Radyo ve Televizyon İşletmeciliği 2016-2017 Vize Sınavı

Radyo ve Televizyon İşletmeciliği 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uzun süren televizyon programlarının erken saatte başlatılıp ’’prime time”da devam edildiği yayın stratejisine ne ad verilir?

A
Miras faktörü
B
Bloklama
C
Tezat oluşturma
D
Destekleme
E
Şeritleme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir televizyon işletmesinin dış kaynak kullanımından yararlanabilmesi için uyması gereken faktörlerden biri değildir?

A
Riskazalımı
B
Tedarikçi firma bağımlılığı
C
Kaynakların yeniden dağıtımı
D
Esnekliğin artırılması
E
Kalite artırımı
Soru 3

Prime time yayın akışlarında, her gün (ya da pazartesinden cumaya) hep aynı saatte aynı programı yerleştirmeye ne ad verilir?

A
Şeritleme
B
Çadırlama
C
Bloklama
D
Destekleme
E
Sandviç yöntemi
Soru 4

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nda (TRT) sahiplik aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Hükümete
B
Devlete
C
Kamuya
D
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
E
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyon işletmelerinin bütçe hazırlarken göz önünde bulundurması gerekenlerden biri değildir?

A
Program amacı
B
Yayın frekansı
C
Teknik donanım
D
Telif hakları
E
Format bedeli
Soru 6

Televizyonların zamana karşı yarışmaları ve değişime açık ortamlar olmaları nedeniyle kararların tek elden verilmesine ne ad verilir?

A
Çapraşıklık derecesi
B
Bölümlere ayırma ilkesi
C
Merkezileşme derecesi
D
işbölümü ve uzmanlaşma ilkesi
E
Formalleşme derecesi
Soru 7

Bir televizyon kuruluşunun, bir programın veya reklam veren sponsorun mesajlarının amacına ulaşması için en önemli gördüğü izleyici kümelerine ne ad verilir?

A
izleyici kitle
B
Hedef kitle
C
Reklam alan kitle
D
Amaç kitle
E
Sosyo-ekonomik statü grubu
Soru 8

Bir kamu yayıncısı olarak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, TRT1 kanalının hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel hedef kitle
B
Kentte yaşayan eğitim seviyesi düşük olanlar
C
18 yaş ve üzeri kentte yaşayanlar
D
Kırda yaşayan gelir seviyesi düşük olanlar
E
Kentte yaşayan eğitim ve gelir seviyesi yüksek olanlar
Soru 9

Televizyon yayıncılığında izlemenin en yoğun olduğu en değerli yayın kuşağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabah kuşağı
B
Prime time
C
Gündüz kuşağı
D
Akşam kuşağı
E
Gece kuşağı
Soru 10

İşletmelerde altyapı harcamaları üretim sürecinin hangi aşamasında yer alır?

A
Şifre çözme
B
Çıktı
C
Girdi
D
Depolama
E
Etkileme
Soru 11

Bir televizyon kanalının sabah saatlerinde çocuklara yönelik, daha sonra hem çocuklar hem de genel kitleye ve ardından da kadınlara yönelik programlara geçiş yapması aşağıdaki yayın akış stratejilerinden hangisi içerisinde yer alır?

A
Çadırlama
B
Tutundurma
C
Yeri sabit programlar
D
Destekleme
E
Denge ve çeşitlilik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyon işletmelerinin haber ajansları, yapım şirketleri ve müzik kuruluşları ile işbirliği yapma nedenlerinden biri değildir?

A
izler kitlenin isteklerine cevap verebilmek
B
Yaratıcı işler üretmek
C
Zamandan tasarruf sağlamak
D
Düşük maliyetli üretim yapmak
E
Elemandan tasarruf sağlamak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi stüdyo yönetmeninin iş akışı içerisinde yer almaz?

A
izleyicinin ne göreceğine karar verme
B
Yapım öncesi toplantıya katılma
C
Kameramanlara çekim planları için komut verme
D
Kamera kartları hazırlama
E
Program bütçesini hazırlama
Soru 14

Fonksiyonel örgüt yapısına sahip televizyon kuruluşlarında genel müdür aşağıdaki sorumluluk alanlarının hangisinden sorumlu değildir?

A
Bütçe
B
Finansal sorunlar
C
Kanunlara uygun yönetim
D
Kısa ve uzun dönemli planlar
E
Reklam satış raporu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi radyo televizyon işletmeleri için özel amaçlardan biridir?

A
Özel ya da kamusal yayıncılık yapmak
B
Kâr elde etmek
C
Sürekliliği sağlamak
D
Topluma hizmet etmek
E
Tematik bir kanal olmak
Soru 16

İşletmenin faaliyetlerinin her aşamasında çalışanlarının gönüllü olarak katılım ve sorumluluk alması yoluyla iyileştirilmesini sağlamaya ne ad verilir?

A
Stratejik ortaklık
B
Temel yetenek
C
Şebeke organizasyon
D
Toplam kalite yönetimi
E
Rekabet beşgeni
Soru 17

Bir televizyon kanalı için yüksek reklam geliri elde etme beklentisinin yol açtığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadece haber programlarının yapılmasına
B
Yüksek bütçeli program yapımına
C
Sadece yüksek gelir grubuna yönelmeye
D
Uzun süreli reklam kuşakları yayınına
E
Her yayın kuşağında reklam ücretlerinin yüksek olmasına
Soru 18

Televizyonlarda iç yapımların artması sonucu, aynı stüdyolarda pek çok programın yapılmaya başlanması aşağıdaki örgüt yapılarından hangisinin uygulanmasını sağlar?

A
Fonksiyonel örgüt şemasının
B
Dikey örgüt şemasının
C
Matriks örgüt şemasının
D
Yapım ekibi örgüt şemasının
E
Merkezi örgüt şemasının
Soru 19

Radyo ve televizyon işletmelerinde program müdürü, haber müdürü, yayın yönetim müdürü aşağıdaki yönetim işlevlerinden hangisini yerine getirir?

A
Eşgüdüm işlevi
B
Politika planlama işlevi
C
Özdenetim işlevi
D
Yürütme işlevi
E
Örgütlenme işlevi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi televizyon işletmelerinin planlarını yaparken ihtiyaç duyduğu kaynaklardan biri değildir?

A
Kurul (yönetim) raporları
B
Kamuoyu araştırma sonuçları
C
izleyici tepkileri
D
Referans kaynaklar
E
izlenme ölçümleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x