Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Sistemi Çerçevesi modeline göre, sağlık sisteminin birbiriyle ilişkili olan yapı taşlarından biri değildir?

A
Tıbbi ürün aşı ve teknolojiler
B
Sistemin arka planı
C
Sağlık finansmanı
D
Sağlık enformasyon sistemi
E
Liderlik ve yönetişim
Soru 2

Sağlık hizmetlerinin gereksiz ve aşırı kullanımına neden olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamusal yönü
B
Soyutluk
C
Bilgi asimetrisi
D
Heterojenlik
E
Ertelenemez oluşu
Soru 3

Sağlığı riske eden yaşam tarzı ve sağlık üzerinde olumsuz etkiye neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik sunulan hizmetler, hangi sağlık hizmetleri kapsamında yer alır?

A
Rehabilite edici hizmetler
B
Koruyucu hizmetler
C
Sosyal rehabilite edici hizmetler
D
Aile sağlığı hizmetler
E
Sağlığı geliştirici hizmetler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin işlevlerinden biridir?

A
Düzenleme
B
Bütçeleme
C
İşbirliği
D
Açıklama
E
Motivasyon
Soru 5

Temiz cerrahi vakaların ameliyatından sonra ortaya çıkan enfeksiyonları gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsidans
B
Post operatif enfeksiyon hızı
C
Gross enfeksiyon hızı
D
Prevalans
E
Net enfeksiyon hızı
Soru 6

Aşağıdaki sağlık harcamasına ilişkin göstergelerden hangisi, bir sağlık sisteminin ekonomik boyutunu gösterir?

A
Toplam sağlık harcaması
B
Kamu sağlık harcaması
C
Sağlık harcamasının milli gelire oranı
D
Cepten sağlık harcamasının toplam harcamaya oranı
E
İnformel sağlık harcaması
Soru 7

Yoğun tıbbi bilgi ve teknoloji gerektirmeyen hastalıkların tedavisinin yapıldığı sağlık hizmetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçüncü basamak tedavi edici sağlık hizmetleri
B
Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
C
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
D
İkinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri
E
Rehabilitasyon hizmetleri
Soru 8

Yeterli düzeyde ödeme gücüne sahip olmayan yoksul vatandaşların, sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasının önüne geçmek amacıyla 1992 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlamış olan sosyal güvenlik modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşil Kart
B
SSK
C
Bağ-Kur
D
Emekli Sandığı
E
SGK
Soru 9

Toplam kalite uygulamalarında, çalışanların bilgi ve deneyimlerini aktarabildikleri en ryj teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstatistiki kontrol
B
Kıyaslama
C
Süreç
D
Katılım
E
Kalite çemberi
Soru 10

Sağlık Finansman Modellerinden olan Bismarck Modelinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakıf sandıkları
B
Genel vergiler
C
Çalışan - işveren katkısı
D
Vakıf fonları
E
Özel vergiler
Soru 11

Tıbbi atık işleminde çalışanlara öncelikle hangi aşı yapılmalıdır?

A
BCG
B
Tetanoz aşısı
C
Hepatit B aşısı
D
Kolera aşısı
E
Kızamık aşısı
Soru 12

Hastanelerde yapılan Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında üst sorumlu olan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim Araştırma Konseyi
B
Koordinasyon ve Kalite Konseyi
C
Kalite Merkezi
D
Proje Takım Sorumlusu
E
Hastane Yönetim ve Kalite Konseyi
Soru 13

Kuruluşun performans beklentilerinin üzerinde performans gösteren tedarikçilere ne ad verilir?

A
Onaylı tedarikçiler
B
Dış tedarikçiler
C
Nitel tedarikçiler
D
Sıradışı tedarikçiler
E
Tercihli tedarikçiler
Soru 14

Danışmanlar ve pay sahipleri hangi müşteri grubu içinde yer alırlar?

A
İç müşteri
B
Dış müşteri
C
Global müşteri
D
Standart müşteri
E
Yabancı müşteri
Soru 15

Aşağıdaki tekniklerden hangisi iş analizinde uygun verileri elde etmek üzere kullanılanlardan biri değildir?

A
Gözlem
B
Grup görüşmesi
C
Anket
D
Gizli şikâyet
E
Görüşme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in motivasyon faktörlerinden biri değildir?

A
İşin kendisi
B
İlerleme
C
Başarı
D
İş güvenliği
E
Sorumluluk
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının anahtar sorularından biridir?

A
Üretim süreçlerinde ne gibi verimsizlikler vardır?
B
Örgüt açık sistem haline gelebilmiş midir?
C
İşgücü devir hızı nedir, bunun ne kadarı önlenebilir?
D
Son üç yılda verimlilik ne kadar artırılmıştır?
E
Maaş artışları oranı ne olacaktır?
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yapılarda alınabilecek aktif yangın güvenlik önlemleri arasında yer almaz?

A
Yangın engelleme sistemleri
B
Yangın geçirimsiz bölümlerin (kompartımanların) oluşturulması
C
Yangın söndürme elemanları
D
Yangın algılama sistemleri
E
Isı ve alev detektörleri
Soru 19

Kritik sistemler içerisinde kesintiye uğradığında domino etkisiyle ardışık zayiatlara neden olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Havalandırma klima sistemleri
B
Yakıt depolama sistemleri
C
Su depolama sistemleri
D
Elektrik sistemleri
E
Medikal gaz sistemleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sağlık finansmanının amaçlarından biri değildir?

A
Hakkaniyet
B
Etkililik
C
Risk paylaşımı
D
Ulaşılabilirlik
E
Sürdürülebilirlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x