Psikoloji 2017-2018 Final Sınavı

Psikoloji 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tablet ile oyun oynamanın hafıza üzerindeki etkisinin araştırıldığı deneysel bir çalışmada ________ grubundaki çocukların günde ortalama üç saat tablet ile oyun oynamalarına izin verilirken ________ grubundaki çocukların tablet ile oyun oynamalarına izin verilmez. Bu çalışmada tablet ile oyun oynamak ________ -değişkendir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
deney - kontrol - bağımsız
B
kontrol - deney - bağımsız
C
deney - kontrol - bağımlı
D
kontrol - deney - bağımlı
E
deney - kontrol - kirletici
Soru 2

Duyguların oluşumu, duyguların motor ya da otonom sistem aracılığıyla dışa vurumu, ilişkili hafızaların biçimlenişi ve güdülenme gibi beyin işlevlerini yerine getiren yapı/sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bazal gangliyonlar
B
Serebellum
C
Korteks
D
Limbik sistem
E
Hipotalamus
Soru 3

Görme duyusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dış dünya hem gözde hem de beyinde üç boyutlu (3D) temsil edilir.
B
Her iki gözde de bulunmasına rağmen kör nokta algıda bozucu bir etki oluşturmaz.
C
Uyaranın gözdeki görüntüsü retinada ters olarak temsil edilir ama birey dünyayı düz olarak algılar.
D
insan beyni renk, derinlik, biçim ve hareket algısı açısından farklı merkezlere ayrılmıştır.
E
Görmenin temel işlevi çevredeki objelerle ilgili ne, nerede ve nasıl sorularına yanıt bulmaktır.
Soru 4

1. W. Wundt
2. S. Freud
3. W. James
K. işlevselcilik yaklaşımını geliştirmiştir.
L. Psikanaliz yaklaşımını geliştirmiştir.
M. Yapısalcılık yaklaşımını geliştirmiştir.

Bu tabloya göre psikolojinin düşünce okulları ile bu düşünce okullarını geliştiren bilim insanlarının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-M, 2-K, 3-L
B
1-M, 2-L, 3-K
C
1-K, 2-M, 3-L
D
1-L, 2-K, 3-M
E
1-L, 2-M, 3-K
Soru 5

Araş gittiği mahalle pazarında alışveriş yaparken bir satıcının asık suratlı olduğunu ve müşterilere karşı çok itici davrandığını görmüş ve satıcının o gün içinde zabıtalarla tartıştığından dolayı moralinin bozuk olduğunu bilmediği için satıcının kötü bir insan olduğunu düşünmüştür.
Yukarıdaki bilgilere göre Aras'ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Kendine yontan atıf hatası
B
Kendi kendini gerçekleştiren kehanet
C
Sosyal biliş
D
Temel atıf hatası
E
ilişkisel saldırganlık
Soru 6

Frederick W. Taylor’un çalıştığı fabrikadaki işçileri gözlemleyip Bilimsel Yönetim Prensiplerini hazırlamasındaki temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçilerin üretkenlik ve verimlilik düzeylerini artırmak
B
Fabrika sistemini tüm ülkeye yaymak
C
Çalışanların duygularını anlamaya çalışmak
D
Çocuk işçilerin sömürülmesini engellemek
E
işçilere sosyal kimlik kazandırmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tükenme yaşayan bireyin özelliklerinden biridir?

A
Daha çok çalışma
B
Duygusal uzaklaşma
C
iyimser olma
D
iş arama
E
Yeni arkadaşlar edinme
Soru 8

Bir mal, hizmet veya fikrin kimliği belirli bir kişi veya kuruluş tarafından bir bedel karşılığında yüz yüze olmayacak bir şekilde medyada hedef kitlelere tanıtımına ne ad verilir?

A
Slogan
B
Marka
C
Pazarlama
D
Kimlik
E
Reklam
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ön yargının davranışsal boyutuna bir örnektir?

A
Bütün Japonlar işlerine sadıktır.
B
Eski mahkûmlara asla evimi kiralamam.
C
Avukatların hepsi kolay yalan söyler.
D
Üniversite okumayan insanlar cahil olur.
E
Tüm akrabalarımdan utanıyorum.
Soru 10

Bireylerin saldırgan davranışlarının nedenlerinin araştırıldığı bir çalışmada aşağıdakilerden hangisi bireyin saldırganlığını tetikleyen çevresel faktörler arasında yer alır?

A
Sigara kullanmak
B
Genetik özellikler
C
Medyadaki şiddet dili
D
Erkek olmak
E
Yüksek testosteron düzeyi
Soru 11

Zor gününde destek olunan bir arkadaştan yardım istendiğinde yardım etmemesi aşağıdaki toplumsal normlardan hangisinin ihlali anlamına gelir?

A
Sosyal destek
B
Duyarlılık
C
işbirliği
D
Mütekabiliyet
E
Cömertlik
Soru 12

Tuğberk, şu an çalıştığı işten çok daha iyi koşullara sahip bir iş teklifi almış fakat patronunu ve şirketini yarı yolda bırakmak onu vicdanen rahatsız edeceği için eski işinde kalmayı bir ahlaki yükümlülük olarak görüp eski firmasında çalışmaya devam etme kararı almıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre Tuğberk'in bu tutumu aşağıdaki örgütsel olgulardan hangisinin kapsamında yer alır?

A
Duygusal bağlılık
B
Normatif bağlılık
C
Örgütsel adalet
D
Devamlılık bağlılığı
E
Örgütsel vatandaşlık davranışı
Soru 13

Yönetici Mert Bey, çalışanlarının bazılarıyla iş dışında da görüşmekte ve bu çalışanlarıyla işle ilgili diğer çalışanlara kıyasla daha fazla konuyu masaya yatırıp paylaşmaktadır.
Bu durum diğer çalışanları rahatsız etmektedir.
Yukarıdaki bilgilere göre Mert Bey aşağıdakilerden hangisine aykırı hareket etmektedir?

A
Sistemsel adalete
B
Dağıtımsal adalete
C
Etkileşimsel adalete
D
Yönetsel adalete
E
Sosyal adalete
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dönüştürücü bir liderin özellikleri arasında yer alır?

A
Burada işler böyle yürür. sloganıyla hareket etmesi
B
Bir sorun çıktığında olaya müdahale etmesi
C
Kişilerarası değiş tokuş ilişkisini ön planda tutması
D
Kişilerin ödül ve ceza ile motive olduklarına inanması
E
Yüksek idealleri vurgulaması
Soru 15

Bir kişinin marka hakkında herhangi bir tutumu yokken daha önce hiç duymadığı bir ürünü sadece reklamını izledikten sonra denemeye karar vermesi aşağıdaki kuramlardan hangisine bir örnektir?

A
Detaylandırma Kuramı Olasılığına
B
Bilişsel Çelişki Kuramına
C
Planlanmış Davranış Kuramına
D
Pasif Öğrenme Kuramına
E
Sosyal Yargı Kuramına
Soru 16

Otomobillerin yakıt performansının önemli olduğunu düşünen bir kişinin alacağı otomobili seçerken bu kriteri gözönünde bulundurması aşağıdaki tutum işlevlerinden hangisine bir örnektir?

A
Değer ifade eden işlev
B
Duygusal işlev
C
Yararcı işlev
D
Ego savunucu işlev
E
Bilgi kazandırıcı işlev
Soru 17

Sosyal yargı kuramına göre bireylerin, kabul etme alanına yakın düşen mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine daha yakın olduğunu düşünmelerine ne ad verilir?

A
Aşılama kuramı
B
ikna etkisi
C
Kontrol algısı
D
Zıtlık etkisi
E
Özümseme etkisi
Soru 18

İlk kez Edward L. Thorndike tarafından ortaya konan ve bireyin zekası, girişkenliği veya dış görünümü gibi tek bir özelliğine bakarak kişi hakkında genel anlamda olumlu bir izlenim geliştirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hale etkisi
B
Ayrımcılık
C
Karşılaştırma etkisi
D
Kalıp yargılar
E
Algıda seçicilik
Soru 19

Okulda arkadaşları tarafından dışlanan bir kimse Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre aşağıdaki ihtiyaç türlerinden hangisini karşılayamamaktadır?

A
Fizyolojik ihtiyaçlarını
B
Özsaygı ihtiyacını
C
Sosyal ihtiyaçlarını
D
Kendini gerçekleştirme ihtiyacını
E
Güvenlik ihtiyacını
Soru 20

Trompenaars yaklaşımı içinde yer alan, bireyin hiyerarşide yükseldikçe gücünün ve karar verme sorumluluğunun arttığı, ayrıntılı iş tanımları ile kurallar ve planlamaya önem verilen iş odaklı kültür boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güdümlü füze
B
Aile benzeri kültür
C
iyi işleyen süreç
D
Kuluçka makinası
E
Eyfel kulesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...