Sağlık Hukuku 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Hukuku 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ayakta teşhis ve tedavi verilen özel sağlık kuruluşları arasında yer almaz?

A
Poliklinikler
B
Tıp merkezleri
C
Laboratuvarlar
D
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
E
Muayenehaneler
Soru 2

Hastanın bilgilerinin gizli tutulması hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu hak, hastaların kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesi sırasında da gözetilmelidir.
B
Hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin açıklanması, personelin cezai sorumluluğunu doğurur.
C
Araştırma amacıyla yapılan faaliyetlerde hastanın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın açıklanamaz.
D
Hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin açıklanması, personelin hukuki sorumluluğunu doğurur.
E
Hastanın sağlık bilgileri gizlilik kapsamında değerlendirilmez.
Soru 3

Hastanın tıbbi müdahaleye rızası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hastanın bilinci kapalı ise varsayılan rıza söz konusu olur.
B
Büyük ameliyatlarda hasta rızasını yazılı olarak vermek zorundadır.
C
Hasta, rızasını açıkladıktan sonra aydınlatılmalıdır.
D
Rıza açıklaması kural olarak örtülü olabilir.
E
insan kökenli biyolojik madde nakillerinde rızanın yazılı olması gerekir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hekimin haksız fiilden sorumluluğu için aranan koşullardan biri değildir?

A
Hastanın ayırtım gücü
B
Hekimin kusuru
C
Fiil ile zarar arasında nedensellik bağı
D
Hukuka aykırı fiil
E
Zarar
Soru 5

Kamu hastanesinde çalışan bir hekimin, görevinin sağladığı nüfuzu ve güveni kötüye kullanarak hastadan veya yakınlarından kendisine yarar sağlaması durumunda aşağıdaki suçlardan hangisi söz konusu olur?

A
Kamu görevlisinin ticareti
B
Yetkisiz hekimlik
C
irtikap
D
Suçu bildirmeme
E
Belgede sahtecilik
Soru 6

Tıp biliminin verilerine göre iyileştirilme olanağı bulunmayan ve acı çeken hastanın tıbbi yollarla öldürülmesini aktif bir şekilde sağlayan hekimin cezai sorumluluğu bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kasten adam öldürme suçu oluşur.
B
Taksirle öldürme suçu oluşur.
C
Görevi kötüye kullanma suçu oluşur.
D
insan üzerinde deneme suçu oluşur.
E
Hekimin cezai sorumluluğu doğmaz.
Soru 7

Hekimin tedavi amacı olmaksızın, hasta üzerinde gerçekleştirdiği bir cerrahi müdahalede aşağıdaki suçlardan hangisi söz konusu olur?

A
Taksirle yaralama
B
Doku ticareti
C
Suçu bildirmeme
D
Kasten yaralama
E
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Soru 8

Hastanın verilerinin hukuka aykırı olarak açıklanması suçu ve hekimin sır saklama yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hekim, bilirkişi olarak öğrendiği bilgileri sadece mahkemeye veya savcıya verebilir.
B
Verilerin açıklanmasına hastanın rızası, suçun oluşmasını engeller.
C
Hastanın adı, adresi ve hastalığın türü kişisel veri olarak kabul edilmez.
D
Hastanın muayene sonuçları kişisel veridir.
E
Hekimin sır saklama yükümlülüğü hastanın ölümünden sonra da devam eder.
Soru 9

Kamu hastanelerinde uygulanan olağan ve alışılagelmiş tıbbî yöntemlerin sebep olduğu zararlar bakımından idarenin sorumluluğu ne tür bir sorumluluktur?

A
Tehlike sorumluluğu
B
Kusur sorumluluğu
C
Sözleşmesel sorumluluk
D
Kusursuz sorumluluk
E
Özel hukuk sorumluluğu
Soru 10

Sağlık hizmetlerinin kamusal niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu hastaneleri kamu hukuku kurallarına göre kurulur.
B
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden kaynaklanan zararlarda idarenin sorumluluğu ortaya çıkar.
C
Tedavi için kamu hastanesine başvuran hasta ile kurum arasında sözleşmesel ilişki kurulur.
D
Sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti niteliği Anayasal bir esastır.
E
Kamu hastanesinde sağlık hizmeti sunan hekim kamu personeli konumundadır.
Soru 11

İdare hukukunda sorumluluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu görevlilerinin hizmet yürütürken verdikleri zararlar, kamu görevlisinin sadece kişisel sorumluğunu doğurur.
B
idarenin sorumluluğu idari bir işlemden kaynaklanabilir.
C
idarenin sorumluluğu idari bir sözleşmeden kaynaklanabilir.
D
idarenin sorumluluğu idari bir eylemden kaynaklanabilir.
E
idarenin gerçekleştirdiği faaliyetlerden sorumlu olması hukuk devleti ilkesinin gereğidir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde İdarenin hizmet kusurundan söz edilemez?

A
Gerekli durumlarda kamu görevlisinin müdahalesinin gecikmesi
B
Hizmetin gereken kalitede sunulmaması
C
Hizmet için gerekli personelin hazır bulundurulmaması
D
Kamu görevlisinin suç sayılan davranışı
E
Hizmetin sunulması için gerekli teşkilatın kurulmaması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaşayan kişilerden organ ve doku nakledilebilmesinin koşullarından biri değildir?

A
Vericinin çocuğunun bulunmaması
B
Verilecek organın hayat için zorunlu organlardan olmaması
C
Vericinin 18 yaşını doldurmuş olması
D
Vericinin ayırt etme gücüne sahip olması
E
Kısıtlı olan vericinin yasal temsilcisinin onayı
Soru 14

Organ nakli gerçekleştirecek hekimin aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Verici, organ ve doku alınmasının tıbbi ve psikolojik sonuçları hakkında aydınlatılmalıdır.
B
Hekim, organ ve doku nakline rızanın, nakil gerçekleşinceye kadar geri alınabileceğini açıklamalıdır.
C
Verici, organ ve doku alınmasının yaratabileceği tehlikeler hakkında aydınlatılmalıdır.
D
Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin bilgi sahibi olmasının sağlanması gerekir.
E
Akıl ve ruhi durumu itibariyle nakle kendisi karar veremeyecek olanlar aydınlatılmaz; onların yerine hekim karar verebilir.
Soru 15

Akraba dışı canlıdan organ nakli için aşağıdakilerden hangisinin izni aranır?

A
il Sağlık Müdürlüğü’nün
B
Etik Komisyonu’nun
C
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın
D
Sağlık Bakanlığı’nın
E
Mahkeme’nin
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Organ ve Doku Nakli Kanununda düzenlenmemiştir?

A
Göz ve benzeri çift organlardan birinin nakli
B
Kalp nakli
C
Cesetten organ nakli
D
Yenilenebilir doku nakli
E
Saç ve deri aşılanması
Soru 17

Türkiye’de ilaç üretimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üretilmesine izin verilen ilaçların isimleri Resmi Gazete’de ilan edilir.
B
ilaç üretmeye ve bu amaçla laboratuvar ve fabrika kurmaya sadece gerçek kişiler yetkilidir.
C
ilaç üreten laboratuvar ve fabrikalar, Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenir.
D
ilacın fiyatının ve isminin Bakanlık tarafından uygun bulunması gerekir.
E
Üretilecek bir ilaca izin almak için öncelikle Sağlık Bakanlığı’na başvurulmalıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ilaç kullanımının amaçları arasında yer almaz?

A
Hastalıklardan korunma
B
Tanı
C
Vücudun fizyolojik bir fonksiyonunu düzeltme
D
Doğada bulunan etken maddelerin keşfi
E
Tedavi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ilacın, piyasaya sürülmesi sırasında taşıması gereken niteliklerden biri değildir?

A
ilacın nasıl kullanılacağı ile fiyatının yazılmış olması
B
Kullanım kılavuzunda, ilacın yapıldığı laboratuvarın adı ve adresinin yazılmış olması
C
Reçetesiz satılmasına izin verilmeyen ilaçların reklamının yapılmış olması
D
Dış ambalajı üzerinde ruhsat sahibinin yazılmış olması
E
Ruhsat numarasının bulunması
Soru 20

Aşağıdaki hallerden hangisinde ilaç üreticisinin hukuki sorumluluğu doğmaz?

A
ilacın hatalı paketlenmesi sebebiyle kullanıcının zarar görmesi
B
ilacın yanlış bileşim içermesi sebebiyle zarar doğması
C
ilaçtaki hata sebebiyle zarar doğması
D
ilacın, kullanıcı tarafından hatalı saklanması sebebiyle zarar doğması
E
Eksik veya yanlış kullanım talimatı sebebiyle zarar doğması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x