Sağlık Ekonomisi 2017-2018 Final Sınavı

Sağlık Ekonomisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rekabetin ve dışlanabilirliğin olmadığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak suyu
B
Şebeke suyu
C
ilaç
D
Aşılama
E
Tıbbi bilgi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Teknolojik değişmeler
B
Üretim faktörleri fiyatlarındaki değişmeler
C
Malın fiyatındaki değişmeler
D
Sağlık bilgi sistemleri
E
Diğer malların fiyatlarındaki değişmeler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi maaş şeklinde sağlık çalışanlarına yapılan ödemelerin olumsuz yönlerinden biri değildir?

A
Hasta memnuniyetini düşürebilir.
B
Ülkenin her yerinde çalışılmasını sağlar.
C
Özel sektöre kayma eğilimine sebep olabilir.
D
Daha az sayıda hasta bakma eğilimi gelişebilir.
E
informal cepten ödemeler yapılabilir.
Soru 4

Genel kapsam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tedavi edici ve palyatif sağlık hizmetlerini içerir.
B
Tüm bireyler ekonomik olarak zorlanmadan sağlığa dair ihtiyaçlarına ulaşabilir.
C
Gelir seviyesine göre hizmete ulaşım esastır.
D
Üç boyutu vardır.
E
Destekleyici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini içerir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan 2000 yılı Dünya Sağlık Raporunda yer aldığı şekliyle sağlık sisteminin dört ana fonksiyonundan biri değildir?

A
Kaynak geliştirilmesi
B
Sağlık sisteminin finansmanı
C
Liderlik ve yönetişim
D
Çevre sağlığı
E
Sağlık hizmetinin sunumu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ticaretin dünya ekonomisindeki payının artmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Lojistik gelişmeler
B
Kotaların düşürülmesi
C
Sermaye kontrollerinin yumuşatılması
D
Gümrük vergilerinin kaldırılması
E
Fikri mülkiyet haklarının gevşetilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı sağlığına yönelik geliştirilecek politikalar ve yeni hizmet alanları arasında yer almaz?

A
Akut bakım merkezleri
B
Hemşire bakımevleri
C
Kısa dönem bakıçılık
D
Gündüz erişkin bakımı
E
Destekli yaşama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sağlık hizmetleri üzerindeki etkilerine direkt hizmet eden kanallardan biri değildir?

A
insan kaynağı yoluyla
B
Uluslararası düzenlemeler ve politikalar yoluyla
C
Girdiler yoluyla
D
iklim değişikliği
E
Teknoloji yoluyla
Soru 9

Aşağıdaki faktörlerden hangisi sağlık ekonomisi alanına girmez?

A
Eşitsizlikler
B
Formal eğitim
C
Üretim
D
Rekabet
E
Verimlilik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık finansmanı alanına giren hedeflerden biri değildir?

A
Sağlık hizmetlerinden gelir ölçüsünde yararlanmayı sağlamak
B
Sağlık sisteminin finansman yükünün olabildiğince hakkaniyetli dağıtılmasını temin etmek
C
Sağlık harcamalarında saydamlık ve hesap verebilirliği temin etmek
D
Hizmet sunumunda kalite ve verimliliği teşvik etmek
E
Finansal risklere karşı koruma sağlamak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin temel dinamiklerinden biri değildir?

A
Yabancı yatırımlardaki artış
B
Bilginin yayılması
C
Teknolojik gelişim
D
Sermaye kontrollerindeki artış
E
insan mobilitesindeki artış
Soru 12

Ticaret Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangsi yanlıştır?

A
Fikri mülkiyet haklarının ticari yönlerini ele alır.
B
Ecza ürünleri için de hükümler içerir.
C
DSÖ tarafından yürürlüğe koyulmuş bir anlaşmadır.
D
Gelişmekte olan ülkeler için ilaç fiyatlarında artış endişesi doğurmuştur.
E
Ar-Ge süreçlerini yürütenleri korumayı amaçlar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir tıbbi müdahaleyi izleyen ilave yaşam yıllarının bireylere faydasını ölçmeye yarayan metottur?

A
Kaliteye ayarlanmış yaşam yılları
B
Kar maksimizasyonu
C
Engelliliğe ayarlanmış yaşam yılları
D
Maliyet yararlanım analizi
E
Maliyet minimizasyonu
Soru 14

İdarenin hukuki sorumluluğu açısından, hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç işlemesi veya hizmetin hiç işlememesi durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Hizmetin aksatılması
B
Kişisel kusur
C
Sorumsuzluk
D
Hizmet eksikliği
E
Hizmet kusuru
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tıp etiğinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Yararlılık ilkesi
B
Zarar vermeme ilkesi
C
Zorunluluk ilkesi
D
Özerkliğe saygı ilkesi
E
Adalet ilkesi
Soru 16

“Orantının paydasında kazanım olarak kaliteye ayarlanmış yaşam yılında artmanın, payında ise buna bağlı olarak maliyette meydana gelen artışın yer aldığı maliyet-etkililik analizinin özel bir türüdür.” İfadesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

A
Maliyet yararlanım analizi
B
Maliyet fayda analizi
C
Maliyet etkililik analizi
D
Maliyet minimizasyon analizi
E
Maliyet sonuçları analizi
Soru 17

Tıbbi uygulamalar sırasında ortaya çıkan değer sorunlarını inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdem etiği
B
Ahlak ilkesi
C
Tıp hukuku
D
Felsefe
E
Tıp etiği
Soru 18

Sonuçların maliyetlerden ayrı olarak raporlandığı ekonomik analiz metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet minimizasyon analizi
B
Maliyet fayda analizi
C
Maliyet sonuç analizi
D
Maliyet etkililik analizi
E
Maliyet yaradanım analizi
Soru 19

Sağlık hukukunun bir alt dalı olan ve tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumlulukları, hasta hakları gibi konuları ele alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klinik araştırmalar hukuku
B
Hekim hukuku
C
ilaç hukuku
D
Biohukuk
E
Tıp hukuku
Soru 20

Engeliliğe göre Ayarlanmış Yaşam Yılının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılan müdahalelerin maliyetlerini karşılaştırmak
B
Hastalık ve yaralanmaların hastalık sınıflamalarına göre ülkelerin sağlığına olumsuz yüklerini açığa çıkarmak
C
Sonuçları karşılaştırılan müdahalelerin sağlık etkileri ve maliyetleri arasında denge sağlayan ölçümleri karar vericilere sunmak
D
Yapılan müdahalelerin yaşam kalitesine etkisini karşılaştırmak
E
Yapılan müdahalelerin faydalarını karşılaştırmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x