Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir sağlık kuruluşunun ürettiği ve sunduğu sağlık hizmetlerinden haberdar olan, bu hizmetlerden yararlanma fırsatı bulunan veya daha önceden bu hizmetlerden yararlanmış kişilere ne ad verilir?

A
Tüketici
B
Hemşire
C
Hastane müdürü
D
Refakatçi
E
Hasta
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi birincil veri kaynaklarının özelliklerinden biri değildir?

A
Anket, gözlem, deney gibi birinci kaynakların tek tek veya birlikte kullanımıyla elde edilmesi
B
Araştırmacının, ele aldığı konularda uzmanlarla çalışmasının gerekli olması
C
Daha ucuz ve hızlı toplanması
D
Güvenilir olması
E
Oldukça zaman alması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri tüketicilerinin özelliklerinden biridir?

A
Genellikle nihai karar verici olması
B
Nadir olarak fiyat bilgisinin olması
C
Genellikle, ihtiyaç duyduğu hizmetlere karar vermesi
D
Kararlarını objektif nedenlere dayandırması
E
Hizmet özellikleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden biri değildir?

A
Tepe yöneticilerinin bir fonksiyonu olması
B
Devamlı bir süreç olması
C
Gelecek yönlü olması
D
Örgütün dış ve iç çevresini değerlendirmeye imkân vermesi
E
Kısa süreli bir süreç olması
Soru 5

Hedeflenen pazarı yaş, ırk, cinsiyet, gelir, eğitim ve aile büyüklüğü gibi özelliklerine göre alt gruplara ayırmak aşağıda sıralanan bölümlendirme kriterlerinden hangisine örnektir?

A
Sosyo-demografik
B
Coğrafi
C
Psikografik
D
Davranışsal
E
Psikolojik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçiminde sağlık kurumlarının göz önünde bulundurmaları gereken faktörler arasında yer almaz?

A
Kurumun kaynakları
B
Sunulan hizmetin hizmet-yaşam döngüsü
C
işgücü devir oranı
D
Pazarın yapısı
E
Rekabet durumu
Soru 7

Lovelock’un hizmet sınıflandırmasına göre, aşağıdakilerden hangisi insan vucuduna yönelik hizmetler sınıfında yer almaz?

A
Sağlık
B
Tiyatro
C
Güzellik salonları
D
Restoran
E
Saç kesimi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme türlerinden biri değildir?

A
Farklı bölümlere yönelik pazarlama
B
Kitlesel pazarlama
C
Niş pazarlama
D
Pazarlama bilgi sistemi
E
Bölüme yönelik pazarlama
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma kararlarını etkileyen dışsal faktörlerden biri değildir?

A
Pazarın yapısı ve rekabet faktörleri
B
Maliyetler
C
Talep
D
Yasal ve politik düzenlemeler
E
Ekonomik ve diğer çevresel etkenler
Soru 10

Devlet düzenlemelerinden en çok etkilenen pazarlama karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutundurma
B
Ürün
C
Süreç yönetimi
D
Fiyat
E
Dağıtım
Soru 11

Spesifik yerel tüketici gruplarının (şehir, semt vb.) ihtiyaçları için ya da en uç noktada her müşteri için ayrı pazarlama karması oluşturmayı hedef alan pazarlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niş pazarlama
B
Mikropazarlama
C
Kitlesel pazarlama
D
Bölüme yönelik pazarlama
E
Farklı bölümlere yönelik pazarlama
Soru 12

Yeni bir ürünün varlığından haberdar olduklarında onu hemen denemek ve ondan hemen yararlanmak isteyen tüketicilere ne ad verilir?

A
Erken çoğunluk
B
ilgisizler
C
Öncüler
D
Geç çoğunluk
E
Kayıtsızlar
Soru 13

Geleneksel olmayan ortamlarda, beklenmedik metotlarla, minimum pazarlama yatırımları ile maksimum geri dönüşlerin alındığı pazarlama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağ pazarlama
B
Gerilla pazarlama
C
Geleneksel pazarlama
D
Etkileşimli pazarlama
E
Klasik pazarlama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi AIDA modelinin aşamalarından biridir?

A
Değer yaratmak
B
Fayda sağlamak
C
Model geliştirmek
D
ilgi uyandırmak
E
Satış artırmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz?

A
Halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek
B
Halkta, yönetime karşı olan olumlu davranışlar yaratmak
C
Halkın sağlığını koruyacak kuralları belirlemek
D
Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak
E
Halkın istek, dilek, tavsiye, telkin ve şikâyetlerinden yola çıkarak aksaklıkları gidermek
Soru 16

1960'h yıllarda pazarlamanın hangi alanı daha fazla önem kazanmıştır?

A
Endüstriyel pazarlama
B
ilişki pazarlaması
C
Hizmet pazarlaması
D
Tüketim malları pazarlaması
E
Kar amaçsız ve sosyal pazarlama
Soru 17

Üretilen mal ve hizmetlerin, üretildikleri noktadan tüketicilerine ulaştırılmasına ne ad verilir?

A
Tedarik
B
Üretim
C
Tutundurma
D
Fiyat
E
Dağıtım
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtımın işlevlerinden biridir?

A
Yükleme-boşaltma
B
Maliyetlendirme
C
Fiyatlandırma
D
Reklam ve tanıtım
E
Halkla ilişkiler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ilişki pazarlamasının özellikleri arasında yer almaz?

A
Pazarlama bilgi ve know-how sisteminin oluşturulması
B
Müşteriye özel ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
C
Her müşterinin spesifik gereksinimlerinin dikkate alınması
D
Müşterilere daha fazla ürün ve hizmet satılması
E
Müşterilere halkla ilişkiler hizmeti sunulması
Soru 20

İşletmelerin, faaliyetlerini daha iyi yapabilmek için müşteri tatminini, ihtiyaçlarını ve değer yargılarını göz önünde bulundurarak müşteriler ile sürekli birlikte çalışmasına ne ad verilir?

A
Proaktif pazarlama
B
Sorumlu pazarlama
C
Katılımcı pazarlama
D
Tepkisel pazarlama
E
Temel pazarlama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x