Psikoloji 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Psikoloji 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

2-3 mm kalınlığında bir örtü gibi olan ve her iki beyin yarım küresini dıştan saran yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serebellum
B
Hipotalamus
C
Talamus
D
Bazal gangliyonlar
E
Korteks
Soru 2

Almanca öğrenmeye başlayan bir kimsenin daha önceden öğrendiği İngilizceyi unutmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
ileriye dönük bozmaya
B
Geriye dönük bozmaya
C
Kodlama hatasına
D
Bellek dolmasına
E
Belleğin bozulmasına
Soru 3

Psikanaliz akımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wundt
B
James
C
Watson
D
Freud
E
Hubel
Soru 4

Bir deneyden çıkan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenileceğini gösteren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A
içsel güvenilirlik
B
Rastgele tahsis
C
iç geçerlilik
D
Ölçümsel güvenilirlik
E
Korelasyon katsayısı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş stresine neden olan faktörlerden biri değildir?

A
iş yükü
B
Tükenmişlik
C
iş-aile çatışması
D
Rol çatışması
E
işsizlik
Soru 6

Çalışmanın insanlara bireysel ve sosyal bir kimlik kazandırdığını ancak kapitalist toplumun, insanları yaptıkları işlerin gerçek doğasından uzaklaştırdığını ve bu işleri birer ekonomik aktiviteye dönüştürdüğünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Charles Darwin
C
Mary Parker Follett
D
Kari Marx
E
Frederick W. Taylor
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel yönetim akımı ile ilgili kavramlardan biri değildir?

A
Therbligs
B
Soldiering
C
Havvthorne etkisi
D
Zaman ve hareket çalışması
E
En iyi yol
Soru 8

Bütün İtalyanların neşeli olduğuna veya bütün kadınların kötü sürücüler olduğuna inanmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Kalıpyargıya
B
Mobbinge
C
Düşmanlığa
D
iç grup kayırmacılığına
E
Grup kutuplaşmasına
Soru 9

Mary Parker Follett ve Elton Mayo gibi öncülerin yardımıyla 1920'lerden sonra ortaya atılan ve çalışma psikolojisinde katılımcı demokrasi anlayışını savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşeri Sermaye
B
Bilimsel Yönetim
C
Alan Kuramı
D
Sosyal Darvvinizm
E
insan ilişkileri
Soru 10

Aşağıdaki durumların hangisinde sosyal kaytarma azalır?

A
Bireyin sarf ettiği şahsi eforun gözetleneceğini bilmesi
B
Bireyin yapılan işi sıkıcı bulması
C
Bireyin yapılan işte kendi performansının anlamlı bir etkisinin olmayacağına inanması
D
Bireyin büyük gruplar içinde çalışması
E
Bireyin yapılan işi önemsiz bulması
Soru 11

Kişinin üyesi olduğu siyasi partiye ve seçmenlerine daha üstün özellikler atfetmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?

A
Kendine yontan atıf hatasına
B
Dış gruba yönelik önyargıya
C
Asgari grup etkisine
D
Kalıpyargıya
E
Dış grup homojenliği yanılgısına
Soru 12

Bir kurumu veya şirketi oluşturan kişilerin sergiledikleri ortak anlayış ve davranış biçimine ne ad verilir?

A
Örgütsel davranış
B
Örgüt kültürü
C
Psikolojik sözleşme
D
Örgütsel algı
E
Örgüt adaleti
Soru 13

Milgram deneyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Milgram deney öncesinde psikiyatristlere sorduğunda “ancak 1000 kişiden biri 450 volta kadar çıkar” gibi tahminler almıştır.
B
Deneklerin yaklaşık yüzde 65’i 450 volta kadar çıkmıştır.
C
Deneklerin cezalandırdıkları insanın elini tutması itaat oranını düşürmüştür.
D
Bu deney sosyal kolaylaştırmanın karanlık yüzünü gözler önüne sermiştir.
E
Deneyin prestijli bir üniversite yerine salaş bir binada yapılması itaat oranını düşürmüştür.
Soru 14

Markalı ürünlerin, somut ve soyut temel özelliklerinin, tüketicinin zihninde yerleşmesini ve kolayca hatırlanmasını sağlamaya yönelik iletişim çabasına ne ad verilir?

A
Değerlendirme
B
Konumlandırma
C
Yorumlama
D
Anlamlandırma
E
Kodlama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi X kuşağının özelliklerinden biri değildir?

A
Katılımcı ruha sahip olmaları
B
Girişimci olmaları
C
Kendi bildikleri gibi çalışmak istemeleri
D
Çalışmayı meydan okuma olarak görmeleri
E
Şüpheci olmaları
Soru 16

Bir kimsenin arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde olmak ve üyesi olduğu gruptan onay/destek görmek istemesi Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi içine girer?

A
Özsaygı
B
Sosyal
C
Fizyolojik
D
Kendini gerçekleştirme
E
Güvenlik
Soru 17

Bireyin yapmayı düşündüğü davranışın sosyal çevreden ne kadar kabul göreceğiyle ilgili algısına ne ad verilir?

A
Davranışsal niyet
B
Davranışsal kontrol algısı
C
Bilişsel uyumsuzluk
D
Öznel norm
E
Bilişsel tutum
Soru 18

Bireylerin tutumlarının kabul, red ve bağlantısızlık alanlarından birinde olacağını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşünülmüş eylem kuramı
B
Denge kuramı
C
Planlanmış eylem kuramı
D
Detaylandırma olasılığı kuramı
E
Sosyal yargı kuramı
Soru 19

Toplumda kıdem ve statüye göre kaynakların dağıtıldığı ve farklılıkların belirleyici olduğu Hofstede’nin kültür boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dişillik
B
Bireycilik
C
Güç mesafesi
D
Belirsizlikten kaçınma
E
Kısa vade yönelimi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 4P'si olarak da bilinen pazarlama karmasının bileşenlerinden biri değildir?

A
Satış
B
Fiyat
C
Tanıtım
D
Yer
E
Ürün
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...