Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2015-2016 Final Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir sınır içerisinde birbirleri ile etkileşim içinde bulunan ve ortak bir amaca yönelmiş olan öğeler topluluğuna ne ad verilir?

A
Veritabanı
B
Sistem
C
Kayıt
D
Veri
E
Enformasyon
Soru 2

SQL programında, bir sorguda; aynı olan kayıtların listelenmesi sırasında bir kez yazılmasını sağlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
DISTINCT
B
GROUP BY
C
BETVVEEN
D
UPDATE
E
HAVING
Soru 3

ICD-10’un sınıflama yapısında kaç düzey bulunmaktadır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Veri Kalitesi Modeline göre sağlık verilerinin kalitesini belirleyen özellikler arasında yer almaz?

A
Zamanlılık
B
Güvenilirlik
C
Edilgenlik
D
Tutarlılık
E
Kapsamlılık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe ve Finansal Yönetim Sistemleri'nin desteklediği uygulamalardan biri değildir?

A
insan gücü planlaması
B
Bütçeleme ve harcama raporları
C
Finansal raporlama
D
Maliyet muhasebesi
E
Bordroların hazırlanması ve hesaplarının tutulması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hasta kabul sürecinin alt işlevlerinden biri değildir?

A
Randevu planlama
B
Tahakkuk ve faturalama
C
Hasta kimliğini tespit etme
D
idari kabul
E
Klinik kabul
Soru 7

Hastaya bakım sağlayan ekip üyeleri arasında iletişimin etkin, verimli ve sürekli bir şekilde sağlanması için geliştirilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eczane bilgi sistemleri
B
Hemşirelik bilgi sistemleri
C
Radyoloji bilgi sistemleri
D
Klinik iletişim sistemleri
E
Karar destek sistemleri
Soru 8

Hastane kaynaklarından en iyi şekilde yararlanma, talebi karşılama, bütçe düzenleme, orta ve uzun vadeli planlama konularında hastane yöneticisine yol göstermek üzere geliştirilen hastane bilgi sistemi uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal yönetim sistemleri
B
Ofis otomasyon sistemleri
C
Yenilenen sistemler
D
Malzeme yönetim sistemleri
E
Programlama sistemleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi kurulurken oluşturulabilecek ağ yapılarından biri değildir?

A
Kişisel alanlı ağlar
B
Küçük-yerel alanlı ağlar
C
Pasif alanlı ağlar
D
Metropolitan ağlar
E
Geniş alanlı ağlar
Soru 10

LAN (Local Area Netvvork) yapısında aşağıdakilerden hangisi pasif netvvork yapısına örnektir?

A
Modemler
B
FirewalI cihazları
C
Yapısal kablolama
D
Kablosuz erişim noktaları
E
Routerlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi kurulum sürecinin fizibilite aşamasında belirlenmesi gereken önemli özelliklerden biri değildir?

A
Hastanenin ne istediği
B
Kurulum sonrası hastanenin olmak istediği nokta
C
Kurum modeli
D
Kullanıcı profili
E
Firmanın teknik yeterliliği
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi kurulum sürecinin analiz aşamasında yapılması gereken fizibilite çalışmalarından biri değildir?

A
Ekonomik fizibilite
B
Çevresel fizibilite
C
iş takvimi fizibilitesi
D
Uygulanabilirlik fizibilitesi
E
Hukuki fizibilite
Soru 13

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Yeşil Kart’ı tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen çalışmanın bilişim ayağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık-NET
B
Medula
C
Aile hekimliği bilgi sistemi
D
Yeşil kart sistemi
E
Tıp uygulamaları
Soru 14

e-Sağlık Sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta yerine kurumun merkezde olmasını sağlar.
B
Kurumlar arasında bilgi paylaşımını sağlar.
C
Veri akışının hızlanmasını sağlar.
D
Sağlık profesyonellerinin ve tüketicilerin eğitilmesini sağlar.
E
Elektronik sağlık kaydının oluşturulmasını sağlar.
Soru 15

EKG ve ekokardiyografi gibi verilerin uzaktan toplanmasını ve daha sonra bir hizmet merkezine aktarılmasını içeren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tele-dermatoloji
B
Tele-epilepsi
C
Tele-psikiyatri
D
Tele-kardiyoloji
E
Tele-cerrahi
Soru 16

I. Tele- Tıp
II. Evde Sağlık Bakımı
III. Tele- Diş Hekimliği
Yukarıdakilerden hangileri dünyada kabul gören e-Sağlık uygulamalarındandır?

A
YalnızI
B
Yalnızlll
C
İve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Günümüzde tıp ilkelerinin bilinen en eski metin kaynaklarından biri olan Hekim Andı kime aittir?

A
Platon’a
B
Sokrates’e
C
ibn-i Sina’ya
D
Hipokrat’a
E
Aristo’ya
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sistem güvenliğini sağlamada veriye erişirken gerçekleştirilmesi gereken prensiplerden biri değildir?

A
Uygulama
B
izlenebilirlik
C
Kimlik sınama
D
Güvenirlik
E
inkâr edilememe
Soru 19

Meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallara ne ad verilir?

A
Tıbbi etik
B
Örgütsel etik
C
Meslek etiği
D
Davranışsal etik
E
Sağlık etiği
Soru 20

Hasta hakları yönetmeliğine göre, hasta kayıtlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta, kanun ile müsaade edilen haller dışında bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkına sahiptir.
B
Hasta, kayıtların düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
C
Hastanın hayatının sona ermesi durumunda mahremiyet ortadan kalkar.
D
Hasta, kayıtlarını inceleme hakkına sahiptir.
E
Hasta, mahremiyete saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x