Sağlık Kurumları Mevzuatı 2016-2017 Vize Sınavı

Sağlık Kurumları Mevzuatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anayasamızın dördüncü kısmında aşağıdaki hükümlerden hangisi yer almaktadır?

A
Temel hak ve hürriyetler
B
Mali ve ekonomik hükümler
C
Devletin şekli
D
Ödevler
E
Diğer hükümler
Soru 2

Türkiye'de anayasanın değiştirilmesine ilişkin usul aşağıdaki maddelerden hangisine göre belirlenmiştir?

A
175
B
146
C
87
D
11
E
7
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi büyük miktarda atık üreten kuruluşlardandır?

A
Diyaliz merkezleri
B
Dispanserler
C
Rehabilitasyon merkezleri
D
Doğum hastaneleri
E
Hayvan hastaneleri
Soru 4

Kan ve kan ürünleri kurulu kaç üyeden oluşur?

A
3
B
5
C
7
D
9
E
11
Soru 5

Sağlık kurumlan, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli hakkında çok sayıda kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası antlaşma, tüzük, yönetmelik, tebliğ, yönerge, genelge vb. gibi hukuki belgelerden oluşan hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel Sağlık Hükümleri Mevzuatı
B
Sağlık Yönetmeliği
C
Sağlık işletmeciliği
D
Sağlık Kurumlan Yönetmeliği
E
Sağlık Mevzuatı
Soru 6

Türkiye’de kamu sağlığıyla ilgili çıkarılmış eski kanunlar arasında en kapsamlısı olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1930
B
1952
C
1974
D
1980
E
1985
Soru 7

Elde edilmek istenen kan bileşenlerinin özel bir cihaz kullanılarak ayrıştırılması işlemine ne ad verilir?

A
Transfüzyon
B
Aferez
C
Transformasyon
D
Donör
E
Donasyon
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun kapsadığı kurumlardan biri değildir?

A
Özel hukuk tüzel kişiler
B
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
C
Milli Savunma Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
E
Gerçek kişiler
Soru 9

Türkiye Cumhuriyeti’nin yasama organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay
B
Anayasa Mahkemesi
C
Cumhurbaşkanı
D
Türkiye Büyük Millet Meclisi
E
Yargıtay
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisine göre en alt basamakta yer alır?

A
Tüzük
B
Yönetmelik
C
Anayasa
D
Kanun Hükmünde Kararname
E
Kanun
Soru 11

Sağlıkta dönüşüm programı öncesinde esnaflar aşağıdakilerden hangi sosyal güvenlik hizmetinden faydalanmıştır?

A
SGK
B
SSK
C
Özel sigorta
D
Emekli sandığı
E
Bağkur
Soru 12

Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmeti kullanım verisi toplamak ve bu verilere dayanarak faturalama işlemini gerçekleştirmek amacıyla kurulan elektronik bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
SGK
B
SUT
C
MEDULA
D
GSS
E
HBS
Soru 13

Ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı hastaların yataklı tedavi kurumlarında ilk müracaat ettikleri üniteler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reanimasyon hizmetleri
B
Yoğun bakım üniteleri
C
Servis hizmetleri
D
Ameliyathane hizmetleri
E
Poliklinik
Soru 14

Devlet birimleri tarafından düzenlenen, empoze edilen veya kontrol edilen bir risk paylaşım şekli olarak tanımlanabilen finansman tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel sağlık sigortası
B
Genel vergiler
C
Cepten yapılan ödemeler
D
Sosyal sağlık sigortası
E
Tıbbi tasarruf hesabı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlardan biri değildir?

A
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
B
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
C
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü
D
Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
E
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Soru 16

Yüksek sağlık şûrasının kaç üyesi vardır?

A
15
B
13
C
11
D
9
E
7
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi finansal bilginin kullanıldığı alanlardan biri değildir?

A
işlemlerin verimliliğinin değerlendirilmesi
B
işlemlerin planlar çerçevesinde yürüyüp yürümediğinin kontrol edilmesi
C
Her bir varlığın yönetiminin değerlendirilmesi
D
Her bir varlığın görselliğinin değerlendirilmesi
E
işlemlerin etkililiğinin değerlendirilmesi
Soru 18

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 81. maddesinde alınacak prim oranları belirtilmektedir.
Bu kanuna göre genel sağlık primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas olan kazancın yüzde kaçıdır?

A
12,5
B
10
C
7
D
2,5
E
2
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tıp merkezlerinde bulunması zorunlu tıbbi hizmet birimlerinden biri değildir?

A
Ameliyathane
B
Acil ünitesi
C
Gözlem ünitesi
D
Numune alma odası
E
Arşiv birimi
Soru 20

İki ya da üç yataklı, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, tuvaletli, banyolu ve lavabolu hasta odası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci sınıf oda
B
ikinci sınıf oda
C
Üçüncü sınıf oda
D
Dördüncü sınıf oda
E
Özel oda
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x