Sağlık Kurumları Mevzuatı 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Kurumları Mevzuatı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mali ve ekonomik hükümler anayasanın hangi kısmında yer almaktadır?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının ortaya çıkışına neden olmuştur?

A
Sosyal hayatın karmaşıklaşması
B
Görevlerin tek düze olması
C
Din kurallarının geçersiz olması
D
Ahlak kurallarının geçersiz olması
E
işlerin tek düze olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kanunların ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Soyut olması
B
Genel olması
C
Yazılı olması
D
Sürekli olması
E
Kişiye özel olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından biridir?

A
Mukayeseli hukuk kuralları
B
Doktrin
C
Mahkeme içtihatları
D
Örf ve adetler
E
Bilimsel görüş
Soru 5

TBMM’de anayasa değişikliği teklifinin yapılması için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

A
170
B
175
C
180
D
182
E
184
Soru 6

Bir kişinin bir bölgesinden alınan dokunun aynı kişinin bir başka bölgesine nakline ne ad verilir?

A
Transplantasyon
B
Nakil
C
Transfüzyon
D
Oto-greft
E
Greft
Soru 7

Kan ve kan ürünleri kapsamında faaliyet göstermek isteyen birimler aşağıdaki kuruluşlardan hangisinden ruhsat almak zorundadır?

A
Kan ve Kan Ürünleri Kurulu
B
Sağlık Bakanlığı
C
Kan ve Kan Ürünleri Derneği
D
Tabipler Odası
E
Türk Kızılay Derneği
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Radyasyon Güvenliği Tüzüğüne göre hazırlanmıştır?

A
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
B
Radyasyon Güvenliği Yönergesi
C
Radyasyon Güvenliği Tasarısı
D
Radyasyon Güvenliği Kanunu
E
Radyasyon Güvenliği Bildirgesi
Soru 9

Ölen kişiden organ ve doku alınması için kişinin ölüm halinin saptanması amacıyla oluşturulan uzmanlar kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Ürolog
B
Nöroşirürjiyen
C
Onkolog
D
intaniye uzmanı
E
Hematolog
Soru 10

Organ Nakli Merkezleri Yönergesinde aşağıdakilerden hangisinin nakline ilişkin esaslar yer alır?

A
Retina
B
Uterus
C
Pankreas
D
Kornea
E
Timus
Soru 11

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında diş hekimlerine ilişkin bilgiler hangi bölümde yer alır?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 12

Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarında yatan hastalara içeriden ve dışarıdan verilen, kullanılan ve uygulanan bütün ilaçlar ve tedbirlerle gündelik iaşe maddelerinin yazıldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muvafakat formu
B
Çıkış özeti
C
Hasta tabelası
D
Müşahede kâğıdı
E
Derece kâğıdı
Soru 13

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hangi yılda çıkarılmıştır?

A
1954
B
1956
C
1970
D
1977
E
1987
Soru 14

Sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken karşılaşabilecekleri adli olguları değerlendirerek mahkemelere görüş bildirmek amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıpta Uzmanlık Kurulu
B
Sağlık Politikaları Kurulu
C
Yüksek Sağlık Şûrası
D
Sağlık Kurulu
E
Sağlık Meslekleri Kurulu
Soru 15

Özel hastanelere özel protokol imzalanması şartıyla, aldıkları puana göre ödeme yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Güvenlik Kurumu
B
Sağlık Bakanlığı
C
Emekli Sandığı
D
Kamu Hastaneleri Birliği
E
Başbakanlık
Soru 16

1961 Anayasası’nın sosyal devlet anlayışını yansıtan tanımı 1982 Anayasası’nda nasıl tanımlanmıştır?

A
insan haklarına dayalı devlet
B
insan sağlığını öngören devlet
C
insan haklarına saygılı devlet
D
insan sağlığını iyileştiren devlet
E
insan sağlığını destekleyen devlet
Soru 17

Bireylerin sağlık risklerine karşı kendi banka hesaplarına önceden para yatırma esasına dayanan sağlık hizmetleri finansmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sağlık sigortası
B
Doğrudan ödeme
C
Cepten ödeme
D
Tıbbi tasarruf hesabı
E
Genel vergiler
Soru 18

Ameliyatlar sonrasında yasal olmayan “bıçak parası” adı altında yapılan ödemeler aşağıdaki ödeme şekillerinden hangisine bir örnektir?

A
Doğrudan ödeme
B
informal ödeme
C
Formal ödeme
D
Kullanıcı katkısı
E
Cepten ödeme
Soru 19

I. Aile hekimliğinin benimsendiği ülkelerde kullanılmaktadır.
II. Sağlık kuruluşlarına yaptıkları her hizmet için ayrı ödeme yapılır.
III. Hastanın tedavi uzunluğuna göre ödeme yapılır.
IV. Karşılaşılan vaka başına ödeme yapılmaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangileri “kişi başına ödeme” şeklindeki hizmet sunucularına yapılan ödeme yönteminin özeli iklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 20

I. Gelişmiş ülkelerde daha fazla tercih edilir.
II. Özel hekim ödemeleri bu uygulamaya örnektir.
III. Aylık ödeme yapılan yöntemdir.
IV. Üyelik ilişkisi kişi ve şirketin karşılıklı isteğine bağlıdır.
Yukarıdakilerden hangileri özel sağlık sigortası şeklindeki sağlık finansmanının özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I,III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x