Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin bir markaya yönelik algılarını ifade eder?

A
Marka imajı
B
Pazarlama karması
C
Hedef pazar
D
Pazar bilgisi
E
Memnuniyet düzeyi
Soru 2

Kanser, yaşlılık, kalp sağlığı ve iş göremezliğe neden olan birçok hastalığın tedavisi için sağlık bakımı konusunda büyük miktarda talep bulunması, aşağıdaki talep türlerinden hangisine örnektir?

A
Talebin olmaması
B
Azalan talep
C
Tam talep
D
Gizli talep
E
Negatif talep
Soru 3

Tüketicileri harekete geçiren hedefler ve ihtiyaçların toplamına ne ad verilir?

A
Memnuniyet
B
Satın alma
C
Motivasyon
D
Algı
E
Öğrenme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ile ilgili yapılan eleştiriler arasında yer almaz?

A
Pazarlama kaynak israfına neden olmaktadır.
B
Pazarlama rekabeti azaltacaktır.
C
Pazarlama çıkarcı ve yönlendiricidir.
D
Pazarlama sağlık bakım kalitesini düşürecektir.
E
Pazarlama saldırgandır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri tüketicilerinin özelliklerinden biridir?

A
Genellikle, isteğe bağlı olmayan satın alma yapması
B
Genellikle nihai karar verici olması
C
Genellikle hizmet kalitesine karar vermesi
D
Genellikle fiyata dayalı karar vermesi
E
Daima fiyat bilgisinin olması
Soru 6

Bazı yazarlar tarafından “tutundurma amaçlı pazarlama” olarak adlandırılan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama yönelimi
B
Ürün yönelimli pazarlama
C
Üretim yönelimli pazarlama
D
Satış yönelimli pazarlama
E
Sosyal pazarlama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde pazarlamanın önem kazanmasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Rekabetin başlaması
B
Hastane endüstrisindeki aşırı kapasite
C
Yasal zorunluluk
D
Sosyal pazarlama ihtiyacı
E
Tüketiciliğin doğuşu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen kişisel faktörlerden biridir?

A
Öğrenme
B
Yaş
C
Statü ve roller
D
Aile
E
Algılar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen psikolojik faktörlerden biri değildir?

A
Psikolojik koşullar
B
Risk algıları
C
Motivasyon düzeyleri
D
Statü
E
Öğrenme
Soru 10

Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan ve internet üzerinden ulaşılabilen sağlık konulu veri ve bilgi tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Health Internetwork
B
Health.Net
C
Internet Health
D
Web Health
E
IntraNet
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin unsurlarından biri değildir?

A
İç kayıtlar
B
Pazarlama araştırma
C
Pazarlama karması
D
Pazarlama haber alma
E
Bilgi analizi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dış çevrenin değerlendirilmesinde stratejik planlama komisyonuna rehberlik eden unsurlardan biridir?

A
İnsan kaynakları
B
Düzenleyici ortam
C
Organizasyonel yapı
D
Örgütsel kültür
E
Yönetim ortamı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırması süreci içinde yer almaz?

A
Problemin tanımlanması
B
Araştırma amaçlarının belirlenmesi
C
Araştırmanın tasarımı
D
Verilerin toplanması
E
Rakiplerle görüşmeler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Porter Modeli’ne göre rekabeti etkileyen temel güçlerden biri değildir?

A
Rekabetin şiddeti
B
Piyasaya yeni girenler
C
Yasalar
D
Tedarikçilerin gücü
E
İkame mallar
Soru 15

İşletmelerin, borsadaki senetlerinin değeri ile ilgili bilgileri saatlik ya da günlük olarak vermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Tekrarlı bilgilere
B
İstihbarata dayanan bilgilere
C
İstihbarata bağlı olmayan bilgilere
D
Tekrarlanmayan araştırmalara
E
Periyodik tekrarlanan bilgilere
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi güdüleme araştırmalarında kullanılan teknikler arasında yer almaz?

A
Grup tartışması
B
Ekonomik analiz
C
Çağrışım testleri
D
Yansıtıcı teknikler
E
Derinlemesine görüşme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Genel ifadeleri içermesi
B
Ölçülebilir olması
C
Kabul edilebilir olması
D
Gerçekçi olması
E
Zamanla ilintili kurulması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ikincil veri kaynakları arasında yer almaz?

A
Önceden yayınlanmış olan benzer araştırmalar
B
Anket, gözlem, deney
C
TV, radyo, gazete ve dergi haberleri
D
İnternet kaynakları
E
Belediye ve hükümetlerin hazırladığı raporlar
Soru 19

Veri toplama yöntemlerini ve kaynaklarını belirlemede stratejik planlama sürecinin hangi aşamasında belirlenir?

A
Amaç ve hedef belirlenmesi
B
Stratejik seçeneklerin üretilmesi
C
Görevin tanımlanması
D
Çevre değerlendirmesi
E
Sürecin planlanması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin kurumlara sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Kurum eylemlerinde birliktelik sağlaması
B
Bir kuruma veya programa rehberlik etmesi
C
Kurumun rekabet gücünü azaltması
D
Olası pek çok seçenekten sadece birisi üzerinde yoğunlaşması
E
Bir kurumu rakiplerinden farklı kılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x