Psikoloji 2016-2017 Vize Sınavı

Psikoloji 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eskişehir’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmayı Türkiye’deki diğer üniversite öğrencilerine de genelleyebilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A
Test-tekrar test güvenilirliği
B
iç geçerlilik
C
Dış geçerlilik
D
içsel tutarlılık
E
Yapı geçerliliği
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin özelliklerinden biri değildir?

A
Sistematiklik
B
Sezgisellik
C
Nesnellik
D
Tekrarlanabilirlik
E
Genellenebilirlik
Soru 3

İnsanı bir hayvan olarak ele alan ve insan davranışlarını açıklarken genetik ve çevre faktörlerinin etkisini araştıran psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insancıl
B
Kültürel
C
Psikodinamik
D
Biyolojik
E
Evrimsel
Soru 4

Kitap okuma ve düzenli beslenme gibi birbirleriyle ilişkisi olmayan iki değişken arasında nedensellik ilişkisi olduğunu düşünerek araştırma yapmak, aşağıdaki kavramlardan hangisini ihlal eder?

A
Test-tekrar test güvenilirliği
B
iç geçerlilik
C
Dış geçerlilik
D
içsel tutarlılık
E
Kavram geçerliliği
Soru 5

Davranışçı akım içerisinde şartlanmanın öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köhler
B
Skinner
C
Ebbinghaus
D
Freud
E
Wundt
Soru 6

3-5 yaş arasındaki çocukların zihinsel gelişimiyle ilgilenen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişimsel psikoloji
B
Örgüt psikolojisi
C
Kültürel psikoloji
D
Biyolojik psikoloji
E
Sosyal psikoloji
Soru 7

Bireylerin iş tatminlerini ölçen işlemsel tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terfi almak istiyorum.
B
Arkadaşlarımı işyerinde asla ispiyonlamam.
C
Takım çalışması yapmayı seviyorum.
D
Her sabah uyandığımda işe koşarak gidiyorum.
E
Aile yaşamımdaki mutluluk, iş yaşamımdaki mutluluğumdan daha önemli.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sözdebilimin özelliklerinden biridir?

A
Kuramsal temellerle biçimlenmesi
B
Objektif olması
C
Sınanan varsayımlara dayanması
D
Hakemli dergilerde ve konferanslarda paylaşılarak biriktirilmesi
E
Bilimsel araştırmalar ve ilkelerden uzak olması
Soru 9

Takım çalışmasının yaratıcılık kapasitesi üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş performansı
B
Takım çalışması
C
Yenilik
D
icat sayısı
E
Yaratıcılık kapasitesi
Soru 10

Bilimin meydana gelen olay ve olguları tarif etme amacı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

A
Değiştirme
B
Ölçme
C
Açıklama
D
Betimleme
E
Yordama
Soru 11

İskelet kaslarına sinyal taşıyan sinirlere ne ad verilir?

A
Somotik motor sinir
B
Kafa siniri
C
Duysal sinir
D
Motor sinir
E
Merkezi sinir
Soru 12

Algoritmaların zihinde olmaması durumunda, karar verirken bilişsel kestirmeler sağlaması amacıyla kullanılan zihinsel kısa yollara ne ad verilir?

A
işleve takılma
B
Prototip
C
Höristik
D
Zihinsel set
E
Zihinsel ipucu
Soru 13

Duysal ve motor sinyalleri ileten sinirler için geçiş yolu oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyin sapı
B
Beyincik
C
Talamus
D
Korteks
E
Omurilik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel psikolojinin özelliklerinden biri değildir?

A
insan beyninin sınırsız bir kapasiteye sahip olması
B
Matematik ve bilgisayar modellerini kullanarak ilerlemekte olması
C
işlevselcilik akımından etkilenmiş olması
D
Bilgi işlemenin, dış dünyanın bir manipülasyonu olması
E
Bilgi işleme sürecinin insanın yaşadıklarından bağımsız olması
Soru 15

Duygu durumlarını düzenleyen, iştah ve uykusuzluk gibi güdüleri tetikleyen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

A
GABA
B
Serotonin
C
Dopamin
D
Aseltilkolin
E
Glutamat
Soru 16

Yöneticinin işyerindeki sorunları yirmi sene önceki yöntemlerle çözmeye çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
işleve takılma
B
Yapılandırma
C
Prototip oluşturma
D
Üretme
E
Zihinsel set
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi aynı masada yemek yiyen insanların arkadaş grubu olduğunu düşünmemize neden olan algısal organizasyon ilkelerindendir?

A
Süreklilik
B
Benzerlik
C
Ortak alan
D
Tek tip
E
Tamamlama
Soru 18

Sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine ne ad verilir?

A
Nöron
B
Miyelin
C
Sinaps
D
Akson
E
Reseptör
Soru 19

Beyin omurilik sıvısının yapımından sorumlu hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mikroglia
B
Akson
C
Astrosit
D
Epandim
E
Miyelin kılıfı
Soru 20

Gökyüzünde parlak ve belirgin olmayan objelerin daha uzakta algılanmasını sağlayan derinlik algısı ipucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atmosferik perspektif
B
Binişim
C
Göreli büyüklük
D
Aydınlatma
E
Doğrusal perspektif
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...