Sağlık Kurumları Mevzuatı 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Kurumları Mevzuatı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlık kurumlan, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli hakkında çok sayıda kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası anlaşma, tüzük, yönetmelik, tebliğ, yönerge, genelge vb. gibi hukuki belgelerden oluşan hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık Yönetmeliği
B
Genel Sağlık Hükümleri Mevzuatı
C
Sağlık Mevzuatı
D
Sağlık İşletmeciliği
E
Sağlık Kurumlan Yönetmeliği
Soru 2

Türkiye’de kamu sağlığıyla ilgili çıkarılmış eski kanunlar arasında en kapsamlısı olan Genel Sağlığın Korunması Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1930
B
1952
C
1974
D
1980
E
1985
Soru 3

İyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamak amacıyla 24.03.2000 tarihinde aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisi yürürlüğe girmiştir?

A
Kozmetik Yönetmeliği
B
Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
C
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
D
Kozmetik Kanunu
E
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Soru 4

Türkiye’de sağlık hizmetleriyle ilgili temel işleyişi düzenlemek amacıyla 15.05.1987 tarih ve 19461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak çıkartılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
B
3359 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
C
3359 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
D
3960 Sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu
E
3960 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
Soru 5

Türkiye’de yürürlükte olan Anayasa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı anayasadır.
B
Anayasanın değiştirilme hükümleri 175 . maddede yer almaktadır.
C
Anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi hazırlamıştır.
D
Halkoylaması ile kabul edilmiştir.
E
Katı bir anayasadır.
Soru 6

Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen (onaylanan) kanun kaç gün içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanmak zorundadır?

A
15
B
30
C
45
D
60
E
90
Soru 7

Akdeniz ülkelerinde yaygın olduğu için, Akdeniz anemisi olarak da bilinen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortak hücre anemisi
B
Talasemi
C
Anemi
D
Lösemi
E
Akciğer kanseri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre büyük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarından biridir?

A
Tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar
B
Ayakta tedavi merkezleri
C
Bakımevleri ve huzurevleri
D
ÜnI versite hastaneleri ve klinikleri
E
Acil yardım ve ilk yardım merkezleri
Soru 9

Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüzük
B
Doktrin
C
Örf
D
içtihat
E
Yazılı hukuk
Soru 10

Devletin yetkili organları tarafından konulmuş yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

A
Negatif Hukuk
B
Normlar Hiyerarşisi
C
Doktrin
D
Pozitif Hukuk
E
Kanun Bütünlüğü
Soru 11

Tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, banyolu ve tuvaletli hasta odası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel oda
B
Birinci sınıf oda
C
ikinci sınıf oda
D
Üçüncü sınıf oda
E
Dördüncü sınıf oda
Soru 12

Sağlık kuruluşlarına verdikleri her bir hizmet için ayrı ayrı ödemenin yapıldığı ödeme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişi başına ödeme
B
Gün başına ödeme
C
Sabit bütçe
D
Vaka başına ödeme
E
Fatura bedelinin ödenmesi
Soru 13

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 81 . maddesinde alınacak prim oranları belirtilmektedir. Kanuna göre genel sağlık primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancın yüzde kaçıdır?

A
12,5
B
10
C
5
D
2,5
E
1
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesinde emekli devlet memurlarının yararlandığı sosyal güvenlik hizmetidir?

A
Bağ-Kur
B
SSK
C
Emekli Sandığı
D
SGK
E
Yeşil Kart
Soru 15

Ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı, hastaların yataklı tedavi kurumlarında ilk müracaat üniteleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim ve araştırma hastaneleri
B
Gün hastanesi
C
Özel dal hastaneleri
D
Poliklinikler
E
Servis hizmetleri
Soru 16

Sağlık Bakanlığının politikalarına ve hedeflerine uygun olarak temel sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık Meslekleri Kurulu
B
Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
C
Türk Halk Sağlığı Kurulu
D
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
E
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Soru 17

Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmeti kullanım verisi toplamak ve bu verilere dayanarak faturalama işlemini gerçekleştirmek amacıyla kurulan elektronik bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
SUT
B
MEDULA
C
SGK
D
GSS
E
HBS
Soru 18

Devlet birimleri tarafından düzenlenen, empoze edilen veya kontrol edilen bir risk paylaşım şekli olarak tanımlanabilen finansman tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıbbi tasarruf hesabı
B
Genel vergiler
C
Cepten yapılan ödemeler
D
Özel sağlık sigortası
E
Sosyal sağlık sigortası
Soru 19

Sağlık Bakanlığının sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere 11 üye ile müsteşar ve yardımcılarından oluşan kurula ne ad verilir?

A
Tıpta Uzmanlık Kurulu
B
Sağlık Meslekleri Kurulu
C
Sağlık Politikaları Kurulu
D
Türk Halk Sağlığı Kurulu
E
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi polikliniklerde bulunması zorunlu tıbbi hizmet birimlerinden biri değildir?

A
Hasta muayene odası
B
Hasta bekleme salonu
C
Bebek emzirme ve bakım odası
D
Acil ünitesi
E
Arşiv birimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x