Rekreasyon Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Rekreasyon Yönetimi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi rekreasyonel aktivitelerin sağladığı sosyal ve kültürel yararlardan biri değildir?

A
Kültürel farkındalık
B
Yaşam süresini uzatma
C
Sosyal destek
D
Toplum tatmini
E
Aile bağlarında güçlenme
Soru 2

Zamana dayalı yaklaşımlar boş zamanı aşağıdakilerden hangisi olarak değerlendirmektedir?

A
Sağlık problemlerinin fazla olduğu zaman
B
İsraf edilen zaman
C
İşlerin az olduğu zaman dilimi
D
Bireylerin sahip olduğu zaman dilimi
E
Disiplinsiz zaman aralığı
Soru 3

Boş zamanı “çalışma, fizyolojik ihtiyaçlar ve sorumluluklardan arta kalan süre içerisinde yapılan aktiviteler” olarak tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekâna dayalı yaklaşımlar
B
İhtiyaç temelli yaklaşımlar
C
Aktivite temelli yaklaşımlar
D
Nitelik temelli yaklaşımlar
E
Fayda temelli yaklaşımlar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi spor tabanlı ticari işletmelerin ilgili olduğu kilit alanlardan biridir?

A
Sporda seyirci
B
Risk
C
Turizm
D
Sağlık
E
Park
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ticari rekreasyon sektörünün piyasa ile doğrudan katılımı konusunda televizyonun fonksiyonlarından biri değildir?

A
DVD pazarının genişlemesine katkı sağlaması
B
Pazarı bölümlemesi
C
Reklam verilen, program yapılan ya da ürünlerin tanıtıldığı istasyon olması
D
Bilgi aktarması
E
TV kullanımı ile aktif katılımı desteklemesi
Soru 6

Bir şeyleri ücretsiz olarak yapmak, ancak (sonrasında) karşılığında bir şeyler beklemek olarak tanımlanan gönüllülük türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boş zaman gönüllülüğü
B
Yardım amaçlı gönüllülük
C
Fedakâr gönüllülük
D
Pazar gönüllülüğü
E
Yapıcı gönüllülük
Soru 7

Akın katıldığı kayak etkinliğinde zamanın nasıl geçtiğini anlayamamakta ve kayak yaparken öz bilincinin kaybolduğunu ifade etmektedir.
Buna göre, Akın’ın bu davranışını açıklayan boş zaman teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Telafi ve taşma teorisi
B
Akış teorisi
C
Ciddi boş zaman teorisi
D
Aylak sınıf teorisi
E
Özerklik teorisi
Soru 8

Thorstein Veblen’in “Üretime değil tüketime odaklanan ve boş zamanlarını israf ederek geçiren sınıf” olarak tanımladığı sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burjuva sınıfı
B
Orta sınıf
C
İşçi sınıf
D
Ruhban sınıf
E
Aylak sınıf
Soru 9

Örgütün uzun süreli yükümlülüklerini ilgilendiren ve refahını önemli şekilde etkileyebilecek kararlara ne ad verilir?

A
Zor kararlar
B
İleri düzey kararlar
C
Etik kararlar
D
Stratejik kararlar
E
Temel kararlar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim anlayışının rekreasyon yönetimi için uyarlanması ve modifiye edilmesinin temel çerçeve olarak kullanılması sonucu tanımlanan yönetim fonksiyonlarından biri değildir?

A
Astlara yardımcı olmak
B
İnsanlar aracılığıyla planı yürütmek
C
Esnek olma
D
Kavramsallaştırma
E
Hedeflerin oluşturulması
Soru 11

Her zaman, her yerde geçerli liderlik tarzının olamayacağı görüşü üzerinde odaklanan liderlik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özellikler yaklaşımı
B
Durumsallık yaklaşımı
C
Davranışçı yaklaşım
D
Modern yaklaşım
E
Karizmatik yaklaşım
Soru 12

Açık alan uzmanlarının tercüman, eğitimci ve rehber olarak kullanıldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okullar
B
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
C
Açık hava (Outdoor) öğrenme merkezleri
D
Macera terapisi
E
Askeri rekreasyon
Soru 13

İçinde bulunan grup içerisindeki bireyleri, hedeflerine doğru yönlendirerek onları etkileyen davranışsal bir süreç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yöneticilik
B
Başkanlık
C
Hakimlik
D
Müdürlük
E
Liderlik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi boş zaman pazarındaki ticari örgütlerden biri değildir?

A
Gönüllü kuruluşlar
B
Alışveriş merkezleri
C
Otel işletmeleri
D
Eğlence temelli işletmeler
E
Akvaryum işletmeleri
Soru 15

Amerikan Pazarlama Birliği ( AMA ), ________ ; bir malın satışına bağlı olmaksızın son tüketicilere ve işletmelere pazarlandığında istek ve ihtiyaç doygunluğu sağlayan bağımsız olarak tanımlanabilen eylemler şeklinde tanımlamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Halkla ilişkileri
B
Planlamayı
C
Finansmanı
D
Hizmeti
E
Rekreasyonu
Soru 16

“Belirli bir neden veya konuya destek göstermek için halk düzeyinde insanlara pazarlama mesajını göndermenin bir aracı” olarak nitelendirilen pazarlama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faydaları aktif pazarlama
B
Yakınsama pazarlama
C
Nedene dayalı pazarlama
D
İş birlikçi pazarlama
E
Çevrim içi sosyal yardım ve veritabanlı pazarlama
Soru 17

Bir spor okulu yaptığı rekreasyon programlarının değerlendirmesini yapmak için Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü'nde görev yapan öğretim elemanlarından yardım almaktadır.
Buna göre, kullanılan program değerlendirme yaklaşımının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A
Uzman görüşü yaklaşımı
B
Hedefsiz yaklaşım
C
Hedef odaklı yaklaşım
D
Tatminde dayalı yaklaşım
E
Toplum liderleri yaklaşımı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi rekreasyonda program geliştirme bileşenlerinden biri değildir?

A
Program alanları
B
Program değerlendirme
C
Program formatları
D
Program bütçeleri
E
Program hedefleri
Soru 19

Çalışanların performanslarının yöneticiler, iş arkadaşları, diğer bölümlerde görevli yöneticiler, astları, üstleri, müşterileri tarafından değerlendirilmesine ne ad verilir?

A
Genel performans değerlendirme
B
Organizasyonel performans değerlendirme
C
Katılımcı performans değerlendirme
D
Bütüncül performans değerlendirme
E
360 derece performans değerlendirme
Soru 20

Risk yönetimi stratejisinde, riski kontrol etmek için ilk seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Riskten kaçınma
B
Riski üstlenme
C
Riski transfer etme
D
Riski kontrol altına alma
E
Riski değerlendirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...