Psikoloji 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Psikoloji 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________., deneyden çıkarılan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenilebileceğinin ölçüsüdür. ________ ise deney sonucunun araştırma dışındaki insan, grup ve ortamlara ne ölçüde genellenebileceğinin ölçüsüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
iç geçerlilik - Dış geçerlilik
B
Kirletici - iç geçerlilik
C
Kirletici - Dış geçerlilik
D
Bağımlı değişken - iç güvenilirlik
E
Bağımsız değişken - Dış güvenilirlik
Soru 2

Bir öğrencinin sınav sorularını çözmeye çalışırken dışarıdaki sesleri ya da sınıftaki diğer öğrencileri görmemesi ________ dikkat tipine bir örnektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
işitsel
B
geçici
C
görsel
D
bölünmüş
E
seçici
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi beynin sol yarım küresinin temel faaliyet alanına girer?

A
Görsel canlandırma
B
Yüz tanıma
C
Dil becerileri
D
Mekânsal uyum
E
Müziksel faaliyetler
Soru 4

Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi ve sinir sisteminin insan davranışındaki rolünü araştıran psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klinik psikoloji
B
Örgüt psikolojisi
C
Gelişimsel psikoloji
D
Nöropsikoloji
E
Kültürel psikoloji
Soru 5

Belirli bir eğitim sürecinden sonra öğrenilen bilgilerin başka ortamlarda kullanılmadığı için unutulmasının nedenini açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silinme kuramı
B
Bellek kaybı
C
Bellekte bozulma
D
Bölünmüş dikkat
E
Algısal adaptasyon
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi duygu-durum, iştah ve uykuyu düzenleyen bir nörotransmiterdir?

A
GABA
B
Dopamin
C
Serotonin
D
Asetilkolin
E
Glutamat
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sözdebilimin özelliklerinden biridir?

A
Sınanan varsayımlara dayanması
B
Bilimsel araştırmalar ve ilkelerden uzak olması
C
Objektif olması
D
Kuramsal temellerle biçimlenmesi
E
Hakemli dergilerde ve konferanslarda paylaşılarak biriktirilmesi
Soru 8

Psikoloji kavramındaki psiko ne anlama gelir?

A
Ruh
B
Duygu
C
Algı
D
Olgu
E
Bilim
Soru 9

insan ilişkileri akımının öncüsü Mayo'ya göre çalışanlar, başkaları tarafından gözlemlendiklerini veya ilgi gördüklerini hissettikçe davranış şekillerini değiştirirler ve normalden farklı davranırlar. Buna ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
normatif bağlılık
B
hawthorne etkisi
C
özyeterlik inancı
D
etkileşim adaleti
E
alan kuramı
Soru 10

İŞ görüşmesine giden bir kişinin “Özgeçmişim ve iş deneyimim çok iyi olduğu için beni almasınlar da kimi alsınlar?” diye düşünürken işe alınmadığını öğrendiğinde “Adam kayırma vardı.” demesi aşağıdaki atıf çeşitlerinden hangisine bir örnektir?

A
Kendine yontan atıf hatasına
B
Temel atıf hatasına
C
Kendi kendini gerçekleştiren kehanete
D
Sosyal bilişe
E
Ön yargıya
Soru 11

Bir çalışanın takdir edildiğini ve onay aldığını hissetme ihtiyacı nedeniyle yöneticisinin etik dışı olsa bile her türlü emrini yerine getirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A
Makyavelizm
B
Sosyal kolaylaştırma
C
Düşük özgüven
D
itaat
E
Kalıpyargı
Soru 12

I. Tükenmişlik
II. Rol çatışması
III. iş yoğunluğu
Yukarıdakilerden hangileri iş stresine neden olan faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Ortak grup aklının ve ortak tahmin yürütmenin bireylerin tek başına verdikleri kararlardan daha doğru olacağını ifade eden psikolojik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grup kutuplaşması
B
Asgari grup etkisi
C
Dış grubun homojenliği yanılgısı
D
Kitlelerin bilgeliği
E
Sosyal kolaylaştırma
Soru 14

Frederic W. Taylor’un Bilimsel Yönetim Prensipleri kitabını hazırlamasındaki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk işçilerin sömürülmesini engellemek
B
insanlara sosyal kimlik kazandırmak
C
insanların duygularını anlamaya çalışmak
D
Fabrika sistemini tüm ülkeye yaymak
E
işçilerin çalışma kapasitelerini artırmak
Soru 15

İlk kez Edward L. Thorndike tarafından ortaya konan ve bireyin zekâsı, girişkenliği veya dış görünümü gibi tek bir özelliğine bakarak kişi hakkında genel anlamda olumlu bir izlenim geliştirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılaştırma etkisi
B
Kalıp yargılar
C
Hale etkisi
D
Algıda seçicilik
E
Ayrımcılık
Soru 16

Otomobillerin yakıt performansının önemli olduğunu düşünen bir kişinin alacağı otomobili seçerken bu kriteri gözönünde bulundurması aşağıdaki tutum işlevlerinden hangisine bir örnektir?

A
Duygusal işleve
B
Değer ifade eden işleve
C
Ego savunucu işleve
D
Bilgi kazandırıcı işleve
E
Yararcı işleve
Soru 17

Bir tüketicinin yeni satın aldığı bulaşık deterjanının iyi temizleyip temizlemediğini evinde test etmesi tüketici karar verme sürecinin hangi aşamasına bir örnektir?

A
Bütünleştirme
B
Satın alma sonrası değerlendirme
C
Alternatifleri değerlendirme
D
Satın alma kararı
E
Bilgi arayışı
Soru 18

Okulda arkadaşları tarafından dışlanan bir kimse Maslovv’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, aşağıdaki ihtiyaç türlerinden hangisini karşılayamamaktadır?

A
Kendini gerçekleştirme ihtiyacını
B
Özsaygı ihtiyacını
C
Sosyal ihtiyaçlarını
D
Güvenlik ihtiyacını
E
Fizyolojik ihtiyaçlarını
Soru 19

Daha çok tek başına olmayı tercih eden, ciddi ve sessiz çalışan personel tiplemesi aşağıdaki kişilik boyutlarından hangisine bir örnektir?

A
Duygusal olmayan
B
Geçimsiz
C
Deneyimlemeye kapalı olan
D
Dışa dönük olmayan
E
Sorumsuz
Soru 20

Parfüm reklamlarında çekicilik ve hoş görünme gibi unsurların kullanılması ________ kuramına bir örnektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
uyumsuzluk
B
psikanalitik
C
çift faktör
D
yapısalcılık
E
katılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...