Psikoloji 2017-2018 Vize Sınavı

Psikoloji 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Psikoloji kavramındaki psiko ne anlama gelir?

A
Olgu
B
Algı
C
Bilim
D
Ruh
E
Duygu
Soru 2

__________ psikoloji; ölçümleme, araştırma dizaynı ve istatiksel analiz gibi konulara yoğunlaşır.
Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyal
B
Bilişsel
C
Kantitatif
D
Kültürel
E
Klinik
Soru 3

Türk Psikologlar Derneği, araştırmalar sırasında izlenmesi gereken etik yönetmeliğini hangi yıl kabul etmiştir?

A
2004
B
2005
C
2006
D
2007
E
2008
Soru 4

Bir işyerinde, çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmaya çalışmak aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Nöropsikoloji
B
Gelişimsel psikoloji
C
Kantitatif psikoloji
D
Sosyal psikoloji
E
Örgüt psikolojisi
Soru 5

Korelasyon katsayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Korelasyon katsayısı iki kavram arasında düzenli bir ilişki olup olmadığının en temel göstergesidir.
B
Korelasyon katsayısı '0' ise iki değişken arasında doğrusal bir ilişki yoktur.
C
Değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyorsa katsayı pozitiftir.
D
iki değişken arasında kuvvetli fakat doğrusal olmayan bir ilişki mevcut olabilir.
E
Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değer alır.
Soru 6

Bir araştırmada kirletici değişkeni bertaraf etmek ve nedensellik ilişkisini doğru olarak ortaya çıkarmak aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlar?

A
işlemsel tanımın
B
iç geçerliliğin
C
Manipülasyonun
D
içsel güvenilirliğin
E
Rastgele tahsisin
Soru 7

Tek bir bireyi değil bireyleri anlamaya çalışmak, bilimsel yöntemin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin gereğidir?

A
Genellenebilir olmasının
B
Sınanabilir olmasının
C
Ampirik olmasının
D
Nesnel olmasının
E
Sistematik olmasının
Soru 8

Newton'un 'Eğer daha ilerisini görebildiysem bunun sebebi devlerin omuzları üzerinde durmamdır' sözü psikoloji biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?

A
Kendi hatalarını düzeltecek bir mekanizma üzerine kurulması
B
Sınanabilir önermelerden oluşması
C
Birikerek ilerlemesi
D
Yanlışlanabilir olması
E
Tüm insanları ilgilendiren sorularla ilgilenmesi
Soru 9

İlgilenilen kavram ile aynı anda başka kavramları da ölçen bir işlemsel tanıma ne ad verilir?

A
Dış geçerlilik
B
Kirlenmiş işlemsel tanım
C
Duyarsız işlemsel tanım
D
Korelasyon
E
Kavramsal geçerlilik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik çalışmalarıyla Nobel ödülü alan psikologlar arasında yer almaz?

A
Daniel Kahneman
B
David Hubel
C
Ivan Pavlov
D
Stanley Milgram
E
Torsten Wİesel
Soru 11

I. Hedef hücrenin zarında bulunan iyon kanallarının açılmasına ya da kapanmasına yol açabilir.
II. Hedef hücrede bulunan enzimlerin etkinliğinideğiştirebilir.
III. Yeni proteinlerin yapımını artırabilir veya baskılayabilir.
Hedef hücrede yukarıda sıralanan değişikliklerin olmasına aşağıdakilerden hangisi neden olur?

A
Beyin ve omurilik ilişkisi
B
Merkezi ve çevre sinir sistemi etkileşimi
C
Sinir hücresinde uyarı oluşumu
D
Aksiyon potansiyelinin ortaya çıkışı
E
Nörotransmiter-reseptör etkileşimi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi duygu-durum, iştah ve uykuyu düzenleyen bir nörotransmiterdir?

A
Dopamin
B
Asetilkolin
C
Glutamat
D
Serotonin
E
GABA
Soru 13

Üniversiteden mezun olduktan sonra kullanılmayan bilgilerin unutulması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Bölünmüş dikkat kuramı
B
Sosyal öğrenme kuramı
C
Pekiştirme kuramı
D
Algı kuramı
E
Silinme kuramı
Soru 14

Uzaktaki objelerin, havadaki moleküllerin ışığı dağıtması nedeniyle kontrastı azalır ve bu nesneler belirsizleştiği için onları parlak ya da belirgin olan nesnelerden daha uzaktaymış gibi algılarız.
Bu durumu ifade eden tek göze bağlı derinlik algısı ipucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atmosferik perspektif
B
Doku eğimi
C
Doğrusal perspektif
D
Binişim
E
Aydınlatma
Soru 15

Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe büyük ölçüde aktarılmasını sağlayan zihinsel faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıflandırmak
B
Tekrarlamak
C
Tanımlamak
D
Parçalara bölmek
E
Analiz etmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi periferik sinir sistemi içinde yer almaz?

A
Somatik sinir sistemi
B
Parasempatik sinir sistemi
C
Sempatik sinir sistemi
D
Motor nöronlar
E
Omurilik
Soru 17

Şu an sınav sorularını çözmeye çalışırken dışarıdaki sesleri ya da sınıftaki diğer öğrencileri görmemeniz aşağıdaki dikkat tiplerinden hangisinin kapsamına girer?

A
Geçici dikkat
B
Seçici dikkat
C
Görsel dikkat
D
işitsel dikkat
E
Bölünmüş dikkat
SONUÇLAR
17 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...