Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlığın tanımını farklılaştıran ve çeşitlendiren nedenlerden biri değildir?

A
iyinin ve kötünün sübjektif değerlendirmeleri içermesi
B
Tanımın yapıldığı dönemin özellikleri
C
Sağlık profesyonellerinin çoğalması
D
Sağlığı tanımlamada kullanılan kavramların belirsizliği
E
Sağlığa yönelik bakış açısı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kontrol sürecinin aşamalarından biri değildir?

A
Belirli şartlar altındaki grup amaçlarının belirlenmesi
B
Yapılan faaliyetlerin belirlenmesi ve faaliyetin başarı standardının ortaya konulması
C
Gerçekleşen durumun ölçülmesi
D
Standartlarla gelişen durumun karşılaştırılması
E
Standartlardan sapma var ise düzeltici tedbirlerin alınması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin fonksiyonlarından biri değildir?

A
Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri
B
Eğitim
C
Tıbbi ve teknolojik araştırmalar
D
Tedavi hizmetleri
E
Sağlık güvencesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında teşhis ve tedaviye temel teşkil eden bulguların saptandığı birimlerdir?

A
Klinikler
B
Laboratuvarlar
C
Ameliyathaneler
D
Yoğun bakım servisleri
E
Sosyal hizmetler
Soru 5

Sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmeti kullanıcıları tarafından değerlendirilmeyen unsurlarını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İçerik
B
Kalite
C
Algılanan kalite
D
Teknik kalite
E
Yönetim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını değişime zorlayan nüfus ve demografik çevredeki değişimlerden biri değildir?

A
Doğumlar
B
Artan nüfus
C
Yaşlanan nüfus
D
Eğitim ve bilgi seviyesi
E
Değişen teknoloji ve klinik bilgi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin talep tarafında meydana gelen değişim faktörlerinden biri değildir?

A
Değişen teknoloji
B
Nüfus ve demografik çevre
C
Artan nüfus
D
Doğumlar
E
Eğitim seviyesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumunun iç paydaşları arasında yer alır?

A
Yasa koyucu ve düzenleyici kurumlar
B
Yönetim
C
Rakipler
D
Akreditasyon kurumlan
E
Mesleki birlikler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunca oluşturulan komitelerden biri değildir?

A
Koordinasyon komitesi
B
Enfeksiyon komitesi
C
Personel komitesi
D
Tıp komitesi
E
Disiplin komitesi
Soru 10

Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenleyen ve yürüten Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi kimdir?

A
Genel Müdür
B
Genel Başkan
C
Müsteşar
D
Genel Sekreter
E
Daire Başkanı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde bulunan mütevelli heyetinin finansal sorumluluklarından biri değildir?

A
Kredi değerlerini artırmak
B
Sermayenin tahsisini sağlamak
C
Finansal tabloları doğrulamak
D
Finansal hedefleri belirlemek
E
insan kaynakları hakkında karar almak
Soru 12

Özel hastanelerin, Sağlık Bakanlığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerinde birinci derecede muhatap olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastane Müdürü
B
Mesul Müdür
C
Genel Sekreter
D
Başhekim
E
işletme Müdürü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kamu hastanelerinde başhekim olabilme zorunlu koşullarından biridir?

A
Belirli bir yaşa gelmiş olmak
B
Hastane yönetimi konusunda eğitim almak
C
Cerrahi alanlarda uzmanlık derecesi olmak
D
Hekim olmak
E
Daha önce başhekimlik yapmış olmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hastane yöneticisinin karar verme ile ilgili rollerinden biridir?

A
Bilgi dağıtma
B
Bilgi toplama
C
Kriz giderme
D
Sözcülük
E
Hastaneyi temsil etme
Soru 15

Belli bir işin yapılabilmesi için gerekli özel bilgi, araç ve teknikleri kullanabilme becerisine ne ad verilir?

A
Yönetme becerisi
B
Teknik beceri
C
Mekanik beceri
D
Analitik beceri
E
Kavramsal beceri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin faaliyet gösterdiği çevre koşullarından biri değildir?

A
Nüfus artışı
B
Kronik hastalıkların artması
C
Küresel ısınma
D
Teknolojinin hızlı değişmesi
E
Sağlık bilincinin ve toplum beklentilerinin yükselmesi
Soru 17

Bir kurumdaki işgören seçme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her kurum kendi dinamiklerine göre bir sistem oluşturmaktadır.
B
Başvuran adayların sayısı ve nitelikleri, kurumun büyüklüğü ve izlediği İK politikasına göre bu aşamalar farklılaşabilir.
C
Süreçteki aşamaların yeri ve sayısı değişebilir.
D
Sağlık kurumlan için geliştirilmiş tek tip bir model uygulanır.
E
Süreç çeşitli aşamalardan oluşmaktadır.
Soru 18

Kurumun amaç, politika, pazar koşulları, teknik olanakları göz önüne alınarak, gereksinim duyulan işgücünün niteliği ve sayısının uzmanlar arasında tartışılarak belirlenmesine ne ad verilir?

A
Nominal teknik
B
Politika saptama
C
Delphi tekniği
D
işgücü analizi
E
Pazar araştırması
Soru 19

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, belirli bir dönemde kaydedilen işgücü saatleri toplamının, planlanan toplam işgücü saatlerine oranlanması ile elde edilir?

A
Devamsızlık oranı
B
Tatil kullanma oranı
C
İzin kullanma oranı
D
İşe gelmeme oranı
E
işgücü oranı
Soru 20

İnsan Kaynakları Yönetimi bakımından bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerin davranış olarak yansıması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetkinlik
B
işlevsellik
C
Başarı
D
Performans
E
Değerleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x