Sağlık Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilinen ilk uluslararası sağlık konferansı nerede toplanmıştır?

A
Paris
B
New York
C
Ankara
D
Londra
E
Tokyo
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hukukuna ilişkin sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Adli Tıp Uzmanları Derneği
C
Kızılay
D
Türk Böbrek Vakfı
E
Yeşilay
Soru 3

Sağlık hizmetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeler sadece yönergelerle düzenlenebilir.
B
Sağlık hizmetlerinden yararlanmada herkes eşittir.
C
Sağlık hizmetleri vatandaşa sunulur. gelire bağlı olarak
D
Sağlık hizmetleri vatandaşa sunulur. statüye bağlı olarak
E
Sağlık hizmetleri girişimidir. sadece özel sektör
Soru 4

Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye iade edilen kanunun aynı çoğunlukla kabul edilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bu kanunlar, Adalet Bakanlığı'nca yayımlanır.
B
Bu kanunlar, Resmi Gazete'de yayımlanır.
C
Bu kanunlar, Bakanlar Kurulu'nun incelemesine alınır.
D
Bu kanunlar hemen Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir.
E
Bu kanunlar, tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilebilir.
Soru 5

Bakanlar Kurulu tarafından yapılan kanun önerisine “ ________ ”, milletvekilleri tarafından yapılan kanun önerisine “ ________ ” adı verilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
kanun önerisi / kanun önergesi
B
kanun önerisi / kanun taslağı
C
kanun taslağı / kanun teklifi
D
kanun tasarısı / kanun teklifi
E
kanun teklifi / kanun taslağı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Lizbon Bildirgesi'ne konu olan hasta haklarından biri değildir?

A
Hekimini özgürce seçme hakkı
B
Tıp alanında meydana gelen tüm teknolojik yeniliklerden yararlanma (zorunluluğu) hakkı
C
Uygun bir dinî temsilcinin yardımı da dâhil olmak üzere ruhi ve manevi teselliyi kabul veya reddetme hakkı
D
Hiçbir dış etki altında kalmadan özgürce klinik ve etik kararlar verebilen bir hekim tarafından bakılma hakkı
E
Yeterli bilgiyi aldıktan sonra tedaviyi kabul veya reddetme hakkı
Soru 7

__________ denildiğinde “kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini özgürce geliştirmesini temin eden varlıkların tümü üzerindeki haklar” anlaşılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Pasif haklar
B
Sosyal haklar
C
Hasta hakları
D
Ekonomik haklar
E
Kişilik hakları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı olma kapsamında yer almaz?

A
Sakatlığın olmayışı
B
Hastalıklardan uzak olma
C
Fiziksel ve ruhsal açıdan iyi durumda olma
D
Ekonomik açıdan çok iyi durumda olma
E
Psikolojik ve sosyal açıdan bir sıkıntının olmaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Bali Bildirgesi'nde yer alan haklardan biri değildir?

A
Kendi kaderini belirleme hakkı
B
Bilgilendirme hakkı
C
Yasal ötenazi hakkı
D
Kaliteli tıbbi bakım hakkı
E
Seçim yapma hakkı (özgürlüğü)
Soru 10

Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi'nin, biyoetik sözleşmesi hazırlanmasına ilişkin tavsiye kararı doğrultusunda Avrupa Konseyi bünyesinde 4 Nisan 1997 yılında imzaya açılan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Statüsü Sözleşmesi
B
Lizbon Bildirgesi
C
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından insan Hakları ve insan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (insan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi)
D
Amsterdam Bildirgesi
E
Bali Bildirgesi
Soru 11

Kişinin yakalanmış olduğu hastalıktan kurtulması ya da bu hastalığın olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi için hekim tarafından yapılan müdahaleler yanında, kişideki anormal veya eksik birtakım fiziki özelliklerin giderilmesi amacıyla yapılanların da “ ________ ” niteliği taşıdığı görülmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tıbbi müdahale
B
aydınlatılmış onam
C
hizmet sözleşmesi
D
tetkik
E
araştırma
Soru 12

Hekim tarafından azami derecede özenin gösterilmesi, tıbbi müdahalenin hatasız yapılmasına rağmen yapılan müdahale sonucu meydana gelebilecek muhtemel daimi veya geçici yan etkiler hakkında hastanın aydınlatılmasına ne ad verilir?

A
Geçici aydınlatma
B
Riziko (risk) aydınlatması
C
Otonomi aydınlatması
D
Muayene aydınlatması
E
Güvenlik aydınlatması
Soru 13

I. Devletin, sağlık hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini başka organlara devretmesi gerekir.
II. Devletin, kişilere sağlık hizmetlerine eşit erişim iilkânı sağlaması gerekir.
III. Devletin, kişilerin sağlığına zarar
verecek sosyal ve toplumsal
zorlanmaların önüne geçmesi gerekir.
IV. Vatandaşa sağlık hakkı tanınması ve sağlık hizmeti sunulması sosyal devletin gereğidir.
Devletin sağlık hizmetlerindeki yükümlülükleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

I. Tabip
II. Diş tabibi
III. Ebe
IV. Hemşire
Yukarıdakilerden hangileri sağlık mesleği mensuplarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

__________, tıp mesleğini icraya yetkili bir kişi tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak tedavi amacına yönelik gerçekleştirilen her türlü faaliyeti ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Aydınlatılmış onam
B
Hizmet sözleşmesi
C
Tıbbi müdahale
D
Tetkik
E
Tıbbi güvenlik
Soru 16

__________ tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Öneri
B
Arz
C
Sözleşme
D
Talep
E
Teklif
Soru 17

I. Sözleşme
II. Zarar
III. Kusur
IV. Uygun illiyet bağı
Yukarıdakilerden hangileri hekimin hukuki sorumluluğunun doğmasının şartlarındandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

En genel anlamıyla bir edimi yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir?

A
Borç
B
Alacak
C
ifa
D
icap
E
Kabul
Soru 19

__________, hiçbir unsuru itibariyle ya da kısmen herhangi bir kanun hükmüyle düzenlenmemiş olabileceği gibi kanunun başka sözleşme tipleri bakımından öngördüğü unsurların kanunun öngörmediği bir tarzda bir araya gelmesi şeklinde de olabilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kelepçeleme sözleşmesi
B
icaba davet
C
Öneri
D
Atipik sözleşme
E
Tipik sözleşme
Soru 20

I. Sadakat ve özen borcu (işi gereği gibi ifa)
II. işi bizzat yapma borcu (kural olarak)
III. Müvekkilin talimatına uygun hareket etme borcu (yükümlülüğü)
IV. Hesap verme borcu
Yukarıdakilerden hangileri vekâlet sözleşmesinde vekilin borçlarındandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x