Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2015-2016 Vize Sınavı

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fiziki çevre faktörlerinden biri değildir?

A
iklim
B
Hava kirliliği
C
Atıklar
D
Mikroorganizmalar
E
Toprağın yapısı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Alma-Ata Bildirgesi çerçevesinde getirilen önerilerden biri değildir?

A
Hekim kullanımına öncelik verilmesi
B
Toplum katılımının olması
C
Ekip yaklaşımının benimsenmesi
D
Sektörler arası işbirliğine önem verilmesi
E
Uygun teknoloji kullanımı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sağlık statüsünün belirleyicileri arasında yer almaz?

A
Çevre
B
Sağlık hizmetleri
C
Yönetim
D
Yaşam tarzı
E
Kalıtım
Soru 4

Dünyada sağlık hizmetlerinin finansmanı açısından kullanılan modellerden hangisi sağlık hizmetinin sunum aşamasından finansmanına kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde kamunun belirleyici bir rol üstlenmesini öngörür?

A
Bismarch modeli
B
Beveridge modeli
C
Aggleton modeli
D
Roomer modeli
E
Hygieia modeli
Soru 5

Cerrahi hizmetlerin verilmesi aşamasında yürütülen faaliyetler, sağlık hizmetlerinin hangi ayırt edici özelliği ile ilgilidir?

A
Sağlık hizmetlerinin ikame edilmezlik ve ertelenemezlik özelliği
B
Sağlık hizmetlerinde arz ve talebin eşitsizliği
C
Sağlık hizmetinin stoklanamaması
D
Sağlık hizmetlerinde uzmanlaşma seviyesinin yüksekliği
E
Sağlık hizmetlerinin emek yoğun bir özellik göstermesi
Soru 6

Hastanelerde hastalara hangi birimlerde yataklı tedavi hizmeti sunulur?

A
Polikliniklerde
B
Servislerde
C
Laboratuvarlarda
D
Eczanede
E
Kan Merkezlerinde
Soru 7

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’yi sağlık hizmet sunumu ve sağlık planlaması bakımından kaç sağlık bölgesine ayırmıştır?

A
7
B
9
C
15
D
19
E
29
Soru 8

Belirli bir süre içerisinde kliniklerde ölen toplam hasta sayısının aynı süre içerisinde taburcu edilen hasta sayısına bölünmesiyle hesaplanan hıza ne ad verilir?

A
Otopsi hızı
B
Ameliyat sonrası ölüm hızı
C
Kaba ölüm hızı
D
Net ölüm hızı
E
Anestezi ölüm hızı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerine göre sağlık kurumlan gruplarından biri değildir?

A
Koruyucu sağlık hizmeti sunan kurumlar
B
Tedavi edici sağlık hizmeti sunan kurumlar
C
Sağlığın geliştirilmesi hizmeti sunan kurumlar
D
Ayakta sağlık hizmeti sunan kurumlar
E
Rehabilite edici sağlık hizmeti sunan kurumlar
Soru 10

Bir veya daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle sıkı bakım gereksinimi olan, yaşamsal göstergelerin sürekli izlenmesi gereken hastalara hizmet veren servis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni doğan servisi
B
Yoğun bakım servisi
C
Poliklinik
D
Acil servis
E
Klinik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği hastanelere verilen addır?

A
Genel hastaneler
B
Özel dal hastaneleri
C
Gün hastanesi
D
Eğitim ve araştırma hastanesi
E
ilçe hastanesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetlerine göre kamu hastane türlerinden biri değildir?

A
Askeri hastaneler
B
Dernek ve azınlık hastaneleri
C
Belediyelere ait hastaneler
D
Sağlık Bakanlığı hastaneleri
E
ÜnI versite hastaneleri
Soru 13

Türkiye’de ülke genelinde aile hekimliği uygulamasına hangi yıl geçilmiştir?

A
2012
B
2011
C
2010
D
2009
E
2008
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “Tıp Kanunu” adlı önemli tıp eserinin yazarıdır?

A
Razi
B
Hipokrat
C
Galen
D
Hammurabi
E
ibn-i Sina
Soru 15

Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir?

A
Razi
B
Galen
C
Hipokrat
D
Hammurabi
E
ibn-i Sina
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kapalı sistem anlayışına uygun, hiyerarşik düzeni temel alan, işletme içindeki kuralları ve çalışanların teknik yeterlilik esasına göre seçimini esas alan örgüt teorisidir?

A
Bürokratik teori
B
insan ilişkileri teorisi
C
Bilimsel yönetim teorisi
D
Kaynak bağımlılığı teorisi
E
Durumsallıkteorisi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını daha iyi yönetmede sağlık yöneticilerinin kullandıkları yönetim teori ve yaklaşımları arasında yer almaz?

A
Büyüme yönelimli hareket
B
Toplum odaklı stratejik yönetim
C
Kaynak bağımlılığı
D
Açık defter yönetimi
E
Sürekli iyileşme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından biri değildir?

A
Planlama
B
Örgütleme
C
Yöneltme
D
Kontrol
E
Uygulama
Soru 19

Hangi yönetim yaklaşımına göre yönetici, teknik uzman olarak sorumlulukları tanımlayarak, iş akışının nasıl olacağını söyleyerek, program yaparak, yazılı iletişim araçlarını kullanarak, karar verme şeklini formal hale getirerek ve lojistik destek sağlayarak koordinasyonu ve verimliliği artırmaya çalışır?

A
Rasyonel hedef modeli
B
içsel süreç modeli
C
Sosyal fayda modeli
D
insan ilişkileri modeli
E
Açık sistemler modeli
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumu içinde yer alan temel altı süreçten biri değildir?

A
Yönetim
B
Yönlendirme
C
Üretim
D
Tüketim
E
Sınır tarama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x