Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2016-2017 Vize Sınavı

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan sağlık tanımı boyutlarından hangisi bireyin sevilme, ait olma ve sosyal ilişkiler kurabilmesi gibi özellikleri içerir?

A
Ruhsal sağlık
B
Fiziksel sağlık
C
Çevresel sağlık
D
Tıbbi sağlık
E
Sosyal sağlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “pozitif sağlık” bakış açısına göre yapılan açıklamalar içerisinde yer almaz?

A
Hastalığın olmaması
B
Psikolojik iyilik
C
Hayata katılabilme yeteneği
D
Stresle baş edebilme
E
iyi ilişkiler kurabilme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırılması, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanılması, emniyet kemeri takılmaması gibi tutumlarla gözlemlenebilen sağlık statüsü belirleyicisidir?

A
Sağlık hizmetleri
B
Yaşam tarzı
C
Politik sistem
D
Çevre
E
Kültürel sistem
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir?

A
Arz ve talebin eşitsizliği ve bilgi asimetrisinin olması
B
Uzmanlaşma seviyesinin yüksekliği
C
ikame edilmezlik ve ertelenemezlik özelliği
D
Teknoloji yoğun bir özellik göstermesi
E
Talebin belirsiz olması ve hizmetin stoklanamaması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin herkese, her yerde ve her zaman, planlı ve programlı bir şekilde hizmetin sunulmasıyla ilgili temel ilkedir?

A
Kademeli sevk sistemi ilkesi
B
Esnek planlama ilkesi
C
Sürekli hizmet ilkesi
D
Sosyal eşitlik ilkesi
E
Ekip hizmeti ilkesi
Soru 6

Hasta yataklarının “uzun süreli hasta yatakları” olarak adlandırılabilmesi için ortalama kalış süresi en az kaç gün olmalıdır?

A
60
B
45
C
30
D
25
E
20
Soru 7

Hasta yatak sayısı belirlenirken aşağıdakilerden hangisi bu sayıya dahil edilir?

A
Günübirlik tedavi yatakları
B
Refakatçi yatakları
C
Ameliyat sonrası bakım/uyandırma odası yatakları
D
Hasta odalarına yerleştirilen hasta yatakları
E
Nöbetçi personel için ayrılan yataklar
Soru 8

Teşhis ve tedavi amaçlı cerrahi müdahalelerin uygulandığı özellikli ünitelere ne ad verilir?

A
Yoğun bakım servisi
B
Ameliyathane
C
Revir
D
Sağlık odası
E
Triyaj
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetleri kapsamında değildir?

A
Tıbbi ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri
B
Sosyal destek hizmetleri
C
Diyaliz hizmetleri
D
Eğitim hizmetleri
E
Cihaz-ekipman hizmetleri
Soru 10

Aşağıdaki enfeksiyon hızlarından hangisi hasta bakım kalitesinin önemli bir ölçütüdür?

A
Net enfeksiyon hızı
B
Gereksiz ameliyat hızı
C
Hastane bebek ölüm hızı
D
Kaba enfeksiyon hızı
E
Ameliyat sonrası enfeksiyon hızı
Soru 11

Faaliyetleri fonksiyon esasına göre gruplandırılmış bir yapının üzerine proje organizasyonunun monte edilmesiyle ortaya çıkan ve hastanelerde geçerli olan yapı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekiplere dayalı yapı
B
Sayı temeline dayalı yapı
C
Ağ tipi yapı
D
Müşteri temeline dayalı yapı
E
Matriks yapı
Soru 12

Türkiye’de, ülke genelinde aile hekimliğine kaç yılında geçilmiştir?

A
2009
B
2010
C
2011
D
2012
E
2013
Soru 13

1206 yılında Türkler tarafından kurulan ilk sağlık kuruluşu olan Gevher Nesibe Sultan hastanesi ve Tıp Medresesinin kurulduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mardin
B
Konya
C
Kayseri
D
Bursa
E
Kastamonu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hastanenin temel işlevleri arasında yer almaz?

A
Sağlık sigortası
B
Tıbbi, teknolojik ve diğer araştırmalar
C
Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri
D
Eğitim
E
Tedavi hizmetleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi “Tıp Kanunu” adlı tıp eserinin yazarıdır?

A
Galen
B
Hipokrat
C
Razi
D
ibn-i Sina
E
Hammurabi
Soru 16

Rekabetçi Değerler Modeli kapsamında yer alan, dış çevre odaklı ve esneklik yönelimli olmayı gerekli kılan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mükemmellik modeli
B
içsel süreç modeli
C
Rasyonel hedef modeli
D
Açık sistemler modeli
E
insan ilişkileri modeli
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumu içinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?

A
Varlığını sürdürme
B
Sınır tarama
C
Üretim
D
Uyum
E
Verimlilik
Soru 18

Yöneltme fonksiyonunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütün içinde yaşadığı dış çevre koşullarının değerlendirmesini yapmak
B
Örgütsel kaynakların örgütsel hedefler doğrultusunda etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak
C
Örgütsel amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli araçları ve stratejileri belirlemek
D
Dış çevrede ortaya çıkan gelişmelerin örgüt üzerindeki olası etkilerini analiz etmek
E
Gelişmeler ışığında gerekli ise örgütsel amaç ve hedefleri yeniden belirlemek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun yapısını belirleyen temel unsurlar arasında yer almaz?

A
Amaç
B
Merkezileşme derecesi
C
Formalleşme derecesi
D
Kontrol alanı
E
Yöneticinin kişilik özellikleri
Soru 20

Verimlilik, teknoloji, yapı gibi gözlemlenen unsurlar dışında gözlemlenemeyen ancak örgüt davranışına yön veren norm ve değerlerle ilgilenen örgüt teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsallaşma teorisi
B
Nüfus Ekolojisi teorisi
C
Kaynak bağımlılığı teorisi
D
Stratejik yönetim teorisi
E
Durumsallık teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x