Sağlık Hukuku 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Hukuku 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sözleşme kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
irade beyanlarının yazılı olması zorunludur.
B
iki taraflı hukuki işlemdir.
C
Öneri, sözleşmenin kurulması maksadıyla taraflardan birinin teklifini içeren ve karşı tarafa yöneltilen irade beyanıdır.
D
Sözleşmedeki irade beyanlarının birbirine uygun olması gerekir.
E
Belirli bir hukuki sonuca yönelik yapılır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hukukuna ilişkin Türkiye’de gerçekleştirilen yasal düzenlemelerden biridir?

A
Avrupa Statü Sözleşmesi
B
Doktor Hakları Kanunu
C
Amsterdam Bildirgesi
D
insan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
E
ilaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
Soru 3

Kamu yararı sebebi ile temel hak ve özgürlüklerin smırlandırılmasının sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakkı koruma
B
Hakkın özüne dokunmama
C
Hakkı düzenleme
D
Hakkı çerçeveleme
E
Hakka müdahale etmeme
Soru 4

Kanun teklifi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cumhurbaşkanı tarafından yapılan kanun önerisidir.
B
Bakanlıklar tarafından yapılan kanun önerisidir.
C
Bakanlar Kurulu tarafından yapılan kanun önerisidir.
D
Halk tarafından yapılan kanun önerisidir.
E
Milletvekilleri tarafından yapılan kanun önerisidir.
Soru 5

Aşağıdaki durumlardan hangisinde hekimin vekaletsiz iş görmeden kaynaklanan sorumluluğu söz konusudur?

A
Hekimin, hastanın ya da yakınının talebi olmaksızın hastaya acil olarak tıbbi müdahalede bulunmasında
B
Hekimin muayenehanesine getirilen çocuğu muayene edip, ilaç yazmasında
C
Hekimin yeni geliştirilen bir yöntemi hastanın onayı ile hastaya uygulamasında
D
Hekimin hastanın talebi üzerine estetik ameliyat yapmasında
E
Hekimin muayenehanesine gelen hastaya nöbetten yeni çıkmış olmanın vermiş olduğu yorgunlukla yanlış ilaç yazmasında
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunun konusunu oluşturmaz?

A
Alzheimer hastası 90 yaşındaki kadın
B
Kanser hastası çocuk
C
Anne rahmindeki cenin
D
Parkinson hastası 65 yaşındaki erkek
E
Şeker hastası 18 yaşındaki genç
Soru 7

Hekim A, yeni geliştirdiği bir yöntemle ilgili olarak 15 yaşındaki B üzerinde deney yapmak istemektedir.
Buna göre, yapılacak uygulamanın suç teşkil etmemesi için alınması gereken rıza/onam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vasisinin yazılı onayının alınması gerekir.
B
Deneyin yapılacağı hastanenin onayı ve rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının alınması gerekir.
C
Sadece çocuğun ana ve babasının sözlü rızasının alınması gerekir.
D
Çocuğun ana ve babasının yazılı rızasının yanı sıra ilgili klinik şefinin onayının alınması gerekir.
E
Sadece rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının alınması gerekir.
Soru 8

Kişinin, hukuk düzeni tarafından kabul görmeyen davranışlarına ne ad verilir?

A
Sözleşme
B
Ceza
C
Yaptırım
D
Haksız fiil
E
Hukuka uygun fiil
Soru 9

Hasta ile muayenehane sahibi hekim arasında tıbbi uygulama bedeli olan 5.600 TL konusunda uyuşmazlık çıkmıştır.
Buna göre, hastanın hekim aleyhine açacağı davada görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağır Ceza Mahkemesi
B
Asliye Ceza Mahkemesi
C
iş Mahkemesi
D
Asliye Ticaret Mahkemesi
E
Tüketici Mahkemesi
Soru 10

Ölümcül hastaların veya ölmek üzere olanların (sona ermek üzere olan hayatın), hastalığına ve ölüm sürecine aktif etkide bulunmak suretiyle sürecin kısaltılmasına ne ad verilir?

A
Kasten öldürme
B
Pasif ötanazi
C
intihara alenen teşvik
D
Aktif ötanazi
E
Kasten yaralama
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sağlık hizmetlerine ilişkin görevlerinden biri değildir?

A
Sağlık hizmeti veren özel tedavi kuruluşlarının denetimi
B
Koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlanması
C
Tıbbi yardımda bulunulması
D
Sağlık sektöründeki teknolojik yeniliklerin takip edilmesi
E
Sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi
Soru 12

B kanser hastasıdır ve bu konuda tedavi görmektedir. B'nin arkadaşı C, B'nin doktoru olan A'ya tedavi hakkında bilgi almak için başvurmuştur. Doktor A, B'nin izni olmadan tedavi ile ilgili tüm bilgileri ve ilaç isimlerini vermiştir.
Buna göre, A’mn ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel belgede sahtecilik suçunu işlemiştir.
B
Verileri hukuka aykırı olarak verme suçunu işlemiştir.
C
Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir.
D
Resmi belgede sahtecilik suçunu işlemiştir.
E
Herhangi bir suç işlememiştir.
Soru 13

Doktor A, 10 yaşındaki B’nin üzerinde yeni bir ilacı denemek istemektedir. Bunun için B’nin onayını almış ancak B’nin anne babasına haber vermemiştir, ilacın formülünün çalınmasından endişelendiği için söz konusu ilacın B’ye uygulanması ile ilgili herhangi bir başka kimseye haber de vermeden ilacı B’ye her gün iki doz olmak üzere 1 ay boyunca uygulamış ve B’nin hastalığı iyileşmiştir.
Buna göre, A’nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
insan üzerinde deney ve deneme suçunu işlemiştir.
B
Taksirle yaralama suçunu işlemiştir.
C
Taksirle öldürmeye teşebbüs etmiştir.
D
Kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir.
E
B iyileştiğine göre herhangi bir suç işlememiştir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezalarından biri değildir?

A
Kınama cezası
B
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
C
Hapis cezası
D
Aylıktan kesme cezası
E
Memurluktan çıkarma cezası
Soru 15

Devlet hastanesinde yapılan ameliyat sırasında hastaya oksijen yerine karbondioksit gazı verilmesi sonucu meydana gelen ölüm olayında idarenin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hizmetin geç işlemesi nedeni ile sorumludur.
B
Hizmetin kötü işlemesi nedeni ile sorumludur.
C
Tehlike ilkesi sebebi ile sorumludur.
D
Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi sebebi ile sorumludur.
E
idare sağlık hizmetlerinden kusursuz sorumludur.
Soru 16

Devlet hastanesinde doktor olan A, sınava geç kaldığı için sınava giremeyen B’nin mazeret sınavına girebilmesini temin etmek amacıyla aslında B hasta olmamasına rağmen B’nin grip olduğu ve 3 gün istirahat etmesinin uygun olduğu yönünde rapor vermiştir.
Buna göre, A'nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel belgede sahtecilik suçunu işlemiştir.
B
Görevi ihmal suçunu işlemiştir.
C
Resmi belgede sahtecilik suçunu işlemiştir.
D
Özel belgede sahtecilik suçuna teşebbüs etmiştir.
E
Herhangi bir suç işlememiştir.
Soru 17

İdarenin kamu hizmetlerinin kuruluşundaki, işleyişindeki ve ilgili kamu görevlisi üzerindeki gözetim ve denetim görevini yerine getirememesindeki nesnel ve anonim nitelikteki kusuruna ne ad verilir?

A
Yardımcı şahısların eylemlerinden doğan kusursuz sorumluluk
B
Salt kişisel kusur
C
Kişisel kusur
D
Hizmet kusuru
E
Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?

A
ilgilinin rızası
B
Meşru savunma
C
Haksız tahrik
D
Görevin ifası
E
Hakkın kullanılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kusura dayanan haksız fiilin unsurlarından biri değildir?

A
Kusur
B
Zarar
C
Uygun illiyet bağı
D
Fiil (davranış)
E
Onay
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x