Rekreasyon Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Rekreasyon Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi özel ya da devlet kurumlan için rekreatif hizmet organizasyonlarının takip etmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A
Yapılan etkinliklerin rekreasyonun temel özelliklerini sergilemesi
B
Park rekreasyonu programlarına ağırlık verilmesi
C
Farklı gelir kaynakları kullanılmasına rağmen kamu kurumlarının rekreasyon etkinliklerini düzenleyebilmesi için en önemli kaynağın vergi fonları olması
D
Devlet kurumlarının kaynak yönetimi ile ilgili önemli sorumluluklarının olması
E
Kurumların vergilerin karşılığı olarak sosyal kullanışlı ve geniş alanlarda yapıcı programlarla halka hizmet etme zorunluluğunun olması
Soru 2

Bir festival kapsamında, tarihi Kurşunlu Külliyesi içindeki cam sanatları atölyesinde düzenlenen cam yapımı öğretimi kursuna çocuğunu götüren anne, kenardan bu eğitimi izleyerek bir şeyler öğrenmektedir.
Bu aktivite katılım şekline göre rekreasyon aktivitelerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Pasif
B
Kapalı alan
C
Geniş alan
D
Aktif
E
Açık alan
Soru 3

Bireylerin katıldıkları etkinliğe kendilerini bile unutacak kadar dâhil olmalarını ve kendilerini kaptırmalarını ifade eden deneyim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pür iş
B
Dışsal motivasyon
C
Davranış
D
Self-determinasyon
E
Akış
Soru 4

İnsanların kendilerini keşfetmelerine, yetenek ve becerilerini geliştirmek için kendilerine uygun aktivite seçimi yapmalarına fırsat yaratarak, etkinleşmelerine destek hizmeti sunan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktivite yönetimi
B
Boş zaman ve rekreasyon yönetimi
C
Rekreasyon yöneticisi
D
Topluluk yönetimi
E
Liderlik
Soru 5

“Lider olarak doğulduğu ve sonradan olunamayacağı” temelleri üzerine dayandırılan liderlik çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durumsal liderlik yaklaşımı
B
Özellikler teorisi
C
Davranışsal liderlik yaklaşımı
D
Dönüşümcü liderlik yaklaşımı
E
Karizmatik liderlik teorisi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi rekreatif alışverişin, tüketiciler tarafından edinilen faydalarından biri değildir?

A
Temel ihtiyaçların (beslenme, barınma vb.) alınması ile tatmin olunması
B
Herhangi bir yerde bulunmayan eşsiz bir ürünün satın alınması
C
Bir şey satın alınmaksızın vitrin alışverişinden zevk duyulması
D
Daha düşük fiyata üreticiden bir ürünü doğrudan satın alma fırsatının olması
E
Bir grup arkadaş ile yapılan sosyal aktiviteler olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi açık alan liderinde olması gereken organizasyonel becerilerden biri değildir?

A
Yemek yenecek yerlerin koordinasyonunun sağlanması
B
Ulaşımın ayarlanması
C
Aktivitelerin programlanması
D
Arama ve kurtarma becerilerinin olması
E
Konaklama ihtiyaçlarının koordine edilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi terapatik rekreasyon alanı içinde görev yapan liderlerin istihdam edildiği alanlardan biridir?

A
Müzeler
B
Belediyeler
C
Rehabilitasyon merkezleri
D
Temalı parklar
E
Konser salonları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi boş zaman ve rekreasyon pazarındaki tüketiciler için sunulan hizmetlerin özellikleri arasında yer alır?

A
Tekrar satılabilmeleri
B
Türdeş olmaları
C
Stoklanabilmeleri
D
Sahiplik özelliğinin olması
E
Dokunulmaz olmaları
Soru 10

Bir çocuk kampında ya da yerel bir kütüphanede öğrenme fırsatlarını spor ile birleştiren boş zaman ve rekreasyon kulüpleri, yakınsama pazarlama yaklaşımlarından hangisini benimsemiştir?

A
Eğlensel eğitim
B
Eğlensel alışveriş
C
Eğlensel tarım
D
Eğlensel yemek
E
Eğlensel perakende
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi solo rekreatif alışveriş tüketicilerinin tipolojileri arasında yer alır?

A
Alışverişte özgür olmayı istemeleri
B
Alışveriş için arzu edilen arkadaşlığı sağlamaları
C
Giyim seçenekleri hakkında birilerine tavsiyede bulunmayı istemeleri
D
insanlarla konuşmayı, eğlenceli vakit geçirmeyi sevmeleri
E
Yeme içme için durup bir şeyler almayı istemeleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi liderlik kavramının tanımlarından biri değildir?

A
Grup üyelerinin çalışmalarını yönetmek ve koordine etmek
B
Çalışanları ikna ederek davranışlarını istendik biçime getirme süreci
C
Statü ve pozisyonunu kullanarak çalışanlar üzerinde baskı kurmak
D
Takipçileri dönüştürmek, hedefleri başaracak bir vizyon yaratmak
E
Örgütlenen grubu hedeflere ulaştırmada etkileme süreci
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yönetsel hedef türlerinden biri değildir?

A
Programın uzun vadeli hedefleri
B
Programın misyonu
C
Programın duyuşsal alan hedefleri
D
Programın vizyonu
E
Programın kısa vadeli hedefleri
Soru 14

Risk yönetimi stratejisinde, organizasyonun riskin farkında olup riskin oluşması durumunda meydana gelebilecek sonuçların kabul edilip edilmeyeceğine karar verdiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Riskten kaçınma
B
Riski değerlendirme
C
Riski kontrol altına alma
D
Riski üstlenme
E
Riski paylaşma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi devinişsel alan hedefine örnek olabilecek hedef ifadesidir?

A
Basketbolda turnike becerisinin aşamalarını bilme
B
Basketbolda turnike becerisini yapabilme
C
Basketbolda turnike becerisini sergilemekten zevk alma
D
Basketbolda turnike becerisinin önemini ifade edebilme
E
Basketbolda turnike becerisinin hangi durumlarda kullanılabileceğini anlama
Soru 16

Boş zamanı bir meta olarak gören ve boş zamanın var olan bir haktan ziyade hak edilen bir şey olduğunu savunan rekreasyon program felsefesi oluşumunu etkileyen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varoluşçuluk
B
Hümanizm
C
Pragmatizm
D
Realizm
E
Materyalizm
Soru 17

Çalışanların belirli bir dönemdeki başarılarını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyellerini belirlemek için yapılan çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oryantasyon
B
iş gücü planlama
C
Eğitim
D
Performans değerlendirme
E
iş gerekleri
Soru 18

Bir spor salonu bu sene rekreasyon programları içine geçen seneden farklı olarak Avrupa’da çok rağbet gören ancak Türkiye’de çok bilinmeyen kinesis egzersiz türünü de eklemiştir.
Bu spor salonunun program geliştirmede aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini izlediği söylenebilir?

A
Beklenti yaklaşımını
B
Geleneksel yaklaşımı
C
Güncel eğilimler yaklaşımını
D
Sosyo-politik yaklaşımı
E
Kafeterya yaklaşımını
Soru 19

Toplam kalite yönetimi uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Organizasyonun uzun dönemli başarısını amaçlaması
B
Organizasyonun etkililiğini ve esnekliğini artırması
C
Müşteri tatminine odaklanması
D
Satış odaklı yaklaşımlara odaklanması
E
Organizasyonda yer alan kişilere yarar sağlaması
Soru 20

Risk yönetim planında ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risk planının uygulanması
B
Risk analizi ve değerlendirmesi
C
Risk kontrolü ve kayıpların azaltılması
D
Risk planının gözden geçirilmesi
E
Potansiyel risklerin tanımlanması ve belirlenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...