Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2018-2019 Vize Sınavı

Sağlık Kurumları Yönetimi 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üst düzey yöneticiler tarafından 3-5 yıllık süreler için yapılan planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Program planlama
B
Eylem planı
C
Taktik plan
D
Operasyonel plan
E
Stratejik plan
Soru 2

Örgütlemede “bürokrasi” anlayışını geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Henri Fayol
B
Max Weber
C
Adam Smith
D
Maslow
E
Frederick Winslow Taylor
Soru 3

Yönetimde işbölümü kavramını ilk kez ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Frederick Taylor
C
Robert Hoxie
D
Adam Smith
E
Henri Fayol
Soru 4

Birlikte, etkileşim içerisinde yönetmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetişim
B
Stratejik yönetim
C
Kanıta dayalı yönetim
D
Toplam kalite yönetimi
E
işletmecilik
Soru 5

“Yetki, sorumluluk ve raporlama ilişkilerinin kurulması ve bunun için gereken yapılanmanın oluşturulması” anlamına gelen yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetişim
B
Denetleme
C
Örgütleme
D
Planlama
E
Yönlendirme
Soru 6

Hastalık veya yaralanmalar sonucu kişilerin kaybettiği bedensel ve zihinsel yetilerinin tekrar kazandırılması amacıyla yapılan tıbbi ve sosyal etkinlikler hangi sağlık hizmetleri kapsamında yer alır?

A
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
B
ikinci Basamak Sağlık Hizmetleri
C
Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri
D
Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri
E
Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Soru 7

Cumhuriyet sonrası Türk Sağlık Sisteminin temel karakteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel teşebbüs baskın hizmet sunucusudur.
B
Rehabilite edici sağlık hizmetleri yoğundur.
C
Sağlık hizmetlerinin planlanması, programlanması ve tek elden yürütülmesi modeli hakimdir.
D
Çok sektörlü planlama ve örgütlenme modeli hakimdir.
E
Evde bakım hizmetlerine daha fazla ağırlık verilmiştir.
Soru 8

Su kaynaklarının denetimi, hangi sağlık hizmetleri kapsamı içinde yer alır?

A
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
B
ikinci Basamak Sağlık Hizmetleri
C
Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri
D
Rehabilitasyon Hizmetleri
E
Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Soru 9

Obezite, sigara ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele görevine sahip kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilçe Sağlık Müdürlüğü
B
Halk Sağlığı Müdürlüğü
C
Kamu Hastaneleri Birliği
D
Aile Sağlığı Merkezleri
E
il Sağlık Müdürlüğü
Soru 10

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinin açılması, işletilmesi ve denetlenmesi görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

A
Halk Sağlığı Müdürlüğü
B
ilçe Sağlık Müdürlüğü
C
Kamu Hastaneleri Birliği
D
il Sağlık Müdürlüğü
E
Aile Sağlığı Merkezleri
Soru 11

Sunulan sağlık hizmeti sonrasında, günümüz tıbbı teknolojisi ve bilgi düzeyi kapsamında belli bir oranda olması muhtemel, istenmeyen duruma ne ad verilir?

A
Hastalık
B
Yönelim
C
Endikasyon
D
Prospektür
E
Komplikasyon
Soru 12

Aşağıdaki sağlık harcamasına ilişkin göstergelerden hangisi, bir sağlık sisteminin ekonomik boyutunu gösterir?

A
Cepten sağlık harcamasının toplam harcamaya oranı
B
Kamu sağlık harcaması
C
Sağlık harcamasının milli gelire oranı
D
Toplam sağlık harcaması
E
informel sağlık harcaması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün Sağlık Sistemi Çerçevesi modeline göre, sağlık sisteminin birbiriyle ilişkili olan yapı taşlarından biri değildir?

A
Sağlık enformasyon sistemi
B
Tıbbi ürün aşı ve teknolojiler
C
Sağlık finansmanı
D
Liderlik ve yönetişim
E
Sistemin arka planı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sağlık harcamasının gittikçe artacağı yönünde tahminler yapılmasına yol açmaktadır?

A
ilaç fiyat politikası
B
Nüfusun hızla yaşlanmakta oluşu
C
Sağlık personelinin artan iş yükü
D
Nüfusun genç demografik yapısı
E
Genel sağlık sigortasının varlığı
Soru 15

Aşağıdaki sağlık harcamasına ilişkin göstergelerden hangisi sağlık hizmetinin toplum üzerindeki doğrudan yükünü gösterir?

A
Kamu sağlık harcaması
B
Cepten sağlık harcamasının toplam harcamaya oranı
C
informel sağlık harcaması
D
Sağlık harcamasının milli gelire oranı
E
Toplam sağlık harcaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi en kaliteli hizmeti en ucuza almak için geliştirilmiştir?

A
Devletçilik
B
Serbest pazar
C
Özelleştirme
D
Yönetilen rekabet
E
Sosyal devlet
Soru 17

Hizmeti sunanlar ile alanlar arasındaki tıbbi bilgi farkına ne ad verilir?

A
Heterojenlik
B
Soyutluk
C
Kamusal yönü
D
Ertelenemez oluşu
E
Bilgi asimetrisi
Soru 18

Sigortalı bir kişinin sağlık hizmetlerini maliyet bilincinden yoksun şekilde kullanması ne anlama gelir?

A
Ahlaki tehlike
B
Seçici hedefleme
C
Bilgi asimetrisi
D
Arzın oluşturduğu talep
E
Verimsizlik
Soru 19

Sağlık hizmetlerinde yönetimli rekabeti en ivi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlaki tehlike
B
Kamusal hizmet
C
Bilişim
D
Yarı-pazar
E
Dışlanabilirlik
Soru 20

Çok tüketildiğinde azalması ya da bazılarına yetmemesi gibi bir durum söz konusu olmayan ayrıca hem rekabet hem de dışlanabilirlik olmayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıbbi bilgi
B
Şebeke suyu
C
ilaç
D
Ameliyat
E
Kaynak suyu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x