Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2017-2018 Final Sınavı

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri tüketicilerinin özelliklerinden biridir?

A
Genellikle hizmet kalitesine karar vermesi
B
Genellikle fiyata dayalı karar vermesi
C
Genellikle nihai karar verici olması
D
Daima fiyat bilgisinin olması
E
Genellikle, isteğe bağlı olmayan satın alma yapması
Soru 2

Aşağıdakilerinden hangisi dış çevre değerlendirmesinde stratejik planlama komisyonuna rehberlik eden unsurlardan biridir?

A
Liderlik yetenekleri
B
Politik ortam
C
insan kaynakları
D
Organizasyonel yapı
E
Bilgi sistemleri
Soru 3

Sınırlı bir gelire sahip, ekonomik özgürlük açısıdan ailelerine bağımlı kişilerden oluşan sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçi sınıfı
B
Üst sınıf
C
Orta gelir sınıfı
D
Alt sınıf
E
işsiz sınıf
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi birincil veri kaynaklarının özelliklerinden biri değildir?

A
Güvenilir olması
B
Oldukça zaman alması
C
Araştırmacının, ele aldığı konularda uzmanlarla çalışmasının gerekli olması
D
Daha ucuz ve hızlı toplanması
E
Anket, gözlem, deney gibi birinci kaynakların tek tek veya birlikte kullanımıyla elde edilmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik fiyatlandırma türlerinden biri değildir?

A
Sabit fiyatlama
B
Küsuratlı fiyatlandırma
C
Prestij fiyatlaması
D
Kitle üretim ile ilgili fiyatlandırma
E
Miktar indirimi yolu ile fiyatlandırma
Soru 6

Kalite, fiyat ve satın alma koşulları aşağıdaki tüketim malları gruplarından hangisine örnektir?

A
Aranmayan mallara
B
Özelliksiz mallar
C
Beğenmek mallara
D
Dayanıksız mallara
E
Jenerik mallar
Soru 7

Yeni bir ürün veya hizmet toplumun önemli bir kısmı tarafından kullanılmadıkça veya kendini kanıtlamadıkça, söz konusu ürün veya hizmetten yararlanamayan müşteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geç çoğunluk
B
Erken benimseyenler
C
ilgisizler
D
Kayıtsızlar
E
Öncüler
Soru 8

“Yağmur yağarken testileri doldurmak mantığını taşıyan fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolojik fiyatlandırma
B
Pazara girme stratejisi
C
Pazarın kaymağını alma stratejisi
D
Tek fiyat ve pazarlıklı fiyat
E
Promosyon fiyatlandırma
Soru 9

İşletmenin pazar bölümleri içindeki alt bölümlere ve ortak özellikleri olan küçük çaptaki alıcılara odaklandığı pazar bölümlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niş pazarlama
B
Bölüme yönelik pazarlama
C
Kitlesel pazarlama
D
Makro pazarlama
E
Farklılaştırılmamış pazarlama
Soru 10

Aşağıdaki pazar bölümlendirme kriterlerinden hangisi sosyo-demografik kritere örnektir?

A
Yaşam biçimi
B
Aile büyüklüğü
C
Nüfus yoğunluğu
D
Kullanım oranı
E
Sadakat durumu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının hedef pazar seçiminde göz önünde bulundurmaları gereken faktörlerden biri değildir?

A
Kurumun kaynakları
B
Pazarın yapısı
C
Sunulan hizmetin özellikleri
D
Rekabet durumu
E
Eğitim durumları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırma kriterlerinden biri değildir?

A
Onarılabilirlik
B
Tasarım
C
Güvenilirlik
D
Biçim
E
Müşteri danışma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gerilla pazarlamasının özelliklerinden biridir?

A
Geometrik artışla işi büyütmeye yönelik olması
B
Rakiplerle çok ilgilenmesi
C
Teknolojiye çok önem vermemesi
D
Birden fazla işe aynı anda girişmesi
E
Büyük grupları hedef alması
Soru 14

________ , ürünlerin mülkiyetinin, birinden diğerine akışını ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
Fiziksel akış
B
Tutundurma akışı
C
Sahipliğin akışı
D
Bilgi akışı
E
Paranın akışı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalının belli bir düzeyindeki üyenin, faaliyetlerine kendinden önce veya sonra gelen faaliyetleri de eklemesi, onlara kendi koşullarını empoze etmesi, sözleşmeler yoluyla onların yönetim veya denetimini eline almış olması durumunu ifade eder?

A
Stoklu dağıtım
B
Sınırsız dağıtım
C
Çarpışık bütünleşme
D
Dikey bütünleşme
E
Yatay bütünleşme
Soru 16

Ürünlerin birbirine benzediği bir ortamda farklılığı yakalayabilmek, müşterileri tanımak ve onlar için birebir üretim ve pazarlama yapmak, müşteri ilişkileri yönetiminin amaçlarından hangisinin içinde yer alır?

A
Uyumlu faaliyetler sağlamak
B
Farklılaşma sağlamak
C
Müşteri ilişkilerini kârlı hale getirmek
D
işletmenin verimini artırmak
E
Maliyet minimizasyonu sağlamak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biridir?

A
Ürün özelliklerinin üzerinde durması
B
Kalitenin öncelikle üretim bölümünü ilgilendirmesi
C
Uzun dönemli ölçeğe sahip olması
D
Müşteri bağlılığının sınırlı olması
E
Tek bir satış üzerinde odaklanması
Soru 18

I. Dikkat çekmek
II. ilgi uyandırmak
III. Harekete geçirmek
IV. Sadakat oluşturmak
Yukarıdakilerden hangileri AIDA Modeli'nin aşamaları ndandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz?

A
Halkın istek, dilek, tavsiye, telkin ve şikâyetlerinden yola çıkarak aksaklıkları gidermek
B
Halkın sağlığını koruyacak kuralları belirlemek
C
Halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek
D
Halkta, yönetime karşı olan olumlu davranışlar yaratmak
E
Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak
Soru 20

__________ işletmelerin, faaliyetlerini daha iyi yapabilmek için müşteri tatminini sağlayarak, ihtiyaçlarını ve değer yargılarını göz önünde bulundurarak müşteriler ile sürekli birlikte çalışır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
Proaktif pazarlama
B
Tepkisel pazarlama
C
Temel pazarlama
D
Sorumlu pazarlama
E
Katılımcı pazarlama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x