Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2016-2017 Final Sınavı

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hastanelerde bulunan yatakların hasta yatağı olarak tanımlanabilmesi için, hastaların bakım ve tedavilerinin sağlanması amacıyla en az ne kadar süre yatırılması gerekir?

A
6 saat
B
12 saat
C
24 saat
D
32 saat
E
48 saat
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel etkililiği kar ve üretkenlikle ölçen yönetim teori ve yaklaşımlar grubunu temsil eder?

A
Rasyonel hedef modeli
B
içsel süreç modeli
C
insan ilişkileri modeli
D
Açık sistemler modeli
E
Mükemmellik modeli
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan sağlık tanımının boyutlarından biridir?

A
Çevresel sağlık
B
iyilik sağlığı
C
Bütüncül sağlık
D
Fiziksel sağlık
E
Tıbbi sağlık
Soru 4

1946-1947 yıllarında hazırlanan ve Yüksek Sağlık Şurasının onayından geçen on yıllık Milli Sağlık Planı, hangi bakanın döneminde yapılmıştır?

A
Behçet Uz
B
Mazhar Germen
C
Adnan Adıvar
D
Rıza Nur
E
Refik Saydam
Soru 5

Sağlık kurumlarında planlamanın temel başarısı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Anlık sorunların çözümüne katkı sağlama
B
Gelecekte olması muhtemel olayları tahmin etme
C
Üstün hizmet ödülü alma
D
Çalışanların performansını artırma
E
Hastanenin hizmet kapasitesini artırma
Soru 6

Sağlık kurumu ile işbirliği olasılığı yüksek ve sağlık kurumuna yönelik tehdit olasılığı düşük olan paydaş grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destekleyici paydaşlar
B
Belirleyici paydaşlar
C
Desteklemeyen paydaşlar
D
Kararsız paydaşlar
E
Marjinal paydaşlar
Soru 7

Hastanelerde biriken tıbbi atıkların usülüne uygun toplanması ve imha edilmesi sağlık kurumlan çevresinin hangi boyutu ile ilişkilidir?

A
Sosyal ve kültürel çevre
B
Ekonomik çevre
C
Politik çevre
D
Yasal çevre
E
Doğal çevre
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hastalık yapısının değişmesine paralel hareket etmek zorunda kalan sağlık kurumlarının göz önüne almak zorunda olduğu faktörlerden biridir?

A
Sağlık ekibinin değişmesi
B
Demografik çevrenin değişmesi
C
Risk faktörlerinin değişmesi
D
Teknolojinin değişmesi
E
Nüfus hareketliliğinin artması
Soru 9

Basın ve halkla ilişkilere yönelik faaliyetleri planlayan ve yürüten başkan yardımcılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
izleme, ölçme ve değerlendirme
B
Hastane hizmetleri
C
insan kaynakları
D
Destek hizmetleri
E
Finans hizmetleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kavramının tanımlanmasında kullanılan çerçevelerden biri değildir?

A
Davranışlar
B
Değerler
C
Organlar
D
Süreçler
E
işlevler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi izleme, ölçme ve değerlendirme başkan yardımcılığının görevlerinden biri değildir?

A
Hizmetlerin maliyet analizine ilişkin öneride bulunmak
B
Sağlık insan gücü planlaması, izleme ve değerlendirmesi yapmak
C
Sağlık kuruluşlarının finansal kaynaklarının kullanımını izlemek
D
Bireysel ve yönetici performans kriterlerini belirlemek
E
Kadro standartları iş ve işlemlerini yürütmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde yönetim kurulunca oluşturulan başlıca komitelerden biri değildir?

A
Teknoloji
B
Tıp
C
Personel
D
Koordinasyon
E
Finans
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hastane yöneticiliği eğitiminin birinci alan konularından biridir?

A
Teknoloji
B
Tıbbi bakım
C
insan davranışları
D
Yönetim Teorisi
E
Epidemiyoloji
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hastane yönetiminin gelişmesine sebep olan faktörlerden biri değildir?

A
Toplumun hastanelerden beklentisinin yükselmesi
B
Rekabetin artması
C
Sağlık kurumlan yönetimi ile ilgili teorik ve mesleki bilgi birikiminin artması
D
Akıllı hastane binalarının inşa edilmesi
E
Sağlık harcamalarının artması
Soru 15

Karmaşık problemleri analitik olarak düşünme ve çözme becerisine ne ad verilir?

A
Karar verme becerisi
B
insan ilişkileri becerisi
C
Kavramsal beceri
D
iletişim becerisi
E
Analitik beceri
Soru 16

Trendlerin tanımlanması, vizyon belirleme, görüş oluşturma, eylem planlama, alternatifler geliştirme, kriter ve ölçüm yöntemleri geliştirme, farklı alanlardan gelen soruları cevaplama gibi faaliyetler liderin hangi yönünü temsil eder?

A
Hiyerarşik
B
Bilişsel
C
Ahlaki
D
Sorumluluk Sahibi
E
ilham Veren
Soru 17

Özellikle yeni bir örgütün örgütlenme sürecinde veya örgütün yeniden yapılanması söz konusu olduğunda kullanılan, uzman deneyimini esas alan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
istatistiksel tahminleme tekniği
B
Delphi tekniği
C
Zaman serileri tekniği
D
Çoklu regresyon analizi
E
Nominal teknik
Soru 18

İncelenen bir değişkenin (insangücü sayısı) zaman içinde aldığı değerleri gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Basit doğrusal regresyon analizi
B
Dağılım alanları
C
iş standartları
D
Çoklu regresyon analizi
E
Zaman serisi
Soru 19

Bir örgütte belirli dönem içinde çalışan personelin, o dönem içinde işten ayrılan personele yüzdesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
işgücü beceri envanteri
B
Devamsızlık oranı
C
Personel değişim oranı
D
Yeniden yerleştirme şemaları
E
Verimlilik oranı
Soru 20

Bir bireyin art arda birden fazla görüşmeci ile tek tek görüşmesi şeklinde uygulanan iş görüşmesi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komisyon görüşmesi
B
Serbest görüşme
C
Sorun çözme görüşmesi
D
Standart görüşme
E
Sıralı görüşme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x