Sağlık Ekonomisi 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Ekonomisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda belirli bir ürüne olan talebi etkileyen temel faktörlerden biridir?

A
Tamamlayıcı sağlık sigortasının oluşturulması
B
Gelir düzeyi
C
Sağlık yatırımları
D
Sağlığın kamu malı sayılması
E
Hizmetlerde verimliliği
Soru 2

Üretilen hizmetin miktarı ile değişmeyen maliyete ne ad verilir?

A
Sabit maliyet
B
Ortalama maliyet
C
Dolaylı maliyet
D
Değişken maliyet
E
Marjinal maliyet
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi arzın tanımıdır?

A
Fiyatı tek başına oluşturan parametredir.
B
Para vermek isteyenlerle para almak isteyenlerin bir araya gelmesidir.
C
Diğer değişkenler sabitken belirli bir zaman diliminde piyasada tüketicilerin değişik fiyat düzeylerinde satın almaya hazır oldukları mal veya hizmet miktarıdır.
D
Diğer değişkenler sabitken belli bir zaman diliminde piyasada üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarıdır.
E
En kârlı durumdur.
Soru 4

Hakkaniyetin eşit ihtiyaçlar durumunda hangi şekilde eşitliği sağlaması gerektiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eşit kaliteye eşit ödeme hakkı verilmelidir.
B
Eşit süre bekleme hakkı verilmelidir.
C
Eşit süre yaşama hakkı verilmelidir.
D
Eşit erişim hakkı verilmelidir.
E
Eşit erişim, yararlanım ve kalite hakkı olmalıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet pazarının şartlarından biridir?

A
Tam bilgi
B
Piyasaya giriş ve çıkışta kısıtlamalar
C
Belirsizlik
D
Heterojenlik
E
Tekelcilik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin amaçlarına ulaşmak için tanımlanan ara amaçlardan biri değildir?

A
Verimlilik
B
Hakkaniyet
C
Etkililik
D
Seçim
E
Dengelilik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dışsallığın tanımıdır?

A
Piyasada olup bitenin ve bütün fiyatların bilinmesidir.
B
Bir ürünün üretiminin ve tüketiminin satıcıların ve alıcıların haricindekilere de bir maliyet yüklemesi veya bir yarar sağlamasıdır.
C
Ekonomik gücü farklı olan aktörlerin aynı serbestliğe sahip olmasıdır.
D
Kamu kaynaklarıyla üretilen ürün veya hizmetlerden, bazı kişiler maliyeti paylaşmaksızın yararlanabilmesidir.
E
Devletin olumlu veya olumsuz müdahalesidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde hakkaniyet kavramının kapsamında yer almaz?

A
Evrensel hizmetlere uygunluk.
B
Hizmetlerin kapsamı.
C
Sürdürülebilirlik.
D
Kullanıcının hizmetleri kötüye kullanmaması için erişimin zorlaştırılması.
E
Erişilebilirlik.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık harcamalarının artış sebeplerinden biridir?

A
Genç nüfus artıyor olması
B
Hastalık profilinin değişiyor olması
C
Konforlu yaşam isteğinin azalıyor olması
D
Erişilebilirliğin azalıyor olması
E
Sağlık kavramının kapsayıcıliğinin azalıyor olması
Soru 10

Türkiye'nin insani gelişmişlik endeksi skorlarında sıralama aralığı aşağıdakilerdeen hangisidir?

A
5-15
B
20-25
C
30-35
D
40-45
E
85-90
Soru 11

Aşağıdaki mali kaynaklardan hangisi prime dayalıdır?

A
informal cepten ödemeler
B
Formal cepten ödemeler
C
Sosyal sağlık sigortası
D
Katkı payı
E
Vergiler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri finansmanında üçüncü tarafı temsil eder?

A
Özel sağlık sigortası şirketleri ve kamu sigorta kurumlan
B
Hastaneler, haneler ve bireyler
C
Hizmet sunucuları
D
Hanehalkları ve şirketler
E
Poliklinikler ve hekimler
Soru 13

Aşağıdaki finansman kaynaklarının hangisinde ön ödeme yapılmaz?

A
Sosyal sağlık sigortası
B
Genel sağlık sigortası
C
Cepten harcamalar
D
Özel sağlık sigortası
E
Vergiler
Soru 14

Gereksiz işlemleri ve maliyetleri en aza indirgemek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetilen piyasa
B
Yönetilen sağlık
C
Seçici hedefleme
D
Pazar ekonomisi
E
Koşullu dayanışma
Soru 15

Hakkaniyet kavramı için en uygun ifade aşğıdakilerden hangisidir?

A
Adil dağıtım
B
Yönetilen rekabet
C
Koşulsuz dayanışma
D
Toplumsal eşitsizlik
E
Mutlak eşitlik
Soru 16

Devletçi sağlık sistemleri için yapılan en önemli eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkaniyet ilkesinin uygulanamaması
B
Maliyetlerde ve harcamalarda artış
C
Yoksulların hizmete erişememesi
D
Verimsizlik ve memnuniyetsizlik artışı
E
Eşitsizliklerin artması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi retrospektif ödeme yöntemidir?

A
Haftalık ödeme
B
Gün başına ödeme
C
Kişi başına ödeme
D
Hizmet başına ödeme
E
Teşhis ilişkili gruplara göre ödeme
Soru 18

Halkın sağlık düzeyindeki yükselmeyi değerlendirmek için aşağıdaki göstergelerden hangisi önemlidir?

A
Kanser görülme sıklığında azalma
B
Kalp hastalıklarında azalma
C
Herkesin sağlık hizmetine erişiyor olması
D
Doğumda yaşam beklentisinde artış
E
Hastaneye yatış oranlarında artış
Soru 19

Sigortalı bir kişinin sağlık hizmetlerini maliyet bilincinden yoksun şekilde kullanmasına ne ad verilir?

A
Bilgi asimetrisi
B
Seçici hedefleme
C
Verimsizlik
D
Arzın oluşturduğu talep
E
Ahlaki tehlike
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin finansmanı için mali kaynak sağlamaz?

A
Dış yardımlar
B
Merkezi devlet
C
Sivil toplum kuruluşları
D
Hanehalkları
E
Firmalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x