Sağlık Kurumları Mevzuatı 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Kurumları Mevzuatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişinin ruhen ve bedenen iyilik halinde olması amacıyla çıkarılan, yasal düzenlemeler ile çeşitli yasal düzenlemelerde yer alan ve sağlık ile ilgili hükümlerden oluşan mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim mevzuatı
B
Yönetim mevzuatı
C
Sosyal mevzuat
D
Sağlık mevzuatı
E
Yazısız kaynaklar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi finansal bilginin kullanıldığı alanlardan biri değildir?

A
Her bir varlığın görselliğinin değerlendirilmesi
B
Her bir varlığın yönetiminin değerlendirilmesi
C
işlemlerin verimliliğinin değerlendirilmesi
D
işlemlerin etkililiğinin değerlendirilmesi
E
işlemlerin planlar çerçevesinde yürüyüp yürümediğinin kontrolü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Genel Sağlığın Korunması Kanunu” anlamına gelmektedir?

A
Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu
B
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C
Organ ve Doku Alınması Hakkında Kanun
D
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
E
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilçe/belde hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen hizmetlerden biri değildir?

A
Doğum hizmetleri
B
Muayene ve tedavi hizmetleri
C
Ayaktan ve tıbbi yatarak müdehale hizmetleri
D
Koruyucu sağlık hizmetleri
E
177 hizmetleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ihale yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında alman bedele ne ad verilir?

A
Sigorta bedeli
B
Geçici teminat
C
Gelir vergi
D
Kesin teminat
E
ihale katılım bedeli
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerden biri değildir?

A
Planlanan tedavinin gerçekleştirilebilirliğini ve maliyetini dikkate almak
B
Doğru teşhise dayanmak
C
Tek ilaç kullanımını benimsetmek
D
Uygun ilacı seçmek
E
Tedavi başarısını değerlendirmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu sektöründe görevli sağlık çalışanlarına yasak olan fiil ve davranışlardan biri değildir?

A
Grev yapmak
B
Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak
C
Hediye almak
D
Salgın hastalıklar konusunda bilgi vermek
E
Gizli bilgileri açıklamak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak
B
Yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak
C
Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak
D
Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki tıbbi kurtarma ve acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak
E
Çevre sağlığı, okul sağlığı ve işyeri sağlık hizmetleri gibi hizmetleri yürütmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarının istihdam edildiği statülerden biridir?

A
Devlet memuru ve geçici personel
B
Sözleşmeli personel ve geçici personel
C
Devlet memuru ve işçi
D
Devlet memuru ve sözleşmeli personel
E
Sözleşmeli personel ve işçi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ihale sözleşmesi imzalanması konusundaki mücbir sebepler arasına girmez?

A
Kanuni grev
B
Kanuni lokavt
C
Genel salgın hastalık
D
Doğal afetler
E
Genel seferberlik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bir ihale işlem dosyasında ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden çıktısı almanlar dâhil, bulunması gereken belgelerden biri değildir?

A
ihale komisyonu tarafından sunulan başvuru ve tekliflerin listesi
B
Aday ve istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler
C
ilan ve davet metinleri
D
ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli
E
ihale komisyonu tutanak ve kararları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerden biri değildir?

A
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar
B
Kamu idarelerinde çalışanlar
C
Yabancı ülke vatandaşları
D
isteğe bağlı sigortalı olan kişiler
E
Hizmet akdine tabi olanların veya kamu idarelerinde çalışanların dışında kalan ve sigortalı sayılmayanlar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi triyaj renk kodlamasında kırmızı rengin ikinci kategorisinde yer almaktadır?

A
Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı
B
Devam eden veya uzamış nöbet
C
Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu
D
65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta
E
Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ihalelerde kabul edilecek değerler arasında yer almaz?

A
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri
B
Bankalar tarafından verilen teminat mektupları
C
Özel finans kurulularınca verilen teminat mektupları
D
Tedavüldeki döviz
E
Tedavüldeki Türk parası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin tekel olmaktan çıkarılıp belli standartlara uygun farklı hizmet sunucuların yarışmasının sağlanması ilkesine dayanmaktadır?

A
Sürdürülebilirlik
B
Desantralizasyon
C
Güçler ayrılığı
D
Katılımcılık
E
Hizmette rekabet
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hava ambulans görevlendirilmesini düşündüren anatomik ve fizyolojik bulgulardan biridir?

A
Olay yerine sağlık personelinin hızlı ulaşımının gerekli olmaması
B
Solunum arresti veya apne olması
C
Aynı anda birden fazla hasta ve yaralının taşınması gereken durumların olması
D
Hastaya karadan ulaşımın 15 dakika veya daha fazla sürmesi
E
Afet gibi olağan dışı durumların olmaması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programının ana başlıklarından biri değildir?

A
Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası
B
Bilgi ve beceri ile donanmış çalışan insan gücü
C
Sistem desteği yapmayan eğitim ve bilim kurumlan
D
Planlayıcı ve denetleyici sağlık bakanlığı
E
Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarılmaya sebebiyet veren özürsüz olarak bir yıl içinde toplam göreve gelmeme gün sayısıdır?

A
20
B
18
C
15
D
13
E
10
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde asalet tasdiki gereklidir?

A
Mevsimlik işçi
B
Geçici personel
C
Aday memur
D
Sözleşmeli personel
E
işçi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sağlık durumu ile ilgili bilgi alma haklarından biri değildir?

A
Yabancı hastalar hakkında genel bilgi istemek
B
Kayıtların düzeltilmesini istemek
C
Anlaşılır usulde bilgi almak
D
Bilgi verilmesini yasaklamak
E
Genel olarak bilgi istemek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x