Psikoloji 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Psikoloji 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir okulda araştırma yapan bir psikolog, (I)öğrencilerin ankete katılmasını zorunlu tutmuştur. (II)Öğrencilere araştırma sonuçlarını onlarla paylaşacağını bildirmiştir. (III)Öğrencilere araştırmadan istedikleri zaman çıkma olanağı sağlamıştır. (IV)Öğrencilerin bilgilerini kimseyle paylaşmamıştır. (V)Öğrencilere araştırma hakkında bilgi vermiştir. Bu psikoloğun yukarıdaki araştırmada takip ettiği numaralanmış ilkelerden hangisi araştırmalarda izlenmesi gereken temel ilkelere aykırıdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2

Dengenin ve göz hareketlerinin kontrolünü sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hipokampus
B
Gangliyon
C
Beyincik
D
Amigdala
E
Omurilik
Soru 3

Bir işyerinde, çalışanların memnuniyet düzeylerini artırmaya çalışmak aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Gelişimsel psikoloji
B
Sosyal psikoloji
C
Nöropsikoloji
D
Örgüt psikolojisi
E
Kantitatif psikoloji
Soru 4

Bir annenin, çocuğunun olumlu davranışlarının sebebini kendisiyle ilişkilendirip, olumsuz davranışlarının sebebini ise “Kime çekmiş, bilmiyorum!” diyerek açıklamaya çalışması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Temel atıf hatasına
B
içsel atıfa
C
Kendine yontan atıf hatasına
D
içsel saplanmaya
E
içsel bastırmaya
Soru 5

Frederic W. Taylor’un Bilimsel Yönetim Prensipleri kitabını hazırlamasındaki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçilerin çalışma kapasitelerini artırmak
B
Fabrika sistemini tüm ülkeye yaymak
C
insanların duygularını anlamaya çalışmak
D
Çocuk işçilerin sömürülmesini engellemek
E
insanlara sosyal kimlik kazandırmak
Soru 6

Çalışmanın insanlara bireysel ve sosyal bir kimlik kazandırdığını ancak kapitalist toplumun, insanları yaptıkları işlerin gerçek doğasından uzaklaştırdığını ve bu işleri birer ekonomik aktiviteye dönüştürdüğünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Charles Darwin
B
Mary Parker Follett
C
Frederick W. Taylor
D
Kari Marx
E
Max Weber
Soru 7

Araş, gittiği mahalle pazarında alışveriş yaparken bir satıcının asık suratlı olduğunu ve müşterilere karşı çok itici davrandığını görmüş ve satıcının o gün içinde zabıtalarla tartıştığı için moralinin bozuk olduğunu bilmediği için satıcının kötü bir insan olduğunu düşünmüştür.
Yukarıdaki bilgilere göre, Aras'ın bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Kendine yontan atıf hatası
B
Temel atıf hatası
C
ilişkisel saldırganlık
D
Sosyal biliş
E
Kendi kendini gerçekleştiren kehanet
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tükenme yaşayan bireyin özelliklerinden biridir?

A
iyimser olma
B
Daha çok çalışma
C
Duygusal uzaklaşma
D
iş arama
E
Yeni arkadaşlar edinme
Soru 9

Bir kurumu veya şirketi oluşturan kişilerin sergiledikleri ortak anlayış ve davranış biçimine ne ad verilir?

A
Örgütsel davranış
B
Örgütsel algı
C
Örgüt adaleti
D
Psikolojik sözleşme
E
Örgüt kültürü
Soru 10

Bir örgütün çalışanlarının sahip oldukları bilgi, beceri, eğitim ve uzmanlık seviyesi; o örgütün__________ sermayesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
beşeri
B
kültürel
C
psikolojik
D
ekolojik
E
teknolojik
Soru 11

Aşağıdaki durumların hangisinde sosyal kaytarma eğilimi azalır?

A
Bireyin yapılan işte kendi performansının anlamlı bir etkisinin olmayacağına inanması
B
Bireyin sarf ettiği şahsi eforun gözetleneceğini bilmesi
C
Bireyin yapılan işi sıkıcı bulması
D
Bireyin büyük gruplar içinde çalışması
E
Bireyin yapılan işi önemsiz bulması
Soru 12

Daha çok tek başına olmayı tercih eden, ciddi ve sessiz çalışan personel tiplemesi aşağıdaki kişilik boyutlarından hangisine bir örnektir?

A
Duygusal olmayan
B
Deneyimlemeye kapalı olan
C
Sorumsuz
D
Geçimsiz
E
Dışa dönük olmayan
Soru 13

İlk kez Edvvard L. Thorndike tarafından ortaya konan ve bireyin zekâsı, girişkenliği veya dış görünümü gibi tek bir özelliğine bakarak kişi hakkında genel anlamda olumlu bir izlenim geliştirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hale etkisi
B
Algıda seçicilik
C
Karşılaştırma etkisi
D
Kalıp yargılar
E
Ayrımcılık
Soru 14

Bir tüketicinin yeni satın aldığı bulaşık deterjanının iyi temizleyip temizlemediğini evinde test etmesi tüketici karar verme sürecinin hangi aşamasına bir örnektir?

A
Alternatifleri değerlendirme
B
Bilgi arayışı
C
Satın alma sonrası değerlendirme
D
Satın alma kararı
E
Bütünleştirme
Soru 15

Bireylerin tutumlarının kabul, red ve bağlantısızlık alanlarından birinde olacağını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlanmış Eylem Kuramı
B
Düşünülmüş Eylem Kuramı
C
Denge Kuramı
D
Sosyal Yargı Kuramı
E
Detaylandırma Olasılığı Kuramı
Soru 16

Bir kişinin bir marka hakkında herhangi bir tutumu yokken daha önce hiç duymadığı bir ürünün sadece reklamını izledikten sonra ürünü denemeye karar vermesi aşağıdaki kuramlardan hangisine bir örnektir?

A
Sosyal Yargı Kuramına
B
Bilişsel Çelişki Kuramına
C
Planlanmış Davranış Kuramına
D
Detaylandırma Kuramı Olasılığına
E
Pasif Öğrenme Kuramına
Soru 17

Üniversiteden mezun olduktan sonra kullanılmayan bilgilerin unutulması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Pekiştirme kuramı
B
Sosyal öğrenme kuramı
C
Bölünmüş dikkat kuramı
D
Silinme kuramı
E
Algı kuramı
Soru 18

Okulda arkadaşları tarafından dışlanan bir kimse Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, aşağıdaki ihtiyaç türlerinden hangisini karşılayamamaktadır?

A
Kendini gerçekleştirme ihtiyacını
B
Sosyal ihtiyaçlarını
C
Fizyolojik ihtiyaçlarını
D
Güvenlik ihtiyacını
E
Özsaygı ihtiyacını
Soru 19

Bütün İtalyanların neşeli olduğuna veya bütün kadınların kötü sürücüler olduğuna inanmak aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Mobbinge
B
Düşmanlığa
C
iç grup kayırmacılığına
D
Grup kutuplaşmasına
E
Kalıpyargıya
Soru 20

Sosyal yargı kuramına göre bireylerin, kabul etme alanına yakın düşen mesajların içeriklerinin kendi fikirlerine daha yakın olduğunu düşünmelerine ne ad verilir?

A
ikna etkisi
B
Özümseme etkisi
C
Zıtlık etkisi
D
Aşılama kuramı
E
Kontrol algısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...