Reklam Kampanya Analizi 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Reklam Kampanya Analizi 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Latin dilinde “çağırmak” anlamına gelen “clamare” fiili ne anlama gelir?

A
reklam
B
iletişim
C
tüketici
D
mamül
E
ürün
1 numaralı soru için açıklama 
Reklam teriminin kökenine baktığımız zaman Latin dilinde “çağırmak” anlamına gelen “clamare” fiili görülür.Bizim dilimize ise reklam kavramı, Fransızca “reclame” kelimesinden gelmektedir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı bir pazarlama anlayışına doğru bir geçişe yol açan etmenlerden biri değildir?

A
Üretici ve tüketici arasındaki mesafenin artması
B
Teknolojik yenilikler
C
Rekabetin yoğunlaşması
D
Müşterilerin kurumlar için eskiye nazaran daha önemli bir konuma gelmesi
E
Politik gelişmeler
2 numaralı soru için açıklama 
Üretici ve tüketici arasındaki mesafenin artması, teknolojik yenilikler, rekabetin yoğunlaşması, müşterilerin kurumlar için eskiye nazaran daha önemli bir konuma gelmesi, ürün odaklı bir pazarlama anlayışından, müşteri odaklı bir pazarlama anlayışına doğru bir geçişe yol açmıştır. Doğru yanıt E'dir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama anlayışındaki değişmelerden birisi değildir?

A
Ürün odaklı anlayış
B
Satış odaklı anlayış
C
Modern pazarlama anlayışı
D
Toplumsal anlayış
E
Teknolojik anlayış
3 numaralı soru için açıklama 
Pazarlama anlayışındaki bu değişimler, sırasıyla aşağıdakiler gibidir: • Üretim Odaklı Anlayış • Ürün Odaklı Anlayış • Satış Odaklı Anlayış • Modern Pazarlama Anlayışı • Toplumsal/Sosyal Anlayış
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminde planlanmamış mesaj türlerindendir?

A
Halkla İlişkiler
B
Doğrudan satış
C
Kriz yönetimi
D
Sponsorluk
E
Müşteri hizmetleri
4 numaralı soru için açıklama 
Reklam, halkla ilişkiler, doğrudan satış, müşteri ilişkileri, sponsorluk gibi iletişimler planlanmış iletişim çabalarıyken çalışan davranışları ve kurumsal dedikodu, kriz, medya ve hükümet incelemeleri planlanmamış mesaj türüne girmektedir.
Soru 5

Reklamveren isteklerinin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı kontrolünün sağlanması için stratejik planlama ve müşteri ilişkilerinin beraber hazırlayarak reklamverene sundukları yazıya ne denir?

A
Brief
B
Debrief
C
Yaratıcı brief
D
Kampanya sunumu
E
Reklam mesajı
5 numaralı soru için açıklama 
Debrief, reklamveren isteklerinin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı kontrolünün sağlanması için stratejik planlama ve müşteri ilişkilerinin beraber hazırlayarak reklamverene sundukları brief çeşididir.
Soru 6

Kataloglar, Kitlesel medya, Bilgilendirici reklamlar gibi araçlar aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?

A
Kişisel satış
B
Doğrudan pazarlama
C
Fenomen pazarlama
D
Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler
E
Viral pazarlama
6 numaralı soru için açıklama 
Doğrudan Pazarlama Araçları Doğrudan Posta Kataloglar Kitlesel Medya ile Doğrudan Pazarlama Bilgilendirici Reklamlar (Infomercials) Etkileşimli Medya Telefonla Pazarlama
Soru 7

Markalar tarafından tüketicilere alışveriş öncesinde verilen ve ürün satın alımında geçerli olacak fiyat indirimleri sunan makbuz benzeri belgeler satış tutundurma araçlarından hangisini ifade eder?

A
Örnek ürün
B
İndirimli ve avantajlı paketler
C
Çekilişler
D
Kuponlar
E
Armağanlar
7 numaralı soru için açıklama 
Kuponlar, markalar tarafından tüketicilere alışveriş öncesinde verilen ve ürün satın alımında geçerli olacak fiyat indirimleri sunan makbuz benzeri belgelerdir.
Soru 8

Hangi seçenekte, marka değerini oluşturan somut değerlerden biri yer almaktadır?

A
Sadakat
B
Olumsuz imaj
C
Olumlu İmaj
D
Olumlu İzlenim
E
Finansal değer
8 numaralı soru için açıklama 
Marka değerinin sadece bir tane somut değeri vardır. O da finansal değerdir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi medya planı amaçlarını doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Hedef Kitle
B
Reklamın Yaratıcılığı
C
Estetik
D
Beklenmedik pazarlama problem ve fırsatları
E
Bütçe
9 numaralı soru için açıklama 
Medya planı amaçlarını doğrudan etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar; hedef kitle, reklam yaratıcılığı, beklenmedik pazarlama problem ve fırsatları, bütçe
Soru 10

Yeni ve geleneksel medyayla ilgili olarak, hangi seçenekte yer alan açıklama doğrudur.

A
Geleneksel medya etkileşimlidir.
B
Sayısallaşma enformasyon kaybına yol açar.
C
Geleneksel medya dijitaldir
D
Yeni medyada yapılan her kopyalama, kopyası yapılanda kalite kaybına yol açar.
E
Gelenekselde rastgele erişim mümkündür.
10 numaralı soru için açıklama 
Etkileşim ve rastgele erişim yeni medyaya ait bir özelliktir.Yeni medya dijitaldir. Dijitalde enformasyon kaybı olurken; kopyalama yapıldığında analogta olduğu gibi kalite kaybı olmaz.
Soru 11

Reklamın biçimine ilişkin kullanılan taktiklerin sayısı hangi seçenekte yer almaktadır?

A
9
B
11
C
18
D
23
E
25
11 numaralı soru için açıklama 
Ünitede yer verilen reklam biçimine ilişkin taktikler: Tanıklık, uzman desteği, ünlü kişi desteği, yaşam kesiti, karşılaştırma yapma, müzik kullanımı, fantezi, kişilik sembolü, bilimsel deliller.
Soru 12

Farklı mecralarda tüketicinin karşısına yoğun şekilde çıkmayı mesajını en hızlı şekilde iletmeyi ve diğer rakip firmaları bastırmayı amaçlayan bir markanın uyguladığı stratejiye ne ad verilir?

A
Havai fişek
B
Dalgalandırma
C
Gir-çık
D
Çepeçevre
E
Saman alevi
12 numaralı soru için açıklama 
Havai fişek: Farklı mecralarda tüketicinin karşısına yoğun şekilde çıkan marka, hem mesajını en hızlı şekilde iletmeyi hem de diğer rakip markaları bastırmayı amaçlamaktadır.
Soru 13

Medya planı hazırlandıktan sonra aşağıdaki aşamalardan hangisine geçilmektedir?

A
Zamanlama
B
Strateji oluşturma
C
Hedef kitlenin belirlenmesi
D
Satın alma
E
Mecranın seçilmesi
13 numaralı soru için açıklama 
Medya planı hazırlandıktan sonra satın alma aşamasına geçilir. Çetin pazarlıkların ve görüşmelerin yaşandığı bu süreç, pek çok farklı dinamik tarafından şekillenebilmektedir.
Soru 14

Eskişehir’de üniversite öğrencilerinin sosyal medya üzerinden bir araya gelerek kar topu savaşı yapmaları aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Gerilla
B
Ambient
C
Flash mob
D
Viral toplanma
E
Sürpriz etkinlik
14 numaralı soru için açıklama 
Flash mob, bir grup insanın önceden haberleşerek belirli bir eylem için bir araya gelmeleri ve genellikle çok özel bir amacı olmayan bu eylemi gerçekleştirip ortadan kaybolmaları şeklinde açıklanabilir. Eskişehir’de üniversite öğrencilerinin sosyal medya üzerinden bir araya gelerek kar topu savası yapmaları bir flash mob örneği olarak kabul edilebilir.
Soru 15

Reklam, satış tutundurma, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, kişisel satış, ambalaj, sponsorluk gibi pazarlama iletişimi araçları ile oluşturulan mesaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişisel mesajlar
B
Kitle mesajları
C
Strateji mesajları
D
Planlanmamış mesajlar
E
Planlanmış mesajlar
15 numaralı soru için açıklama 
Reklam, satış tutundurma, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, kişisel satış, ambalaj, sponsorluk gibi pazarlama iletişimi araçları ile oluşturulan mesajlara “planlanmış mesajlar”, tüketicilere mesajları ulaştırabilecek, marka ve işletmeyle ilgili tüm diğer faktörleri içeren mesajlara (çalışan davranışları, kriz yönetimi vb.) ise “planlanmamış mesajlar” denir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşik pazarlama iletişiminin sahip olduğu özellikler için doğru bir ifade değildir?

A
Geniş bir medya kapasitesine sahiptir.
B
Tutundurma aktivitelerinin bütünleştirilmesi ve etkili yönetilmesidir.
C
Pazarlama iletişiminin tüm yönlerini içeren planlı bir yaklaşımdır.
D
Sadece tüketiciye odaklanan hedef kitle anlayışına sahiptir.
E
Açıkça tanımlanmış pazarlama iletişimi amaçlarına sahiptir.
16 numaralı soru için açıklama 
Bütünleşik pazarlama iletişiminin sahip olduğu özellikler: - Kurumların diğer örgütsel amaçları ile uyumlu ve açıkça tanımlanmış pazarlama iletişimi amaçlarına sahiptir. - Bir uyum ve sinerji içerisinde pazarlama iletişiminin tüm yönlerini içeren planlı bir yaklaşımdır. - Sadece tüketicilerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda tüm paydaşları (tedarikçi, hissedar, çalışan vs.) kapsayan geniş bir hedef kitleye sahiptir. - Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin temelini biçimlendirebilen tüm ilişki şekillerinin yönetimidir. - Hedef kitlenin ve tutundurma aktivitelerinin tamamının bütünleştirilmesi ve etkili yönetilmesidir. - Ürün/Marka ve kurumsal pazarlama iletişimi faaliyetlerinin tamamının bir araya getirilmesidir. - Pazarlama karmasının tamamını içeren geniş tutundurma araçlarına sahiptir. - Geniş bir mesaj kapasitesine sahiptir. - Geniş bir medya kapasitesine sahiptir.
Soru 17

Geleneksel olmayan medyanın çoğunlukla özdeşleştirildiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gölge reklamcılık
B
Gerilla reklamcılık
C
Gizli promosyon
D
Ürün yerleştirme
E
Spot reklam
17 numaralı soru için açıklama 
Geleneksel olmayan medyanın çoğunlukla özdeşleştirildiği kavram “Gerilla reklamcılık”tır.
Soru 18

Çepeçevre medya stratejisi ile tanınırlıkta büyük başarı kazanan reklam kampanyası örneği hangisidir?

A
İş Bankası
B
BMW
C
Apple
D
Mercedes
E
Cola-Turka
18 numaralı soru için açıklama 
Çepeçevre, 2003 Yılında Cola-Turka lansmanı bu stratejiyle yapılmış, günün siyasal konjonktürünün de etkisiyle marka çok kısa sürede farkındalık ve pazar payı elde etmeyi basarmıştı.
Soru 19

Hangisi marka tanınırlığı ve marka hatırlanırlığı kavramlarından meydana gelmektedir?

A
Marka modası
B
Marka farkındalığı
C
Marka sadakati
D
Algılanan kalite
E
Marka çağ rışımları
19 numaralı soru için açıklama 
Günümüz iletişim ortamında, çok sayıda mesaja maruz kalan tü keticilerin dikkatini çekmek, kendini tanıtmak ve hatırlanabilir olmak markaların en önde gelen amaçlarındandır. Buradan hareketle pazarlama iletişim çabalarının marka farkındalığı ile başladığını söylemek mümkündür. “Marka farkındalığı kavramı, marka tanınırlığı ve marka hatırlanırlığı kavramlarından meydana gelmektedir” (Keller, 2013:73).
Soru 20

''Tüketici profilinin adete mesaja boğulmasına ve bunun da markaların tüketicilerle olan iletişimini zorlamasına; ürün ya da hizmet tüketicilerin ihtyaçlarını karşılamada ne kadar başarılı olursa olsun, reklamı görmezden gelen ve reklamdan kaçınan bir hedef kitleye ulaşmanın markalar için geçmiş dönemlere göre daha zor hal almasına'' , verilen isim hangi seçenekte yer almaktadır?

A
Ürünlerin aynılaşması
B
Vaat kirliliği
C
Tüketicilerin çeşitlenmesi
D
Mecra farklılaşması
E
Reklam kirliliği
20 numaralı soru için açıklama 
Klasik yaklaşım günümüzde hâlâ var olmasına rağmen, pazar yapısında ve iletişim teknolojlerinde yaşanan değşikliklerle birlikte reklam stratejleri planlanırken klasik yaklaşım tercih edilmemektedir. Bunun sebepleri şu şekilde sıralanabilr: 1. Ürünlerin Aynılaşması: Bazı kategorilerde farklılaşmanın çok zor olması nedeniyle tüketicler memnun etmek zorlaşmaktadır. 2. Reklam Kirliliği: Mesaja boğulmuş tüketici profil markaların tüketicilerle olan iletişimini zorlamaktadır. Ürün ya da hizmet tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamada ne kadar başarılı olursa olsun, reklamı görmezden gelen ve reklamdan kaçınan bir hedef kitleye ulaşmak markalar için eskisinden daha da zor hale gelmiştir.3. Vaat Kirliliği : Reklamların idda ve vaatler artık günümüz şüpheci tüketicisi tarafından sorgulanmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x