallar içerisinde yapıldığının tanımlandığı, üst pozisyonlara çıkıldıkça güç ve karar verme sorumluluğunun kazanıldığı hiyerarşik örgüt kültürü tipi Trompenaars’a göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile
B
Rol odaklı
C
Eyfel kulesi
D
Kuluçka makinesi
E
Güdümlü füze
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...