Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde pazarlamanın önem kazanmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?

A
Yeni hizmetlerin ortaya çıkması
B
Girişimcilerin sektöre girmesi
C
Hizmet hattının gelişmesi
D
Perakendeciliğin ortaya çıkması
E
Rekabetin azalması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım pazarlamasının önündeki engellerden biri değildir?

A
Pazar koşullarının durum ve yapısının uygun olmaması
B
Pazarlama bilgisinin olmaması
C
Sağlık hizmetlerine fazla talebin olması
D
Pazarlama maliyetleri konusunda endişelerin olması
E
Etik kurallar ve yasal kısıtlılıkların olması
Soru 3

Maslovv'un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin en alt_ basamağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
Kendini gerçekleştirme
B
Fiziksel ihtiyaçlar
C
Güvenlik ihtiyacı
D
Sevgi ve ait olma ihtiyacı
E
Saygı görme ihtiyacı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tüketici karar verme sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Bilgi araştırması
B
Farklı alternatiflerin değerlendirilmesi
C
Tüketici ihtiyaçları ve ihtiyacın hissedilmesi
D
Satın alma davranışının yavaşlaması
E
Satın alma kararının verilmesi
Soru 5

Eğitim ve ferah düzeyleri yüksek kişilerden oluşan sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçi sınıf
B
Alt sınıf
C
Üst sınıfı
D
işsiz sınıf
E
Orta gelir sınıf
Soru 6

Kişilerin kendi çaba ve mücadeleleri sonucunda elde ettikleri statüye ne ad verilir?

A
Kısıtlı statü
B
Karmaşık statü
C
Kazanılmış statü
D
Edinilmiş statü
E
Evrensel statü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarını etkileyen sosyal faktörlerden biri değildir?

A
Aile
B
Yaş
C
Rol
D
Statü
E
Sosyal iletişim ağları
Soru 8

İhtiyaçlar ile donatılmış zevkleri ve tercihleri olan ve tercih yapabilen, iktisadi kaynakları, mal ve hizmetleri satın almak için kullanan, bu eylemleri sonucunda doyuma ulaşan kişilere ne ad verilir?

A
Dağıtımcı
B
Reklamcı
C
Sınırlı üretici
D
Tüketici
E
Pazarlamacı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetleri tüketicilerinin özelliklerinden biridir?

A
Genellikle nihai karar verici olması
B
Daima fiyat bilgisinin olması
C
Genellikle, isteğe bağlı olmayan satın alma yapması
D
Genellikle hizmet kalitesine karar vermesi
E
Genellikle fiyata dayalı karar vermesi
Soru 10

Örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve müşteriler için bir değerin yaratılması, tanıtılması ve sunulması ile ilgili bir dizi süreç olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama
B
Dağıtım
C
Tutundurma
D
Üretim
E
Yönetim
Soru 11

I. Satış
II. Maliyet
III. Nakit akımları
Yukarıdakilerden hangileri pazarlama bilgi sisteminin gelişmesinde gerekli olan iç kayıt sistemleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Mal ve hizmetlerin pazarlanmasına ilişkin sorunlara ait verilerin sistemli şekilde toplanması, kaydedilmesi ve irdelenmesine ne ad verilir?

A
Pazar bölümlemesi
B
Ambalajlama araştırması
C
Davranışsal bölümlendirme
D
Pazarlama araştırması
E
Demografik bölümlendirme
Soru 13

Aşağıdakilerinden hangisi işletmelerin pazarlama araştırmalarından yararlanmamasının temel nedenlerinden biri değildir?

A
Sağladığı bilgilerin kesin tahminler olması
B
Kısa vadede etkisini göstererek somut fayda sağlayamaması
C
Büyük masraflara yol açması
D
Kalifiye personel gerektirmesi ve bunları bulma güçlüğü
E
Uzun zaman alması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının dış çevre değerlendirme unsurlarından biridir?

A
Politik ortam
B
Pazarlama
C
Organizasyonel yapı
D
Finansman
E
insan kaynakları
Soru 15

Stratejik yönetim alanının, tek bir tanıma dayandırılamayacağını ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Swayne
B
Heracleous
C
Taylor
D
Maslow
E
Mintzberg
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi birincil veri kaynaklardan biridir?

A
Anket
B
istatistikler
C
internet kaynakları
D
Kütüphane veri tabanları
E
Süreli yayınlar
Soru 17

Aşağıdakilerinden hangisi stratejik yönetimin özelliklerinden biri değildir?

A
Tepe yöneticilerinin bir fonksiyonu olması
B
Bir defaya mahsus bir yaklaşımın olmaması
C
Örgütün dış ve iç çevresini değerlendirmeye iilkan vermesi
D
Devamlı bir süreç olması
E
Geçmişe yönelik olması
Soru 18

Bir örgütün misyon ve vizyonunu gerçekleştirebilmesi için stratejik düşünmeyi kullanarak periyodik olarak atılacak adımlar dizisi geliştirme sürecine ne ad verilir?

A
Organizasyon
B
Stratejik planlama
C
Kontrol süreci
D
Koordinasyon
E
Politik ortam
Soru 19

I. Rakipler
II. Geri ödeme sistemleri
III. Hedef pazar
IV. Çalışan profil
Yukarıdakilerden hangileri dış çevre değerlendirme verileri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 20

Anket yolu ile gerçekleştirilen (ampirik) pazarlama araştırmaları yönteminin diğer bilgi toplama yöntemlerinden üstün olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiçbir faydası olmaması
B
Çabuk ve doğru bilgi sağlaması
C
Uygulamanın kolay olması
D
Hata yapma olasılığının iilkansız olması
E
Nicel özellik taşıması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x