Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2017-2018 Final Sınavı

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Sistemi Çerçevesi modeline göre, sağlık sisteminin birbiriyle ilişkili olan yapı taşlarından biri değildir?

A
Sağlık enformasyon sistemi
B
Tıbbi ürün aşı ve teknolojiler
C
Sistemin arka planı
D
Liderlik ve yönetişim
E
Sağlık finansmanı
Soru 2

Yoğun tıbbi bilgi ve teknoloji gerektirmeyen hastalıkların tedavisinin yapıldığı sağlık hizmetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri
B
Üçüncü basamak tedavi edici sağlık hizmetleri
C
Rehabilitasyon hizmetleri
D
Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
E
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
Soru 3

Sağlık hizmetlerinin gereksiz ve aşırı kullanımına neden olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heterojenlik
B
Bilgi asimetrisi
C
Soyutluk
D
Ertelenemez oluşu
E
Kamusal yönü
Soru 4

Temiz cerrahi vakaların ameliyatından sonra ortaya çıkan enfeksiyonları gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prevalans
B
insidans
C
Post operatif enfeksiyon hızı
D
Net enfeksiyon hızı
E
Gross enfeksiyon hızı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi personel kayıtlarında bulunan bilgiler arasında yer almaz?

A
Örgütün çalışanlarına ait geçmişten bugüne geçerli bilgiler
B
Bir çalışana ait örgütün alması gereken aksiyonlara ait bilgiler (özellikle diğer çalışanlarla o kişinin karşılaştırılması)
C
Yeni birisini işe alırken gerekecek bilgiler (özellikle aynı düzeyde diğer kişilerin aldığı ücretler)
D
Kişilerin özel hayatlarına ilişkin bilgiler
E
Dokümantasyon zorunluluğuna ait belirli belgeler
Soru 6

İhtiyaçlar hiyerarşisini ilk ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montesquieu
B
Machiavelli
C
Weber
D
Maslow
E
Hegel
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in motivasyon faktörlerinden biri değildir?

A
Başarı
B
işin kendisi
C
Sorumluluk
D
ilerleme
E
iş güvenliği
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının anahtar sorularından biridir?

A
Üretim süreçlerinde ne gibi verimsizlikler vardır?
B
Maaş artışları oranı ne olacaktır?
C
Örgüt açık sistem haline gelebilmiş midir?
D
işgücü devir hızı nedir, bunun ne kadarı önlenebilir?
E
Son üç yılda verimlilik ne kadar artırılmıştır?
Soru 9

Tıbbi atık işleminde çalışanlara öncelikle hangi aşı yapılmalıdır?

A
Tetanoz aşısı
B
Hepatit B aşısı
C
Kolera aşısı
D
Kızamık aşısı
E
BCG
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tasarım güvenliği içinde yer almaz?

A
Koridorlar
B
Güvenlik kamer sistemleri
C
Rampalar
D
Cephe kaplamaları
E
Asansörler
Soru 11

Hastanelerdeki su depoları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Su depoları yılda en az bir kez boşaltılarak temizlenmelidir.
B
Su depolarının periyodik bakımı yapılmalıdır.
C
Haftalık klor ölçümleri düzenli olarak yapılmalıdır.
D
Depolardan yılda en az bir defa su numuneleri alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yaptırılmalıdır.
E
Su depoları çelikten veya betondan olmalıdır.
Soru 12

Kritik sistemler içerisinde kesintiye uğradığında domino etkisiyle ardışık zayiatlara neden olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havalandırma klima sistemleri
B
Su depolama sistemleri
C
Medikal gaz sistemleri
D
Yakıt depolama sistemleri
E
Elektrik sistemleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sağlık finansmanının amaçlarından biri değildir?

A
Hakkaniyet
B
Etkililik
C
Sürdürülebilirlik
D
Risk paylaşımı
E
Ulaşılabilirlik
Soru 14

Yeterli düzeyde ödeme gücüne sahip olmayan yoksul vatandaşların, sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasının önüne geçmek amacıyla 1992 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlamış olan sosyal güvenlik modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşil Kart
B
Bağ-Kur
C
Emekli Sandığı
D
SSK
E
SGK
Soru 15

Kuruluşun performans beklentilerinin üzerinde performans gösteren tedarikçilere ne ad verilir?

A
Onaylı tedarikçiler
B
Dış tedarikçiler
C
Nitel tedarikçiler
D
Sıradışı tedarikçiler
E
Tercihli tedarikçiler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hasta tatmininin insancıl nedenlerinden biridir?

A
Hastaların en iyi ve kaliteli hizmetten yararlanma hakları
B
Hasta sadakatinin sağlık kurumlan için önemli olması
C
Hastaların ödedikleri ücretin karşılığını alma hakları
D
Hizmet sunucularının bakım verme sorumlulukları
E
Sigorta kurumlarının sağlık kurumlarına baskı yapabilme olanağı
Soru 17

Hastanelerde yapılan Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında üst sorumlu olan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastane Yönetim ve Kalite Konseyi
B
Proje Takım Sorumlusu
C
Bilim Araştırma Konseyi
D
Kalite Merkezi
E
Koordinasyon ve Kalite Konseyi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mevcut kalite ölçüm sürecinde yapılan işlemlerden biri değildir?

A
Amacın belirlenmesi
B
Durumun tespit edilmesi
C
Medyanın kullanılması
D
Sorunun saptanması
E
Önlem alınması
Soru 19

Toplam kalite uygulamalarında, çalışanların bilgi ve deneyimlerini aktarabildikleri en iyi teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç
B
İstatistiki kontrol
C
Katılım
D
Kıyaslama
E
Kalite çemberi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x