Sağlık Kurumları Mevzuatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumları Mevzuatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin tekel olmaktan çıkarılıp belli standartlara uygun farklı hizmet sunucuların yarışmasının sağlanması ilkesine dayanmaktadır?

A
Katılımcılık
B
Desantralizasyon
C
Güçler ayrılığı
D
Sürdürülebilirlik
E
Hizmette rekabet
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kamu sektöründe görevli sağlık çalışanlarının sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunmamalarını kapsayan ödev ve sorumluluğudur?

A
Davranış ve işbirliği
B
Kişisel sorumluluk ve zarar
C
Yurt dışında davranış
D
Tarafsızlık ve devlete bağlılık
E
Sadakat
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ihale sözleşmesi imzalanması konusundaki mücbir sebepler arasına airmez?

A
Genel salgın hastalık
B
Genel seferberlik
C
Kanuni grev
D
Doğal afetler
E
Kanuni lokavt
Soru 4

Türkiye’de Bağ-Kur hangi yılda çıkarılan kanunla kurulmuştur?

A
1971
B
1975
C
1968
D
1965
E
1978
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerden biri değildir?

A
Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar
B
Kamu idarelerinde çalışanlar
C
isteğe bağlı sigortalı olan kişiler
D
Yabancı ülke vatandaşları
E
Hizmet akdine tabi olanların veya kamu idarelerinde çalışanların dışında kalan ve sigortalı sayılmayanlar
Soru 6

İhaleye katılacak isteklilerin yazılı ve imzalı olarak; ihale dokümanını tamamen okuyup kabul ettiklerini belirttikleri, sundukları bedeli rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazdıkları, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayan ve üzerinde yetkili kişilerin adı, soyadı veya ticaret unvanı ve imzası bulunan belgelere ne ad verilir?

A
Ön yeterlilik belgesi
B
Teklif mektubu
C
Değerlendirme yazısı
D
Başvuru formu
E
ihale dosyası
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de aile hekimliği pilot uygulamasının ilk olarak yapıldığı ildir?

A
Ankara
B
Bursa
C
Eskişehir
D
Düzce
E
İzmir
Soru 8

Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazılı hukuk
B
Örf
C
Doktrin
D
Tüzük
E
içtihat
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kan ve Kan Ürünleri Kurulunda bulunan kişi sayısıdır?

A
7
B
6
C
5
D
4
E
3
Soru 10

Sağlık Bakanlığının sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere 11 üye ile müsteşar ve yardımcılarından oluşan kurula ne ad verilir?

A
Türk Halk Sağlığı Kurulu
B
Sağlık Meslekleri Kurulu
C
Tıpta Uzmanlık Kurulu
D
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
E
Sağlık Politikaları Kurulu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi triyaj renk kodlamasında kırmızı rengin ikinci kategorisinde yer almaktadır?

A
65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta
B
Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu
C
Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı
D
Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı
E
Devam eden veya uzamış nöbet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarının istihdam edildiği statülerden biridir?

A
Devlet memuru ve işçi
B
Devlet memuru ve sözleşmeli personel
C
Sözleşmeli personel ve geçici personel
D
Devlet memuru ve geçici personel
E
Sözleşmeli personel ve işçi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kamu sektöründe görevli sağlık çalışanlarına yasak olan fiil ve davranışlardan biri değildir?

A
Hediye almak
B
Salgın hastalıklar konusunda bilgi vermek
C
Gizli bilgileri açıklamak
D
Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak
E
Grev yapmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerden biri değildir?

A
Tedavi başarısını değerlendirmek
B
Uygun ilacı seçmek
C
Tek ilaç kullanımını benimsetmek
D
Planlanan tedavinin gerçekleştirilebilirliğini ve maliyetini dikkate almak
E
Doğru teşhise dayanmak
Soru 15

İhale yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında alman bedele ne ad verilir?

A
Geçici teminat
B
Gelir vergi
C
ihale katılım bedeli
D
Kesin teminat
E
Sigorta bedeli
Soru 16

Türkiyede hasta hakları yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1998
B
1997
C
1995
D
1993
E
1990
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hava ambulans görevlendirilmesini düşündüren anatomik ve fizyolojik bulgulardan biridir?

A
Olay yerine sağlık personelinin hızlı ulaşımının gerekli olmaması
B
Aynı anda birden fazla hasta ve yaralının taşınması gereken durumların olması
C
Hastaya karadan ulaşımın 15 dakika veya daha fazla sürmesi
D
Solunum arresti veya apne olması
E
Afet gibi olağan dışı durumların olmaması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki tıbbi kurtarma ve acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak
B
Çevre sağlığı, okul sağlığı ve işyeri sağlık hizmetleri gibi hizmetleri yürütmek
C
Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak
D
Yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak
E
Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarılmaya sebebiyet veren özürsüz olarak bir yıl içinde toplam göreve gelmeme gün sayısıdır?

A
20
B
18
C
15
D
13
E
10
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir ihale işlem dosyasında ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre EKAP üzerinden çıktısı almanlar dâhil, bulunması gereken belgelerden biri değildir?

A
Aday ve istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler
B
ihale komisyonu tutanak ve kararları
C
ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli
D
ilan ve davet metinleri
E
ihale komisyonu tarafından sunulan başvuru ve tekliflerin listesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x