Sağlık Kurumları Mevzuatı 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Kurumları Mevzuatı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlgili Kanuna göre, yaşayan kişilerden organ ve doku alınması kapsamında kişinin kesinlikle kaç yaşını doldurması gerekir?

A
12
B
15
C
18
D
21
E
28
Soru 2

Yürürlükte olan bir kanunun ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükmünün ya da hükümlerinin iptaline olanak veren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dava yolu ile denetim
B
itiraz yolu ile denetim
C
Defi yolu ile denetim
D
Somut norm denetimi
E
iptal yolu ile denetim
Soru 3

Ulusal sağlık hizmeti şeklinde ulusal sistemlerin bulunmadığı ülkelerde tercih edilen sağlık hizmetleri finansmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıbbi tasarruf hesabı
B
Cepten ödeme
C
Doğrudan ödeme
D
Genel vergiler
E
Özel sağlık sigortası
Soru 4

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında sünnetçilere ilişkin bilgiler hangi bölümde bulunur?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ihale sözleşmesi imzalanması konusundaki mücbir sebepler arasına airmez?

A
Kanuni grev
B
Kanuni lokavt
C
Genel salgın hastalık
D
Genel seferberlik
E
Doğal afetler
Soru 6

Sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını ilan yapmaksızın ve teminat almaksızın tedarik ettiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlık usulü
B
Belli istekliler arasında ihale usulü
C
Açık ihale usulü
D
Doğrudan temin
E
Kapalı ihale usulü
Soru 7

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden %6 oranında alman teminat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ön teminat
B
Kesin teminat
C
Bedelli teminat
D
Karşılıksız teminat
E
Geçici teminat
Soru 8

Derece içinde görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemeye ne ad verilir?

A
Kademe
B
Ödüllendirme
C
Derece ilerlemesi
D
Statü
E
Gelir artışı
Soru 9

Kamu görevlilerinin, Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup ve yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemeleri aşağıdaki haklardan hangisi ile ifade edilir?

A
isnat ve iftiralara karşı koruma
B
Müracaat, şikâyet ve dava açma
C
Kovuşturma ve yargılama
D
Uygulamayı isteme
E
Güvenlik
Soru 10

Devlet memurlarının yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânına sahip olma durumunun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadakat
B
Taltif
C
Liyakat
D
Sınıflandırma
E
Kariyer
Soru 11

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idare tarafından, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere ________ belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
toplam maliyet
B
eşik değer
C
yaklaşık maliyet
D
birim fiyat
E
olası hesap
Soru 12

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda, Devlet Personel Dairesi’nin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanılarak Cumhurbaşkanlığı’nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan çalışanlara ne ad verilir?

A
Memur
B
Şirket personeli
C
işçiler
D
Sözleşmeli personel
E
Geçici personel
Soru 13

Türkiye'de bireyin kendisinin veya bir başkasının talebi ile de olsa yapılamayacak sağlık hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi isteme
B
Ötenazi
C
Sağlık kuruluşunu seçme
D
Sağlık kuruluşunu değiştirme
E
Personeli tanıma
Soru 14

I. A tipi istasyon
II. B tipi istasyon
III. C tipi istasyon
Yukarıdakilerden hangileri ihtiyaca göre günün belirlenen saatlerinde sadece ambulans hizmeti verilen, idari ve özlük hakları bakımından başhekimliğe bağlı acil sağlık istasyonlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yanız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15

I. Hastanın bilinci kapalı ve bilinç durumu giderek bozuluyorsa
II. Solunum arresti varsa
III. Solunum sayısı dakikada 12-20 arasında ise
IV. El, ayak veya uzuv kopması
Yukarıdakilerden hangileri hava ambulans görevlendirilmesini düşündüren anatomik ve fizyolojik bulgulardandır?

A
I ve IV
B
III ve IV
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlara sunulan hizmetlerde ve elde edilen sonuçlarda ulaşılan noktayı yeterli görmeyerek, hep daha iyiyi aramayı, sistemin hatalarından öğrenmeyi sağlayacak bir geri bildirim mekanizması oluşturulmasını ifade eder?

A
Sürekli kalite gelişimi
B
Sürdürülebilirlik
C
insan merkezlilik
D
Katılımcılık
E
Desantralizasyon
Soru 17

Hasta haklarının korunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hastanın aile hayatına müdahale edilebilir.
B
Hasta tıbbi özen gösterilmesini istemeyebilir.
C
Hastanın kimlik bilgileri, hastanın rızası olmaksızın açıklanabilir.
D
Hastanın rızası olmaksızın, hasta tıbbi işleme tabi tutulamaz.
E
Hasta kayıtların düzeltilmesini isteyemez.
Soru 18

İlaç, biyolojik ürünler, tıbbi ürünler ile kozmetik ürünlerin analizlerini ve tıbbi cihaz kalite kontrol testlerini yapmak, yaptırmak aşağıdakilerden hangisinin görevleridir?

A
Analiz ve kontrol laboratuvarları başkan yardımcılığı
B
Destek hizmetleri başkan yardımcılığı
C
Bilgi yönetimi başkan yardımcılığı
D
Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünler başkan yardımcılığı
E
ilaç, biyolojik ve tıbbi ürünler başkan yardımcılığı
Soru 19

TBMM Genel Kurulu’nda üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasını öngören “tam gün” yasası hangi yılda çıkarılmıştır?

A
2006
B
2007
C
2008
D
2009
E
2010
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Toplum Sağlığı Merkezlerinin görevlerinden biridir?

A
Rehberlik
B
Tanı
C
Tedavi
D
Rehabilitasyon
E
Koruyucu sağlık hizmeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x