Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2018-2019 Final Sınavı

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hangisi “fırsat-veren devlet” anlayışının bileşenlerinden biri değildir?

A
Özelleştirme
B
Yeniden metalaştırma
C
Koşullu dayanışma
D
Evrensel eşitlik
E
Seçici hedefleme
Soru 2

Hastanelerde çıkış başına düşen boş yatak-gün sayısını gösterdiği için yatakların verimli kullanılıp kullanılmadığını, yatak ihtiyacının ve talebinin boyutunu gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatak işgal hızı
B
Yatak kullanım hızı
C
Yatak değişim hızı
D
Yatak değişim aralığı
E
Ortalama yatış süresi
Soru 3

Aynı soruna sahip bireylerin aynı hizmetlere adil erişimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçülebilirlik
B
Dikey hakkaniyet
C
Cevap verebilirlik
D
Esnek hizmet
E
Yatay hakkaniyet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Herkese Sağlık” başlığı altında, yürütülmesi planlanan programın hedeflerinden biri değildir?

A
Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması
B
Sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması
C
Aile hekimliği uygulamasına geçilmesi
D
Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamı altına alınması
E
Sağlık Bakanlığı’nın idari ve fonksiyonel açıdan yapısının korunması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve geliştirme sürecinin ilk aşamasıdır?

A
Eğitim ihtiyacının analizi
B
Eğitimin gerçekleştirilmesi
C
Eğitimcinin belirlenmesi
D
Maliyetlerin belirlenmesi
E
Sonuçların değerlendirilmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Profesyonellerinin Uluslararası Sınıflandırılmasında (ISCO), sağlık meslekleri arasında yer almaz?

A
Tıbbi ve Patoloji Laboratuvar Teknisyenliği
B
Fizyoterapistlik
C
Beslenme Uzmanlığı ve Diyetisyenlik
D
Hemşirelik
E
Odyolojistlik
Soru 7

Bir işin yapılabilmesi için o işi yapacak kişinin taşıması gereken özellikleri ortaya koyan dokümana ne ad verilir?

A
iş envanteri
B
iş gerekleri
C
işgücü dağılım çizelgesi
D
iş tanımı
E
Bordro
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in hijyen faktörlerinden biri değildir?

A
Fiziksel çalışma şartları
B
Ücret
C
Hobiler
D
Kişilerarası iletişim
E
Yönetim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yapısal risk değerlendirmesinde, zemine ilişkin risk nedenleri arasında yer alır?

A
Ağır kaplama malzemesi
B
ilave kat çıkma
C
Paslanmış çelik donatı
D
90 derece açı ile bükülmüş etriyeler
E
Eğimli arazi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangın kategorisinde değerlendirilir?

A
Katı madde yangınları
B
Yemeklik yağ yangınları
C
Hava gazı yangınları
D
Alaşım yangınları
E
LPG yangınları
Soru 11

Merkezi medikal gaz sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gaz sarfiyatı daha azdır.
B
Merkezi medikal gaz sistemleri sadece oksijen için söz konusudur.
C
Daha güvenlidir.
D
Kontrol ve müdahale yönünden daha kolaydır.
E
Maliyetler daha düşüktür.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kritik sistemlerden biri değildir?

A
Atık yönetim sistemleri
B
Elektrik sistemleri
C
Yakıt depolama sistemleri
D
Çamaşırhane yıkama sistemleri
E
Medikal gaz sistemleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sağlık finansmanının hedeflerinden biridir?

A
Depolama
B
Tedarik etme
C
iş gücü sağlama
D
Uzmanlaşma
E
Finansal koruma
Soru 14

Sağlık kuruluşunun asıl faaliyetlerini gerçekleştirdiği süreçlere ne ad verilir?

A
Yönetim süreçleri
B
Finansal süreçler
C
Klinik süreçler
D
Destek süreçleri
E
Lojistik süreçler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmetlerinde yer alan özel finansman türlerinden değildir?

A
Özel vergiler
B
Tıbbi tasarruf hesapları
C
Kullanıcı katkısı
D
Özel sağlık sigortacılığı
E
Gepten harcamalar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi stok kontrol yöntemlerinden biri değildir?

A
VED Yöntemi
B
Gözle Kontrol Yöntemi
C
Çift Kutu Yöntemi
D
Dinamik Sipariş Periyodu
E
ABC Yöntemi
Soru 17

Danışmanlar ve pay sahipleri hangi müşteri grubu içinde yer alırlar?

A
Global müşteri
B
Standart müşteri
C
iç müşteri
D
Yabancı müşteri
E
Dış müşteri
Soru 18

Bir hizmetin en az maliyetle sunulması, uygun olmayan tedavilerin yapılmaması, bakımın gereksiz şekilde uzatılmaması hangi kalite kavramı ile ifade edilmektedir?

A
Etkenlik
B
Etkililik
C
Verimlilik
D
Yasallık
E
Optimal olma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mevcut kalite ölçüm sürecinde yapılan işlemlerden biri değildir?

A
Amacın belirlenmesi
B
Medyanın kullanılması
C
Önlem alınması
D
Sorunun saptanması
E
Durumun tespit edilmesi
Soru 20

Aşağıdaki kavramlardan hangisi hasta ile işbirliği yaparak bakım sürecine bilinçli katılımının sağlanmasını ifade eder?

A
Etkenlik
B
Katılım
C
Erişebilirlik
D
Yasallık
E
Optimal olma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x