Psikoloji 2018-2019 Final Sınavı

Psikoloji 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özgüven düzeyinin iş görüşmesine katılmaya etkisinin incelendiği bir araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
işe başvurma
B
iş bulma
C
iş görüşmesine katılma
D
Özsaygı
E
Özgüven düzeyi
Soru 2

Bir öğrencinin sınav sorularını çözmeye çalışırken dışarıdaki sesleri ya da sınıftaki diğer öğrencileri görmemesi ________ dikkat tipine bir örnektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bölünmüş
B
geçici
C
görsel
D
seçici
E
işitsel
Soru 3

insan ilişkileri akımının öncüsü Mayo'ya göre çalışanlar, başkaları tarafından gözlemlendiklerini veya ilgi gördüklerini hissettikçe davranış şekillerini değiştirirler ve normalden farklı davranırlar. Buna ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
havvthorne etkisi
B
alan kuramı
C
özyeterlik inancı
D
etkileşim adaleti
E
normatif bağlılık
Soru 4

________ , duyguların oluşumu, motor ya da otonom sistem aracılığıyla dışa vurumu, ilişkili hafızaların biçimlenişi ve güdülenme gibi beyin işlevlerinden sorumludur. Duygu ve bellek işlevlerinde özelleşmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Serebellum
B
Korteks
C
Limbik sistem
D
Bazal gangliyonlar
E
Hipotalamus
Soru 5

Frederic W. Taylor’un Bilimsel Yönetim Prensipleri kitabını hazırlamasındaki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanların duygularını anlamaya çalışmak
B
Fabrika sistemini tüm ülkeye yaymak
C
insanlara sosyal kimlik kazandırmak
D
Çocuk işçilerin sömürülmesini engellemek
E
işçilerin çalışma kapasitelerini artırmak
Soru 6

Ortak grup aklının ve ortak tahmin yürütmenin bireylerin tek başına verdikleri kararlardan daha doğru olacağını ifade eden psikolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asgari grup etkisi
B
Sosyal kolaylaştırma
C
Grup kutuplaşması
D
Kitlelerin bilgeliği
E
Dış grubun homojenliği yanılgısı
Soru 7

Bir örgütün çalışanlarının sahip oldukları bilgi, beceri, eğitim ve uzmanlık seviyesi; o örgütün__________ sermayesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kültürel
B
beşeri
C
psikolojik
D
sosyal
E
teknolojik
Soru 8

Davranışçılık akımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
John VVatson bu akımın gelişimine katkı sağlamıştır.
B
Bu anlayışa göre bilinç ve bilinçaltına odaklanmak anlamlı değildir.
C
Bu akım gözlemlenemeyen davranışların önemli olduğunu savunur.
D
1920-1960 yılları arasında psikoloji bilimini domine etmiştir.
E
Bu akım Darwin’in fikirlerine dayanır.
Soru 9

Erkeklerin iyi bir öğretmen olamayacağını düşünen bir veli, çocuğunun erkek olan öğretmenine sürekli şikayete gelir. Öğretmen ise bir süre sonra aldığı olumsuz değerlendirmeler ve memnuniyetsizlikler sonucunda daha az çalışmaya ve öğrencilerle daha az ilgilenmeye başlar. Bu sürecin sonunda veli ise “işte, haklı çıktım.” diye düşünerek hatalı olan bu tutumunu sergilemeye devam eder.
Sosyal psikolojide yukarıda belirtilen durumun temel sebebini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal kaytarma
B
Ayrımcılık
C
Temel atıf hatası
D
Kendi kendini gerçekleştiren kehanet
E
Algı
Soru 10

Bir çalışanın takdir edildiğini ve onay aldığını hissetme ihtiyacı nedeniyle yöneticisinin etik dışı olsa bile her türlü emrini yerine getirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A
Makyavelizm
B
itaat
C
Düşük özgüven
D
Sosyal kolaylaştırma
E
Kalıpyargı
Soru 11

I. Duygusal bağlılık
II. Devamlılık bağlılığı
III. Normatif bağlılık
Yukarıdakilerden hangileri örgüte bağlılık türlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Örgütteki çalışanların çalışma isteklerinin artırılması, iç iletişimin etkinliği ve anlaşmazlıkların çözümü yöneticilerin aşağıdaki işlevlerinden hangisi kapsamında yer alır?

A
Yöneltme
B
Etkileşim
C
Planlama
D
ileri görüşlülük
E
Denetleme
Soru 13

İş görüşmesine giden bir kişinin “Özgeçmişim ve iş deneyimim çok iyi olduğu için beni almasınlar da kimi alsınlar?” diye düşünürken işe alınmadığını öğrendiğinde “Torpil vardı.” demesi aşağıdaki atıf çeşitlerinden hangisine bir örnektir?

A
Temel atıf hatasına
B
Kendi kendini gerçekleştiren kehanete
C
Kendine yontan atıf hatasına
D
Ön yargıya
E
Sosyal bilişe
Soru 14

Bir tüketicinin yeni satın aldığı bulaşık deterjanının iyi temizleyip temizlemediğini test etmesi tüketici karar verme sürecinin hangi aşamasına bir örnektir?

A
Alternatifleri değerlendirme
B
Bilgi arayışı
C
Satın alma kararı
D
Bütünleştirme
E
Satın alma sonrası değerlendirme
Soru 15

Parfüm reklamlarında çekicilik ve hoş görünme gibi unsurların kullanılması ________ kuramına bir örnektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
psikanalitik
B
uyumsuzluk
C
çift faktör
D
yapısalcılık
E
dürtü
Soru 16

Bir işyerinde iş kazası riski yüksek ise çalışanlar Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre aşağıdaki ihtiyaçlarından hangisini karşılayamaz?

A
Fizyolojik
B
Güvenlik
C
Özsaygı
D
Sosyal
E
Kendini gerçekleştirme
Soru 17

Gıda reklamlarında ürünlerin yararları ve kalorileri ile ilgili mesajlar verilmesi aşağıdaki tutum işlevlerinden hangisine bir örnektir?

A
Değer ifade eden işleve
B
Duygusal işleve
C
Yararcı işleve
D
Ego savunucu işleve
E
Bilgi kazandırıcı işleve
Soru 18

Daha cok tek başına olmayı tercih eden, ciddi ve sessiz çalışan tiplemesi aşağıdaki kişilik boyutlarından hangisine bir örnektir?

A
Dışa dönük olmayan
B
Deneyimlemeye kapalı olan
C
Sorumsuz
D
Geçimsiz
E
Duygusal olmayan
Soru 19

I. Özaşkınlık K. Maddi güvence
II. Özgenişletim L. Saygınlık
III. Korumacı yaklaşım M. Topluma katkı
Yukarıdaki tabloya göre, değer boyutları ve işçilerin çalışmadan beklentileri ile ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-K, II-M, III-L
B
I-L, II-M, III-K
C
I-L, II-K, III-M
D
I-M, II-L, III-K
E
I-K, II-L, III-M
Soru 20

“Bulunduğum ortamda hoş karşılanmayacağı için lüks marka araba kullanmam.” diye düşünen bir kişi düşünülmüş eylem kuramının hangi öğesine göre hareket etmektedir?

A
Davranışsal kontrol algısı
B
Öznel norm
C
Davranışsal niyet
D
Özyeterlilik
E
Davranışa yönelik tutum
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...