Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2017-2018 Vize Sınavı

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi klasik denetim süreci bileşenlerinden biri değildir?

A
Standartların belirlenmesi
B
Gerekli değişikliklerin yapılması
C
Sonuçların standartlar ile karşılaştırılması
D
Sonuçların ölçülmesi
E
Alınan kararın savunulması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yönlendirme faaliyetleri arasında yer almaz?

A
Yönetici eğitimi
B
Liderlik
C
Motivasyon
D
iletişim
E
Çalışanları güdüleme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi koordinasyon mekanizmalarından biri değildir?

A
Rekabet
B
Karşılıklı uyum
C
Doğrudan gözetim
D
Çıktıların standardizasyonu
E
işlerin standardizasyonu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının teknik yönü ile ilişkili değildir?

A
Seçme
B
Planlama
C
Ödüllendirme
D
Atama
E
Görev analizi
Soru 5

Belirli bir anda saptanan tüm vaka sayısının risk altındaki nüfusa bölünmesi ile hesaplanan ölçüte ne ad verilir?

A
Nokta prevalans
B
Süre prevalans
C
insidans yoğunluğu
D
Kümülatif insidans
E
Risk oranı
Soru 6

Kamu ve özel kurumlarda yer alan özellikli hizmet birimlerinin (yoğun bakım, organ nakli, diyaliz gibi) ruhsatlandırılması ve denetlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin görev alanına girmektedir?

A
ilçe Sağlık Müdürlüğü
B
Aile Sağlığı Merkezleri
C
Kamu Hastaneleri Birliği
D
il Sağlık Müdürlüğü
E
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi taşra teşkilatında yer alan Sağlık Meslekleri Biriminin görevlerinden biri değildir?

A
izinsiz ve/veya yetkisiz sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak
B
Özel laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek
C
Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış kapanış iş ve işlemlerini yürütmek
D
Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek
E
işyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak
Soru 8

Aşağıdaki koruyucu sağlık hizmetlerinin hangisi çevreye yönelik değildir?

A
Vektörlerle mücadele
B
Besin sağlığı
C
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
D
ilaçla koruma
E
iş sağlığı
Soru 9

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında sağlık hizmeti sunan cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması hususunda ilke ve kuralları belirleyen birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Birimi
B
Sağlık Hizmetleri Denetim Birimi
C
Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Birimi
D
Eczacılık Birimi
E
Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi
Soru 10

Sağlık hizmetlerinde “güvensiz hizmet” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Sistemler kendi haline bırakıldığında sonuca en hızlı erişebilmesi
B
Hastaların sosyal güvenliğinin olmaması; sağlık hizmetlerinin büyük oranda cepten karşılanması
C
Kötü tasarlanmış ya da kötü uygulanan sistemler nedeniyle hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkması ve tıbbi uygulamalarda hatalar yaşanması
D
Hizmete en az ihtiyaç duyanların daha fazla sağlık hizmeti alması
E
Aşırı branşlaşmanın hastalık kontrol programlarını ve topluma yönelik bütüncül yaklaşabilmeyi güçleştirmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinden memnuniyeti artıran etkenlerden biri değildir?

A
Hizmet sunucuların davranış modeli
B
Hizmet sunucuların mülkiyet biçimi
C
Çalışan personelin vasfı
D
Sunulan hizmetin kalitesi
E
Kamu hizmetlerine duyulan güven
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türk sağlık sisteminde birinci basamak örgütlenmesi içinde yer alan Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimlerinin görevlerinden biri değildir?

A
Topluma yönelik koruyucu hizmetler
B
Aile hekimlerinin rehberliği
C
Kanser taramaları
D
Tüberküloz hastalarının yönetimi
E
Hastanelerin eğitimlerinin denetimi
Soru 13

Sunulan sağlık hizmeti sonrasında, günümüz tıbbı teknolojisi ve bilgi düzeyi kapsamında belli bir oranda olması muhtemel, istenmeyen duruma ne ad verilir?

A
Prospektür
B
Yönelim
C
Endikasyon
D
Hastalık
E
komplikasyon
Soru 14

Sağlık sisteminin başlıca hedeflerinden biri olan ve hastaların onurunu, mahremiyetini ve özerkliğini korumak ve ihtiyaçlara ve hassasiyetlere duyarlı olmak suretiyle insanların beklentilerini karşılamak anlamına gelen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal koruyuculuk
B
Cevap verebilirlik
C
Sosyal koruyuculuk
D
Hasta memnuniyeti
E
Toplumun sağlık düzeyinin iyileşmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sağlık harcamasının gittikçe artacağı yönünde tahminler yapılmasına yol açmaktadır?

A
Sağlık personelinin artan iş yükü
B
Genel sağlık sigortasının varlığı
C
Nüfusun hızla yaşlanmakta oluşu
D
Nüfusun genç demografik yapısı
E
ilaç fiyat politikası
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi en kaliteli hizmeti en ucuza almak için geliştirilmiştir?

A
Devletçilik
B
Serbest pazar
C
Sosyal devlet
D
Yönetilen rekabet
E
Özelleştirme
Soru 17

Bir mal veya hizmetin kullanım ya da tüketiminin başkalarının kullanım veya tüketimini etkilemesine ne ad verilir?

A
Kamusal
B
Özel
C
Rekabet
D
Dışlanabilirlik
E
Ahlaki tehlike
Soru 18

İhtiyaç olmadığı halde sezaryen ameliyatlarında aşırı artış olmasını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arzın oluşturduğu talep
B
Malpraktis
C
Seçici hedefleme
D
Verimsizlik
E
Ertelenemez olması
Soru 19

Aynı soruna sahip farklı kişilerin farklı sağlık hizmeti beklentisi içinde olması sağlık hizmetlerinin hangi özelliğini yansıtır?

A
Hakkaniyet
B
Heterojenlik
C
Eşitsizlik
D
Soyutluk
E
Bütünlük
Soru 20

Sağlık hizmetlerinde yönetimli rekabeti en iyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlaki tehlike
B
Dışlanabilirlik
C
Kamusal hizmet
D
Yarı-pazar
E
Bilgi asimetrisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x