Psikoloji 2018-2019 Vize Sınavı

Psikoloji 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________ deneyden çıkarılan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenilebileceğinin ölçüsüdür. ________ ise deney sonucunun araştırma dışındaki insan, grup ve ortamlara ne ölçüde genellenebileceğinin ölçüsüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri birlikte ve doğru şekilde tamamlar?

A
Kirletici - Dış geçerlilik
B
Kirletici - iç geçerlilik
C
iç geçerlilik - Dış geçerlilik
D
Bağımlı değişken - iç güvenilirlik
E
Bağımsız değişken - Dış güvenilirlik
Soru 2

Göçmenlerin daha fazla suç işlemeye yatkın olduğunu düşünen bir araştırmacı, bu konuyla ilgili araştırmasını yaparken sadece sabıkalı göçmenlerden veri toplamıştır.
Buna göre bu araştırmacı bilimsel yöntemin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ihlal etmiştir?

A
Nesnellik
B
Sistematik olması
C
Genellenebilirlik
D
Amprik olması
E
Sınanabilirlik
Soru 3

Bir okulda öğretmenin hazırladığı sınav sorularının her birinin zor olması ve öğrencilerin birçoğunun sınavda düşük not alması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili bir sorundur?

A
Kirlenmiş işlemsel tanım
B
Rastgele tahsis
C
Düşük korelasyon
D
Deneysel manipülasyon
E
Duyarsız işlemsel tanım
Soru 4

Japonların dinî inançları ve saldırganlık davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada toplumsal yapının ve bağların dikkate alınması aşağıdaki psikolojik yaklaşımlardan hangisinin kapsamında yer alır?

A
insancıl yaklaşım
B
Bilişsel yaklaşım
C
Sosyo-kültürel yaklaşım
D
Biyolojik yaklaşım
E
Evrimsel yaklaşım
Soru 5

Bir okulda araştırma yapan bir psikolog, (I)öğrencilerin ankete katılmasını zorunlu tutmuştur. (II)Öğrencilere araştırma sonuçlarını onlarla paylaşacağını bildirmiştir. (III)Öğrencilere araştırmadan istedikleri zaman çıkma olanağı sağlamıştır. (IV)Öğrencilerin bilgilerini kimseyle paylaşmamıştır. (V)Öğrencilere araştırma hakkında bilgi vermiştir. Bu psikoloğun yukarıdaki araştırmada takip ettiği numaralanmış ilkelerden hangisi araştırmalarda izlenmesi gereken temel ilkelere aykırıdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 6

İnsancıl yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Teorinin temelleri Rogers ve Maslovv'a dayanır.
B
insancıl yaklaşıma göre bireyler kendini geliştirmek ve potansiyeline erişmek amacıyla hareket eder.
C
Bu yaklaşıma göre insanlar, davranışlarının kontrollerini ellerinde tutar.
D
Bu yaklaşıma göre insan davranışları insanın dünyayı algılayışıyla ilgilidir.
E
Bu yaklaşım Freud'un psikanalizine dayanır.
Soru 7

Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi ve sinir sisteminin insan davranışındaki rolünü araştıran psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgüt psikolojisi
B
Klinik psikoloji
C
Kültürel psikoloji
D
Nöropsikoloji
E
Gelişimsel psikoloji
Soru 8

Düzenli spor yapmanın stres düzeyi üzerindeki etkisinin incelendiği bir araştırmada düzenli spor yapmak aşağıdaki değişkenlerden hangisini ifade eder?

A
Kirletici
B
Bağımlı
C
Bağımsız
D
Kontrol
E
Manipülatif
Soru 9

Düzenli ders çalışma ile sınav başarısı arasındaki ilişkinin pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olduğunu gösteren korelasyon değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
-0,80
B
-0,50
C
0,45
D
0,50
E
0,80
Soru 10

Ücret artışı ile istekli çalışma arasında sistematik bir ilişkinin olduğunun tespit edilmesi bilimin aşağıdaki amaçlarından hangisine bir örnektir?

A
Değiştirme
B
Metot kurma
C
Açıklama
D
Yordama
E
Betimleme
Soru 11

Dengenin ve göz hareketlerinin kontrolünü sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Omurilik
B
Beyincik
C
Gangliyon
D
Amigdala
E
Hipokampus
Soru 12

Öğrenme ve hafıza gücü için gerekli olup beyinde temel uyarıcı vazifesi gören nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serotonin
B
Glutamat
C
Asetilkolin
D
Dopamin
E
Norepinefrin
Soru 13

Optik sinirin gözü terk ettiği noktada alıcı hücreler olmadığından buraya yansıtılan ışık işleme alınmaz. Bu nedenle bu noktaya ________ nokta denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kör
B
karşıt
C
alıcı
D
kapalı
E
karanlık
Soru 14

Bilişsel psikoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilişsel psikolojiye göre bilgi-işlem dış dünyanın sembolik bir dönüşümüdür.
B
Bilişsel psikolojiye göre zihin-beyin ilişkisi donanım-yazılım ilişkisine benzer.
C
Bilişsel psikoloji düşünce ve davranışın beyindeki nöral faaliyetlere benzediğini savunur.
D
Bilişsel psikoloji işlevselcilik akımından etkilenmemiştir.
E
Bilişsel psikoloji insan beyninin sınırlı bilgi işleme kapasitesine sahip olduğunu kabul eder.
Soru 15

Bazı insanlar ışığın yukarıdan geldiğini varsaydığı için bir objenin daha parlak olan kısmını üst, daha az parlak olan kısmını ise alt olarak algılama eğilimine sahiptir.
Bu durumu ifade eden tek göze bağlı derinlik algısı ipucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlatma
B
Atmosferik perspektif
C
Doku eğimi
D
Hareket paralaksı
E
Binişim
Soru 16

Bir kişinin parkta yürürken bir çok uyaran içinde burnuna gelen kokunun yasemin çiçeği kokusu olduğunu fark etmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Aktarıma
B
Algıya
C
işleme
D
Tanımaya
E
Duyuma
Soru 17

Omurilik ile bağlantılı olan çevresel sinirlere- sinir adı verilirken, beyin sapı seviyesindeki sinirlere ________ sinir denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi birlikte ve doğru şekilde tamamlar?

A
sempatik - spinal
B
motor-spinal
C
duysal - motor
D
kafa - duysal
E
spinal - kafa
Soru 18

I. Duysal reseptör
II. Motor nöron
III. Ara nöron
Yukarıdakilerden hangileri refleks yayını oluşturan öğeler arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Bir sınavdan sonra öğrenilen bilgilerin başka bir ortamda kullanılmadığı için unutulmasının nedenini açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bellek kaybı
B
Silinme kuramı
C
Algısal adaptasyon
D
Bellekte bozulma
E
Bölünmüş dikkat
Soru 20

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi sorunlarla ilgili olan nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asetilkolin
B
Dopamin
C
GABA
D
Norepinefrin
E
Serotonin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...