Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Öğretmenler, kitaplar, din büyükleri ve toplum önderleri aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisinin kapsamındadır?

A
Otorite
B
Gelenekler
C
Deneme-yanılma
D
Bilimsel yöntem
E
Mantık yürütme
Soru 2

Yönetimsel anlamda epidemiyoloji aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaz?

A
Hastalara tanı konulması
B
Sağlık hizmetlerinin toplumun ihtiyaçlarına göre tasarlanması
C
Sağlık ve hastalığın dağılımı ve belirleyicilerinin incelenmesi
D
Hastalıklardan korunma ve hastalıkların kontrol altına alınması
E
Sağlık politikaları geliştirilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının izlediği risk faktörlerinden biri değildir?

A
Okur yazarlık düzeyi
B
Sağlıklı olma davranışları önündeki engellere dair görüşler
C
Düzenli sabah kahvaltısı yapma durumu
D
Fiziksel aktivite yapma durumu
E
Emniyet kemeri takma alışkanlığı
Soru 4

Deneysel araştırmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir.
B
Araştırmaya katılanlara herhangi bir müdahalede bulunulamaz.
C
Gruplara atanacak kişiler randomizasyon yöntemi ile seçilir.
D
Seçim yanlılığı ve karıştırıcı değişken etkisi minimize edilir.
E
Etik sorunlar nedeniyle yapılması her zaman mümkün olmayabilir. verilere
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kesikli örnektir?

A
Taburcu olan kişi sayısı
B
Yaş
C
Göz rengi
D
Ağırlık
E
Saç rengi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi anketin fiziksel özelliklerinden biri değildir?

A
Gereken yerlerde anketöre veya anketi yanıtlayanlara yol gösterici açıklamaların bulunması
B
Anket başlığının çok uzun olması
C
Sorulara verilecek yanıtların nasıl işaretleneceğinin açıkça belirtilmesi
D
Anketin basıldığı kağıt ve baskı kalitesinin, yapılan işin önem ve ciddiyeti ile uyumlu olması
E
Anketin görüşülenin gözünü korkutmayacak şekilde kısa, araştırma için gerekli veriyi toplayabilecek kadar da kapsamlı olması
Soru 7

Tıp bilgileri, hastalık özellikleri ve hasta tercihleri ile açıklanamayan tıbbi uygulama farklılıklarına ne ad verilir?

A
Mesleki özerklik
B
Heterojenlik
C
Arz tarafından oluşturulan talep
D
Ahlaki tehlike
E
Açıklanması zor farklılıklar
Soru 8

Gruplar, bölgeler veya ülkeler ile ilgili araştırma yapılmak istendiğinde aşağıdaki araştırma tasarımlarından hangisi kullanılır?

A
Vaka-kontrol araştırması
B
Randomize klinik deney
C
Ekolojik araştırma
D
Kohort araştırması
E
Vaka serileri
Soru 9

Örnek büyüklüğü hesaplarında en sık kullanılan güven düzeyi yüzde kaçtır?

A
5
B
10
C
50
D
90
E
95
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biridir?

A
Kota örnekleme
B
Sistematik örnekleme
C
Kolaycı örnekleme
D
Kartopu örnekleme
E
Amaçlı örnekleme
Soru 11

Bir hastanede yeni sunulması planlanan beslenme danışmanlık hizmeti konusunda hastaların beklentileri, hizmetin neleri kapsaması gerektiğini belirlemek için yapılacak bir araştırmada hastaneye gelen kişilerin örnek olarak seçilmesinde hangi örnekleme yöntemi kullanılmıştır?

A
Sistematik örnekleme
B
Tabakalı örnekleme
C
Kartopu örnekleme
D
Kolaycı örnekleme
E
Kota örnekleme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iki seçenekli nitel değişkenlere bir örnektir?

A
Hastaların kan grupları
B
Bir kentteki bir yıllık yağış durumu
C
Bir ilçedeki doğum yapan kadın sayısı
D
Kanser araştırmasında sağ kalıp kalmama
E
Ölçek üzerinde dört gruba ayrılmış beslenme yetersizliği derecesi
Soru 13

Plasebo etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yeni bir ilacın fiziksel olarak tedavi gücüdür.
B
Hastalara önceden verilen ilacın plasebo olduğu mutlaka söylenmelidir.
C
Bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma halidir.
D
Plasebo etkisinin insan vücudundaki fiziksel etki aşamaları tıp bilimince iyice aydınlatılmıştır.
E
Tıp araştırmalarıyla ilgisi olmayan ilaç endüstrisinin bir ticari deyimidir.
Soru 14

Bir araştırma verilerinin sıklık dağılımında ölçümlerin değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanırsa, en ortadaki ölçüm değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tepe değeri
B
Ortanca
C
Geometrik ortalama
D
Aritmetik ortalama
E
Varyans
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi seçilen ortağa göre yapılan kıyaslama çeşitlerinden biri değildir?

A
Rekabetçi kıyaslama
B
işletme içi kıyaslama
C
Performans odaklı kıyaslama
D
Fonksiyonel kıyaslama
E
Genel kıyaslama
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Kalite Standartları kapsamındaki ana başlıklardan biri değildir?

A
indikatör Yönetimi
B
Sağlık Hizmeti Yönetimi
C
Kurumsal Hizmet Yönetimi
D
Destek Hizmeti Yönetimi
E
Tesis Yönetimi
Soru 17

Dengeli Puan Cetveli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sürekli iyileştirme aracıdır.
B
Ölçme ve değerlendirme aracıdır.
C
Stratejik yönetim aracıdır.
D
Yönetim karar alma aracıdır.
E
Kıyaslama aracıdır.
Soru 18

Uzun süreli ve kapsamlı araştırmalarda araştırma sürerken, araştırmada rol alan kişileri ve ilgili kuruluşları düzenli olarak bilgilendirmek ve bilgilerini güncellemek amacıyla kullanılan iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araştırma özet dokümanı
B
ilan
C
Araştırma bülteni
D
Poster
E
Broşür ve duyurular
Soru 19

I. Basılı materyaller
II. Anketler
III. Önceden hazırlanmış raporlar
IV. Görüşmeler
Yukarıdakilerden hangileri araştırma raporu için bilgi derlenirken başvurulan birincil bilgi kaynaklarındandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran faktörlerden biri değildir?

A
Araştırma sonuçlarının duyurulması için hedefe yönelik mesajlar üretilmesi
B
Uygulayıcıların kendi ihtiyaçlarına cevap verecek olan araştırma sonuçlarını talep etmeleri
C
Araştırmacıların mevcut bulgularla kıyaslayarak yeni çözüm önerileri ortaya koymaları
D
Yöneticilerin farklı kaynaklardan aşırı bilgiyle yüklenmiş olmaları
E
Araştırmacıların uygulayıcılarla kişisel diyalog kurup güven tesis etmeleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x