Sağlık Kurumları Mevzuatı 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Kurumları Mevzuatı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye'de talasemi hastalığı ile savaşmayı kapsayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
B
Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
C
Kozmetik Kanunu
D
Organ ve Alınması Hakkında Kanun
E
Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu
Soru 2

Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

A
1924
B
1957
C
1987
D
2001
E
2014
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Organ ve Doku Alınması, Saklanması Aşılanması ve Nakli” hakkındaki kanuna tabi değildir?

A
Böbrek
B
Karaciğer
C
Kalp
D
Akciğer
E
Deri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazısız kaynaklarından biridir?

A
Örf ve adetler
B
Mahkeme içtihatları
C
Bilimsel görüş
D
Doktrin
E
Mukayeseli hukuk kuralları
Soru 5

Kanunların üzerinde yer alan ve kanunlardan daha zor değiştirilen kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönerge
B
Doktrinler
C
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
D
Anayasa
E
Yönetmelik
Soru 6

Türkiye'de Kozmetik yürürlüğe girmiştir?
Kanunu hangi yıl

A
2005
B
2003
C
2001
D
1999
E
1997
Soru 7

Türkiye'de Kanunları yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Yargıtay
B
TBMM
C
Sayıştay
D
Hakimler ve Savcılar Kurulu
E
Danıştay
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atıkların yönetimine ilişkin ilkelerden biri değildir?

A
Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı şarttır.
B
Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılması şarttır.
C
Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
D
Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar.
E
Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Soru 9

I. Bilimsel görüş
II. Zorunlu hukuk kuralları
III. Doktrin
Yukarıdakilerden hangileri hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kanunların özelliklerinden biri değildir?

A
Vatandaşlar tarafından uyulması zorunludur.
B
Kanunlar yazılı olmalıdır.
C
Genel hukuk kurallarıdır.
D
Kanunlar somut olmalıdır.
E
Kanunlar sürekli olmalıdır.
Soru 11

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi gibi fonksiyonlarla birlikte bu kuruluşlarda her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
B
Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
C
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
D
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
E
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 12

Türkiye’de tedavi hizmetlerinde hiçbir ücret ve bedel ödemeksizin yararlanılan kart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sarı kart
B
Yeşil kart
C
Mavi kart
D
Turuncu kart
E
Beyaz kart
Soru 13

5510 sayılı Kanun'a göre, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için Genel Sağlık Sigortası primi oranı, sigortalının prime esas kazancının yüzde kaçıdır?

A
1
B
5
C
7,5
D
12,5
E
15
Soru 14

İki ya da üç yataklı, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, tuvaletli, banyolu ve lavabolu hasta odaları hangi sınıf içinde yer alır?

A
Birinci sınıf
B
ikinci sınıf
C
Üçüncü sınıf
D
Dördüncü sınıf
E
Beşinci sınıf
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 2018 tarihli 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet birimlerinden biri değildir?

A
Aşı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
C
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
E
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru 16

Uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar için normal nöbete ilave olarak__________ koyulabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ev nöbeti
B
branş nöbeti
C
icapcı nöbeti
D
normal nöbet
E
acil nöbeti
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla branşta, günübirlik ayakta muayene, teşhis, tedavi ve tıbbi bakım hizmetleri verilen asgari 5 gözlem yatağı ile 24 saat sağlık hizmeti sunan bir hastane bünyesinde veya bir hastane ile koordineli olmak kaydıyla kurulan sağlık kurumlarından biridir?

A
Gün hastanesi
B
Özel dal hastane
C
Genel hastane
D
Eğitim ve araştırma hastanesi
E
Belde hastanesi
Soru 18

Türkiye’de Bağ-Kur hangi yılda çıkarılan kanunla kurulmuştur?

A
1965
B
1968
C
1971
D
1975
E
1978
Soru 19

I. Prim gelirleri
II. Bağışlar
III. Gayrimenkul kira gelirleri
IV. Bireysel emeklilik gelirleri
Yukarıdakilerden hangileri Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerindendir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini genel vergi gelirlerinden finanse eden model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cepten yapılan ödeme
B
NHS
C
Bismarck
D
Bireysel sigorta
E
Beveridge
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x