Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtlardan elde edilen ve doğru olarak kodlanmış verilerin kullanıcıları arasında yer almaz?

A
Dünya Sağlık Örgütü
B
istatistikçiler
C
Sosyal güvenlik kuruluşları
D
Sağlık kuruluşları
E
Kooperatifler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Veri Kalitesi Modeline göre sağlık verilerinin kalitesini belirleyen özellikler arasında yer almaz?

A
Güvenilirlik
B
Edilgenlik
C
Zamanlılık
D
Kapsamlılık
E
Tutarlılık
Soru 3

“Sağlık kayıtlarının her nerede olursa olsun kalıcı ve korunmalı bir biçimde gebelikten doğuma, doğumdan ölüme kadar saklanması” elektronik hasta kayıtlarının saklanması ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisinin kapsamına girer?

A
Devamlı bakım
B
Dayanıklılık
C
Sabotaj tedbirleri
D
Yedekleme
E
Süreklilik
Soru 4

İlişkisel veritabanında aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygundur?

A
Doktor no’su
B
Doğum yeri
C
Doğum tarihi
D
Adı
E
Soyadı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe ve Finansal Yönetim Sistemleri'nin desteklediği uygulamalardan biri değildir?

A
Bordroların hazırlanması ve hesaplarının tutulması
B
Maliyet muhasebesi
C
Finansal raporlama
D
Bütçeleme ve harcama raporları
E
insan gücü planlaması
Soru 6

Hastane kaynaklarından en iyi şekilde yararlanma, talebi karşılama, bütçe düzenleme ile orta ve uzun vadeli planlama yapma konularında hastane yöneticisine yol göstermek üzere geliştirilen hastane bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal yönetim sistemleri
B
Programlama sistemleri
C
Yenilenen sistemler
D
Malzeme yönetim sistemleri
E
Ofis otomasyon sistemleri
Soru 7

Hastaya bakım sağlayan ekip üyeleri arasında iletişimin etkin, verimli ve sürekli bir şekilde sağlanması için geliştirilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eczane bilgi sistemleri
B
Radyoloji bilgi sistemleri
C
Klinik iletişim sistemleri
D
Karar destek sistemleri
E
Hemşirelik bilgi sistemleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hasta kabul sürecinin alt işlevlerinden biri değildir?

A
Klinik kabul
B
Randevu planlama
C
Tahakkuk ve faturalama
D
idari kabul
E
Hasta kimliğini tespit etme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi kurulurken oluşturulabilecek ağ yapılarından biri değildir?

A
Metropolitan ağlar
B
Pasif alanlı ağlar
C
Geniş alanlı ağlar
D
Küçük-yerel alanlı ağlar
E
Kişisel alanlı ağlar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi kurulum sürecinin analiz aşamasında yapılması gereken fizibilite çalışmalarından biri değildir?

A
iş takvimi fizibilitesi
B
Ekonomik fizibilite
C
Hukuki fizibilite
D
Çevresel fizibilite
E
Uygulanabilirlik fizibilitesi
Soru 11

LAN (Local Area Netvvork) yapısında aşağıdakilerden hangisi pasif netvvork yapısına örnektir?

A
Kablosuz erişim noktaları
B
Routerlar
C
Yapısal kablolama
D
Firevvall cihazları
E
Modemler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hastane bilgi sistemi kurulum sürecinin fizibilite aşamasında belirlenmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Firmanın teknik yeterliliği
B
Kullanıcı profili
C
Kurum modeli
D
Hastanenin ne istediği
E
Kurulum sonrası hastanenin varmak istediği nokta
Soru 13

Tele-tıp alanında yapılan uygulamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hastaya ait verilerin uzman kişiler tarafından izlenebilmesi ve istenildiği anda hasta bilgilerine ulaşılabilmesine olanak sağlar.
B
Sağlık giderlerinin azalmasına ve verimlilik artışına neden olur.
C
Hekime ve hastaneye gidişlerin azalmasını sağlar.
D
Hastalığın tanı ve tedavi sürecinde bölgesel farklılıklar ortadan kalkar.
E
Tedavi alanlarında kullanılamaz.
Soru 14

e-Sağlık Sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta yerine kurumun merkezde olmasını sağlar.
B
Kurumlar arasında bilgi paylaşımını sağlar.
C
Veri akışının hızlanmasını sağlar.
D
Sağlık profesyonellerinin ve tüketicilerin eğitilmesini sağlar.
E
Elektronik sağlık kaydının oluşturulmasını sağlar.
Soru 15

Patolojideki hastalara ait görüntülerin bir yerden başka bir yere tanı konsültasyonu için gönderilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Tele-kardiyoloji
B
Tele-endokrinoloji
C
Tele-radyoloji
D
Tele-onkoloji
E
Tele-patoloji
Soru 16

EKG ve ekokardiyografi gibi verilerin uzaktan toplanmasını ve daha sonra bir hizmet merkezine aktarılmasını içeren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tele-kardiyoloji
B
Tele-dermatoloji
C
Tele-cerrahi
D
Tele-epilepsi
E
Tele-psikiyatri
Soru 17

Elektronik hasta kayıt sisteminde her kullanıcının kimliğinin ve yetki düzeyinin onaylanmasına ne ad verilir?

A
Mahremiyet
B
Erişim kontrolü
C
Bütünlük
D
Özerklik
E
Güncellik
Soru 18

Hastanın tıbbi kararlara katılabilmesini sağlamak amacıyla tıbbi bilgilerin doğru ve yeterli bir biçimde hastaya açıklanması işlemine ne ad verilir?

A
Hasta kayıtları
B
Sigorta kayıtları
C
Aydınlatılmış onam
D
Ameliyat notları
E
Hasta bilgileri
Soru 19

Hekime, hasta öldükten sonra dahi hasta hakkında tüm bildiklerini kesinlikle gizli tutma yükümlülüğünü getiren bildirge aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Bildirgesi
B
Lizbon Bildirgesi
C
Helsinki Bildirgesi
D
Cenevre Bildirgesi
E
Atina Bildirgesi
Soru 20

Sağlık kayıtlarına erişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi tanımlanmalıdır.
B
Bütün hasta sağlık kayıtları fiziksel olarak korunmuş mekânlarda saklanmalıdır.
C
Hastanın dosyasının izlenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
D
Sağlık kayıt bilgileri kuruma aittir ve kullanımına kurum karar verir.
E
Hasta taburcu olmuş ise hiçbir kurum çalışanı hastanın sağlık kayıtlarına erişemez.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x