Reklam Kampanya Analizi 2018-2019 Vize Sınavı

Reklam Kampanya Analizi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Reklam kampanya sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişim stratejisi
B
Durum analizi
C
Yaratıcı strateji
D
Medya stratejisi
E
Etkililik analizi
Soru 2

Reklamverenin sadece kendisine hizmet etmesi amacıyla kurulan ve bu doğrultuda faaliyet gösteren ajanslara ne ad verilir?

A
Kurum içi reklam ajansı
B
Tam hizmet reklam ajansı
C
Butik ajans
D
Medya ajansı
E
Uzman ajans
Soru 3

Müşterileri doğrultusunda stratejik konulara liderlik etmek, yeni iş fırsatları yakalamaya çalışmak ve ajansın üst yönetimine gerekli raporları hazırlayarak sunmakla görevli müşteri ilişkileri bölümü çalışanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri birimi denetçisi
B
Müşteri birimi yöneticisi
C
Yönetim görevlisi
D
Müşteri birimi görevlisi
E
Yönetim denetçisi
Soru 4

Bütün pazarlama karmalarının ve iletişim mesajlarının tek bir strateji ve tema doğrultusunda geliştirilmesi gerekliliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkla ilişkiler
B
Sponsorluk
C
Bütünleşik pazarlama iletişimi
D
Doğrudan pazarlama
E
Reklam
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi planlanmış mesaj türlerinden biridir?

A
Cevap servisleri
B
Reklam
C
Tesisler
D
Dedikodular
E
Kriz yönetimi
Soru 6

Kurumlar açısından araştırma sürecinin en maliyetli kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verilerin kullanıma hazır hale getirilmesi
B
Veri analizi
C
Verilerin yorumlanması
D
Verilerin kullanımı
E
Veri toplama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tüketiciyi anlamaya ve kavramaya yönelik çalışmaların temel nedenleri arasında yer almaz?

A
Herhangi bir iletişim faaliyetine gerek duymadan tüketiciye ulaşmak
B
Büyük bütçeleri barındırması nedeniyle reklamcıların hesap verme zorunluluğu
C
Pazarın geçmişe nazaran daha geniş, daha fazla ürün çeşidini ve kategorisini barındırması
D
Daha çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinin ortaya çıktığı bir alan haline gelmesi
E
Rekabetin ve rakip sayısının artması
Soru 8

Herhangi bir markanın bir tüketicide çağrıştırdığı duygu, düşünce ve inançlar bütününe ne ad verilir?

A
Marka sadakati
B
Marka değeri
C
Marka imajı
D
Marka algısı
E
Marka niteliği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi durum analizinin cevabını içerdiği sorulardan biri değildir?

A
Ürüne, markaya etki eden içsel ve dışsal faktörlere dair sorular
B
Reklam kampanyasının etkililiği ile ilgili sorular
C
Kurumun finansal kaynaklarına dair sorular
D
Pazardaki siyasal, sosyal ya da çevresel faktörlerle ilgili sorular
E
Pazardaki rekabet ortamına dair sorular
Soru 10

Belirli özelliklere göre seçilmiş 6-10 arası kişiyle, ilgili alanda serbest bir tartışmaya dayalı olarak yürütülen nitel araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davranışsal veriler
B
Deneysel araştırma
C
Gözlem
D
Anket
E
Odak grup
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi internet reklamcılığının özelliklerinden biridir?

A
iletişimde tüketicinin pasif konumda olması
B
Tek yönlü olması
C
Geleneksel reklama göre pahalı olması
D
Kişiselleştirilebilir olması
E
Etkinliğinin ölçülemez olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi reklamın iletişim amaçlarından biridir?

A
Pazar araştırması yapmak
B
Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermek
C
Ürünle ilgili hedef kitleyi bilgilendirmek
D
Bütçe planlaması yapmak
E
insan kaynaklarının verimliliğini artırmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi marka değerinin bileşenlerinden biridir?

A
Pazar payı
B
Marka tescil belgesi
C
Yıllık kâr oranı
D
Marka farkındalığı
E
Yatırım getirisi
Soru 14

Tüketicilerin markalarla ilgili ne düşündüğüne yönelik genel ifadelere ne ad verilir?

A
Vaat
B
Nitelik
C
Algı
D
Yarar
E
Tutum
Soru 15

__________ markanın finansal değerleri gibi somut özelliklerinin yanı sıra, olumlu izlenim, sadakat ve olumlu imaj gibi soyut değerleri de içinde barındırmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Pazar payı
B
Algılanan kalite
C
Marka farkındalığı
D
Marka değeri
E
Marka çağrışımları
Soru 16

1 Ürün
2 Hedef Kitle
3 Rakipler
4 Tüketici Faydası
5 iletişim hedefi
K. Psikografik özellikler
L. Ürünün algılanışı
M. Arzulanan tüketici davranışı

Yukarıdaki yaratıcı strateji geliştirme aşamaları ve bu aşamaların içeriklerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-L, 2-K, 5-M
B
1-K, 3-M, 5-L
C
1-M, 2-L, 3-K
D
2-L, 3-K, 4-M
E
2-M, 3-K, 4-L
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mesaj stratejisi geliştirirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A
Ürün ya da kurum reklamı yapma
B
Medyayla ilişkiler kurma
C
Birincil talep yaratma
D
Pazarın tümüne veya pazar bölümüne ulaşma
E
Tüketici veya aracılara yönelme
Soru 18

I. Ne söylediğiniz nasıl söylediğinizden daha önemlidir.
II. Her zaman gerçekleri vermek zorunda değilsiniz.
III. Reklamlarınız modern olsun.
IV. iyi reklamları taklit edebilirsiniz.
Yukarıdakilerden hangileri Ogilvy’e göre yaratıcı reklam kampanyaları hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken kurallardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

Bir reklam ajansında çalışan Melis hazırladığı reklam kampanyası mesajında markaya yönelik prestij, sempati, hoşlanma gibi duyguların yanı sıra hedef kitlenin geçmişte yaşadığı mutluluk, sevinç, üzüntü gibi duygularını da anımsatmak istemektedir. Melis’in bu yaklaşımı aşağıdaki yaratıcı strateji yaklaşımlarından hangisiyle açıklanabilir?

A
Genel strateji
B
Yankılama stratejisi
C
Önce satın alma stratejisi
D
Duygusal strateji
E
Temel satış stratejisi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma stratejisi uygulama basamaklarından biri değildir?

A
Medya analizi yapmak
B
Uygun konumu belirlemek
C
Tüketiciyi analiz etmek
D
Rakiplerin konumlarını saptamak
E
Rakipleri tanımlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x