Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Pazarlama araştırması sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araştırma amaçlarının belirlenmesi
B
Problemin tanımlanması
C
Araştırmanın tasarlanması
D
Verilerin toplanması
E
Sonuçların değerlendirmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iç çevrenin değerlendirilmesinde kurumların üzerinde incelemede bulunduğu unsurlardan biridir?

A
Örgütsel yapı
B
Hasta özellikleri
C
Pazar payı
D
Rakipler
E
Hedef pazar
Soru 3

Aşağıdakilerinden hangisi sağlık hizmeti tüketicilerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Nadir olarak fiyat bilgisinin olması
B
Genellikle isteğe bağlı satın alma yapması
C
Mevcut seçenekler arasında sınırlı tercih olması
D
Hizmet kalitesine karar veremede sınırlı yeteneğe sahip olması
E
Hizmet özellikleri ile ilgili sınırlı bilgiye sahip olması
Soru 4

Aşağıdakilerinden hangisi tüketici satın alma davranışını etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir?

A
Yaş
B
Cinsiyet
C
Ekonomik durum
D
Aile
E
Çalışılan iş
Soru 5

Yeni bir ürün veya hizmet toplumun önemli bir kısmı tarafından kullanılmadıkça veya kendini kanıtlamadıkça, söz konusu ürün veya hizmetten yararlanamayan müşteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öncüler
B
Erken benimseyenler
C
ilgisizler
D
Kayıtsızlar
E
Geç çoğunluk
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirme türlerinden biri değildir?

A
Kitlesel pazarlama
B
Bölüme yönelik pazarlama
C
Farklı bölümlere yönelik pazarlama
D
Pazarlama bilgi sistemi
E
Niş pazarlama
Soru 7

İşletmenin pazar bölümleri içindeki alt bölümlere ve ortak özellikleri olan küçük çaptaki alıcılara odaklandığı pazar bölümlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niş pazarlama
B
Bölüme yönelik pazarlama
C
Kitlesel pazarlama
D
Makro pazarlama
E
Farklılaştırılmamış pazarlama
Soru 8

Yeni bir ürünün varlığından haberdar olduklarında onu hemen denemek ve ondan hemen yararlanmak isteyen tüketicilere ne ad verilir?

A
Kayıtsızlar
B
ilgisizler
C
Erken çoğunluk
D
Geç çoğunluk
E
Öncüler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yeni ürünlerin başarısız olmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A
Yanlış zamanlama
B
Rekabet şartlarını dikkate almama
C
Pazar stratejilerini bir bütün olarak geliştirme
D
Önemsiz farklılaştırmaların üzerinde durma
E
Rakiplerin mevcut durumunu dikkate almama
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının hedef pazar seçimindeki göz önünde bulundurmaları gereken faktörlerden biri değildir?

A
Rekabet durumu
B
Kurumun kaynakları
C
Sunulan hizmetin özellikleri
D
Pazarın yapısı
E
Eğitim durumları
Soru 11

Ürünlerin mülkiyetinin, birinden diğerine akışını ifade eden pazarlama akışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahipliğin akışı
B
Fiziksel akış
C
Paranın akışı
D
Bilgi akışı
E
Tutundurma akışı
Soru 12

Aşağıdaki pazar bölümlendirme kriterlerinden hangisi davranışsal kritere örnektir?

A
Cinsiyet
B
Yaşam biçimi
C
Sadakat durumu
D
Sosyal sınıf
E
Nüfus yoğunluğu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlamanın özelliklerinden biridir?

A
Performansı satışla ölçmesi
B
Küçük işletmelere yönelik olması
C
Teknolojiyi sonuna kadar kullanması
D
Bilinçaltını hedeflemesi ve detaylara önem vermesi
E
Müşteriyi her zaman takip etmesi ve onu asla kaybetmemesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi AIDA modelinin aşamalarından biri değildir?

A
ilgi uyandırmak
B
Dikkat çekmek
C
Fayda sağlamak
D
istek uyandırmak
E
Harekete geçmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin amaçlarından değildir?

A
Maliyet minimizasyonu sağlamak
B
Müşteri ilişkilerini kârlı hale getirmek
C
Müşterileri birebir tanımak
D
Çapraz satış olanaklarını azaltmak
E
işletmenin verimini artırmak
Soru 16

Aşağıdakilerinden hangisi tutundurma karması elemanlarından biri değildir?

A
Halkla ilişkiler
B
Reklam
C
Depolama
D
Kişisel satış
E
Doğrudan pazarlama
Soru 17

Satış yapmak maksadı ile bir veya daha cok satın alıcı ile konuşarak sözel sunuşta bulunma eylemine ne ad verilir?

A
Doğrudan pazarlama
B
Kişisel satış
C
imaj oluşturma
D
Halkla ilişkiler
E
Reklam
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biridir?

A
Müşteri bağlılığının sınırlı olması
B
Tek bir satış üzerinde odaklanması
C
Ürün özelliklerinin üzerinde durması
D
Kalitenin öncelikle üretim bölümünü ilgilendirmesi
E
Uzun dönemli ölçeğe sahip olması
Soru 19

1950’li yıllarda pazarlamanın hangi alanı daha fazla önem kazanmıştır?

A
Endüstriyel pazarlama
B
Kar amaçsız ve sosyal pazarlama
C
Hizmet pazarlaması
D
Tüketim malları pazarlaması
E
ilişki pazarlaması
Soru 20

Yaşam sigortası aşağıdaki tüketim malları gruplarından hangisine örnektir?

A
Kolayda mallara
B
Aranmayan mallara
C
Beğenmek mallara
D
Özelliği olan mallara
E
Dayanıksız mallara
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x