Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2016-2017 Vize Sınavı

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerinden hangisi tüketici satın alma davranışının türlerinden biri değildir?

A
Satın alma davranışının hızlanması
B
Karmaşık satın alma davranışını sergilemesi
C
Satın alma davranışının yavaşlaması
D
Satın alma davranışında çeşitlendirmeye gitmesi
E
Satın alma davranışının bir alışkanlık haline dönüşmesi
Soru 2

Aşağıdakilerinden hangisi 2000’li yıllardan itibaren sağlık hizmetleri pazarlamasında yöneticilerin odaklandığı konulardan biri değildir?

A
Ölçüm
B
Ücretsiz hizmet
C
Analiz
D
Planlama
E
Araştırma
Soru 3

Aşağıdakilerinden hangisi tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen psikolojik faktörlerden biridir?

A
Motivasyon
B
Yaşam tarzı
C
Statü
D
Ekonomik durum
E
Yaş
Soru 4

Psikiyatrik tedavi, aşı, diş ve vazektomi gibi tedavilerden kaçınanların oluşturduğu talep türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzensiz
B
Azalan
C
Tam
D
Gizli
E
Negatif
Soru 5

Aşağıdakilerinden hangisi sağlık hizmeti tüketicilerinin özelliklerinden biridir?

A
Daima fiyat bilgisinin olması
B
Genellikle hizmet kalitesine önem vermesi
C
Genellikle profesyonel şekilde sevk gerektirmesi
D
Genellikle isteğe bağlı satın alma yapması
E
Genellikle fiyata dayalı karar vermesi
Soru 6

Maslovv'un ihtiyaçlar hiyerarşisi modelinin en üst basamağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Kendini gerçekleştirme
B
Saygı görme
C
Ait olma
D
Güvende hissetme
E
Yeme, içme
Soru 7

Sınırlı bir gelire sahip, ekonomik özgürlük açısıdan ailelerine bağımlı kişilerden oluşan sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta gelir sınıfı
B
işçi sınıfı
C
Üst sınıf
D
Alt sınıf
E
işsiz sınıf
Soru 8

Bir şirkette çalışanların işveren tarafından oluşturulmuş ücretsiz hipertansiyon ölçüm programına yeterince duyarlı olmaması, aşağıdaki talep türlerinden hangisine örnektir?

A
Azalan talep
B
Aşırı talep
C
Tam talep
D
Gizli talep
E
Talebin olmaması
Soru 9

Aşağıdakilerinden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir?

A
Ürün
B
Tutundurma
C
Ekonomi
D
Dağıtım
E
Fiyat
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım pazarlamasının önündeki engellerden biri değildir?

A
Pazarlama bilgisinin olmaması
B
Sağlık hizmetlerine fazla talebin olması
C
Etik kurallar ve yasal kısıtlılıkların olması
D
Pazar koşullarının durum ve yapısının uygun olmaması
E
Pazarlama maliyetleri konusunda endişelerin olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Porter Modeli’ne göre rekabeti etkileyen temel güçlerden biri değildir?

A
Piyasaya yeni girenler
B
ikame mallar
C
Tedarikçilerin gücü
D
Rekabetin şiddeti
E
Yasalar
Soru 12

İşletmelerin, borsadaki senetlerinin değeri ile ilgili bilgileri saatlik ya da günlük olarak vermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Tekrarlanmayan araştırmalara
B
istihbarata dayanan bilgilere
C
istihbarata bağlı olmayan bilgilere
D
Periyodik tekrarlanan bilgilere
E
Tekrarlı bilgilere
Soru 13

Aralarında ilişki olduğu düşünülen bir veya birden fazla bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında gerçekten böyle bir ilişkinin bulunup bulunmadığını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen pazarlama araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satış araştırmaları
B
Ürün araştırmaları
C
Neden - sonuç araştırmaları
D
Pazar analizi araştırmaları
E
Keşfedici araştırmalar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi birincil veri kaynaklardan biridir?

A
internet kaynakları
B
istatistikler
C
Süreli yayınlar
D
Anket
E
Kütüphane veri tabanları
Soru 15

Aşağıdakilerinden hangisi dış çevre değerlendirmesinde stratejik planlama komisyonuna rehberlik eden unsurlardan biridir?

A
Liderlik yetenekekleri
B
Makro çevre
C
Organizasyonel yapı
D
Bilgi sistemleri
E
Örgütsel kültür
Soru 16

Yargısal örnekleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Araştırma amacına uygun olarak örneklemin belirlendiği olasılıklı olmayan bir örnekleme yöntemidir.
B
Araştırmacı, ana kitleyi tanımıyorsa daha güvenilirdir.
C
Hızlı olmayan bir örnekleme yöntemidir.
D
Yüksek maliyetli bir örnekleme yöntemidir.
E
Cevaplayan kişinin bilgi düzeyi, verinin güvenirliğini ve kesinliğini etkilemez.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin kurumlara sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Kurum eylemlerinde birliktelik sağlaması
B
Bir kurumu rakiplerinden farklı kılması
C
Bir kuruma veya programa rehberlik etmesi
D
Olası pek çok seçenekten sadece birisi üzerinde yoğunlaşması
E
Kurumun rekabet gücünü azaltması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sağlık pazarlama araştırmaları konularından biri değildir?

A
Toplum sağlığının değerlendirilmesi
B
Hasta memnuniyetlerinin dikkate alınması
C
Sağlık hizmetlerinin, ekonomik etkilerini ölçen çalışmaların yapılması
D
ilaçların yan etkilerinin araştırılması
E
Tüketici algısı, imaj ve sağlık ürünleri ile hizmet sunucular hakkında farkındalık çalışmalarının yapılması
Soru 19

Stratejik yönetim alanının, tek bir tanıma dayandırılamayacağını ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Svvayne
B
Taylor
C
Mintzberg
D
Heracleous
E
Maslow
Soru 20

Stratejik yönetimin ilk ve en önemli aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performans ölçme
B
Raporlama
C
Denetim
D
Stratejik planlama
E
Durum analizi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x